หมวดหมู่:

French origin

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrench origin

 • การออกเสียง : élan élan [fr]
 • การออกเสียง : gafa gafa [es]
 • การออกเสียง : blond blond [fr]
 • การออกเสียง : impas impas [pl]
 • การออกเสียง : kombatanci kombatanci [pl]
 • การออกเสียง : w negliżu w negliżu [pl]
 • การออกเสียง : σπεσιαλιτέ σπεσιαλιτέ [el]
 • การออกเสียง : βερμπαλιστής βερμπαλιστής [el]
 • การออกเสียง : Deskur Deskur [pl]
 • การออกเสียง : debutante debutante [en]
 • การออกเสียง : Unikat Unikat [cs]
 • การออกเสียง : omelet omelet [en]
 • การออกเสียง : debut debut [en]
 • การออกเสียง : nonchalant nonchalant [en]
 • การออกเสียง : trufla trufla [is]
 • การออกเสียง : monarchia monarchia [it]
 • การออกเสียง : Tron Tron [sv]
 • การออกเสียง : wilegiatura wilegiatura [pl]
 • การออกเสียง : passé passé [fr]
 • การออกเสียง : denouement denouement [en]
 • การออกเสียง : décolleté décolleté [fr]
 • การออกเสียง : distingué distingué [fr]
 • การออกเสียง : déclassé déclassé [fr]
 • การออกเสียง : brasserie brasserie [en]
 • การออกเสียง : chagrin chagrin [en]
 • การออกเสียง : boudin boudin [fr]
 • การออกเสียง : Honoriusz Honoriusz [pl]
 • การออกเสียง : melee melee [en]
 • การออกเสียง : beret beret [en]
 • การออกเสียง : zbulwersować zbulwersować [pl]
 • การออกเสียง : brawura brawura [pl]
 • การออกเสียง : kokieteryjny kokieteryjny [pl]
 • การออกเสียง : szykany szykany [pl]
 • การออกเสียง : pineska pineska [pl]
 • การออกเสียง : pinezka pinezka [pl]
 • การออกเสียง : bombardier bombardier [fr]
 • การออกเสียง : szantażystka szantażystka [pl]
 • การออกเสียง : rotograwiura rotograwiura [pl]
 • การออกเสียง : kuszetka kuszetka [pl]
 • การออกเสียง : purpura purpura [en]
 • การออกเสียง : inwektywy inwektywy [pl]
 • การออกเสียง : maskotka maskotka [pl]
 • การออกเสียง : gawot gawot [pl]
 • การออกเสียง : sabotażowy sabotażowy [pl]
 • การออกเสียง : ekipa ekipa [pl]
 • การออกเสียง : dyliżans dyliżans [pl]
 • การออกเสียง : farsz farsz [pl]
 • การออกเสียง : pipetka pipetka [pl]
 • การออกเสียง : marszand marszand [pl]
 • การออกเสียง : farceuse farceuse [en]
 • การออกเสียง : ariergarda ariergarda [pl]
 • การออกเสียง : vampyrus vampyrus [la]
 • การออกเสียง : Esprit Esprit [fr]
 • การออกเสียง : gurmandzistka gurmandzistka [pl]
 • การออกเสียง : gawrosz gawrosz [pl]
 • การออกเสียง : amoralny amoralny [pl]
 • การออกเสียง : coupé coupé [de]
 • การออกเสียง : boutique boutique [en]
 • การออกเสียง : sondażowy sondażowy [pl]
 • การออกเสียง : adoratorka adoratorka [pl]
 • การออกเสียง : intrygując intrygując [pl]
 • การออกเสียง : marża marża [pl]
 • การออกเสียง : bandaż bandaż [pl]
 • การออกเสียง : apanaże apanaże [pl]
 • การออกเสียง : diaboliczny diaboliczny [pl]
 • การออกเสียง : intryga intryga [pl]
 • การออกเสียง : epizodycznie epizodycznie [pl]
 • การออกเสียง : markizowski markizowski [pl]
 • การออกเสียง : manikiur manikiur [pl]
 • การออกเสียง : markizowy markizowy [pl]
 • การออกเสียง : mażoretka mażoretka [pl]
 • การออกเสียง : keson keson [pl]
 • การออกเสียง : felietonik felietonik [pl]
 • การออกเสียง : wernisaż wernisaż [pl]
 • การออกเสียง : pantofel pantofel [pl]
 • การออกเสียง : grawiura grawiura [pl]
 • การออกเสียง : tête-à-tête tête-à-tête [fr]
 • การออกเสียง : turniura turniura [pl]
 • การออกเสียง : gwasz gwasz [pl]
 • การออกเสียง : sosjerka sosjerka [pl]
 • การออกเสียง : bigot bigot [en]
 • การออกเสียง : rezerwuar rezerwuar [pl]
 • การออกเสียง : sutanna sutanna [pl]
 • การออกเสียง : komplement komplement [sv]
 • การออกเสียง : renoma renoma [pl]
 • การออกเสียง : garaże garaże [pl]
 • การออกเสียง : sufler sufler [pl]
 • การออกเสียง : sufrażystka sufrażystka [pl]
 • การออกเสียง : groteska groteska [pl]
 • การออกเสียง : żurnal żurnal [pl]
 • การออกเสียง : subwencja subwencja [pl]
 • การออกเสียง : dementować dementować [pl]
 • การออกเสียง : rewanżysta rewanżysta [pl]
 • การออกเสียง : kabotyn kabotyn [pl]
 • การออกเสียง : Konstantyn Konstantyn [pl]
 • การออกเสียง : rejonizacja rejonizacja [pl]
 • การออกเสียง : syrop syrop [pl]
 • การออกเสียง : orszada orszada [pl]
 • การออกเสียง : nonszalancko nonszalancko [pl]
 • การออกเสียง : pedantycznie pedantycznie [pl]