หมวดหมู่:

french

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfrench

 • การออกเสียง : Benjamin Millepied Benjamin Millepied [fr]
 • การออกเสียง : cœur cœur [fr]
 • การออกเสียง : dacquoise dacquoise [fr]
 • การออกเสียง : Cancoillote Cancoillote [fr]
 • การออกเสียง : Jean Calvin Jean Calvin [fr]
 • การออกเสียง : Entr'acte Entr'acte [fr]
 • การออกเสียง : au naturel au naturel [fr]
 • การออกเสียง : Louis XV Louis XV [fr]
 • การออกเสียง : straight straight [en]
 • การออกเสียง : Cézanne Cézanne [fr]
 • การออกเสียง : Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartre [fr]
 • การออกเสียง : Auguste Comte Auguste Comte [fr]
 • การออกเสียง : centime centime [de]
 • การออกเสียง : Henri Becquerel Henri Becquerel [fr]
 • การออกเสียง : compotes compotes [fr]
 • การออกเสียง : Negligé Negligé [de]
 • การออกเสียง : aimer aimer [fr]
 • การออกเสียง : adorer adorer [fr]
 • การออกเสียง : gauche gauche [fr]
 • การออกเสียง : droite droite [fr]
 • การออกเสียง : Alain Delon Alain Delon [en]
 • การออกเสียง : Trémolat Trémolat [fr]
 • การออกเสียง : arrondissements arrondissements [fr]
 • การออกเสียง : c'est injuste c'est injuste [fr]
 • บันทึกการออกเสียง : soucouyant soucouyant [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : coiffeuse coiffeuse [fr]
 • การออกเสียง : aubergines aubergines [fr]
 • การออกเสียง : Palme d'Or Palme d'Or [fr]
 • การออกเสียง : Dom Perignon Dom Perignon [fr]
 • การออกเสียง : almond financier almond financier [en]
 • การออกเสียง : tu parles français ? tu parles français ? [fr]
 • การออกเสียง : Leconte de Lisle Leconte de Lisle [fr]
 • การออกเสียง : girondist girondist [en]
 • การออกเสียง : Denis Diderot Denis Diderot [fr]
 • การออกเสียง : castrate castrate [en]
 • การออกเสียง : Hubert de Givenchy Hubert de Givenchy [fr]
 • การออกเสียง : Étienne Polverel Étienne Polverel [fr]
 • การออกเสียง : Albert Camus Albert Camus [fr]
 • การออกเสียง : Cassis Cassis [fr]
 • การออกเสียง : George Sand George Sand [fr]
 • การออกเสียง : la nationalité Française la nationalité Française [fr]
 • การออกเสียง : risqué risqué [en]
 • การออกเสียง : naïvetés naïvetés [fr]
 • การออกเสียง : Voltaire Voltaire [de]
 • การออกเสียง : Becquerel Becquerel [fr]
 • การออกเสียง : Edouard Manet Edouard Manet [en]
 • การออกเสียง : crème fraîche crème fraîche [fr]
 • การออกเสียง : Elle Elle [fr]
 • การออกเสียง : Châteauneuf du Pape Châteauneuf du Pape [en]
 • การออกเสียง : Raimu Raimu [fr]
 • การออกเสียง : Maxime Lagacé Maxime Lagacé [fr]
 • การออกเสียง : musette musette [fr]
 • การออกเสียง : bon appétit bon appétit [en]
 • การออกเสียง : roquette roquette [fr]
 • การออกเสียง : Michel Foucault Michel Foucault [fr]
 • การออกเสียง : habitué habitué [fr]
 • การออกเสียง : François Rabelais François Rabelais [fr]
 • การออกเสียง : Vivendi Vivendi [fr]
 • การออกเสียง : grippe grippe [de]
 • การออกเสียง : chiffonier chiffonier [fr]
 • การออกเสียง : concierge concierge [en]
 • การออกเสียง : Milou Milou [fr]
 • การออกเสียง : Bizet Bizet [fr]
 • การออกเสียง : Monique Monique [fr]
 • การออกเสียง : Francês Francês [pt]
 • การออกเสียง : Niçoise Niçoise [fr]
 • การออกเสียง : fromage frais fromage frais [fr]
 • การออกเสียง : beaucoup beaucoup [fr]
 • การออกเสียง : baguettes baguettes [fr]
 • การออกเสียง : Bernard Buffet Bernard Buffet [fr]
 • การออกเสียง : Eugène Rimmel Eugène Rimmel [fr]
 • การออกเสียง : فَرَنْسَاوِيّ فَرَنْسَاوِيّ [ar]
 • การออกเสียง : فَرَنْسِيّ فَرَنْسِيّ [ar]
 • บันทึกการออกเสียง : Mareshal Foch Mareshal Foch [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Édouard de Pomiane Édouard de Pomiane [fr]
 • การออกเสียง : Mapie de Toulouse-Lautrec Mapie de Toulouse-Lautrec [fr]
 • การออกเสียง : Evelyn Ébrard Evelyn Ébrard [fr]
 • การออกเสียง : Germaine Montero Germaine Montero [fr]
 • การออกเสียง : tatonnement tatonnement [en]
 • การออกเสียง : duchesse duchesse [fr]
 • การออกเสียง : batonnage batonnage [en]
 • การออกเสียง : redan redan [sv]
 • การออกเสียง : prolonge prolonge [fr]
 • การออกเสียง : Citroën Citroën [fr]
 • การออกเสียง : Hermès Hermès [fr]
 • การออกเสียง : tableaux tableaux [fr]
 • การออกเสียง : AZERTY AZERTY [fr]
 • การออกเสียง : Paulette Paulette [fr]
 • การออกเสียง : Guilluy Guilluy [fr]
 • การออกเสียง : les les [fr]
 • การออกเสียง : arrondissement arrondissement [fr]
 • การออกเสียง : tartine tartine [fr]
 • การออกเสียง : clafoutis clafoutis [fr]
 • การออกเสียง : secretaire secretaire [en]
 • การออกเสียง : Maroilles Maroilles [fr]
 • การออกเสียง : Gascon Gascon [oc]
 • การออกเสียง : Godou Godou [fr]
 • การออกเสียง : Montaigne Montaigne [fr]
 • การออกเสียง : Louisa de Mornand Louisa de Mornand [fr]
 • การออกเสียง : Jacques de Lacretelle Jacques de Lacretelle [fr]