• การออกเสียงคำว่า la nationalité Française la nationalité Française [fr]
 • การออกเสียงคำว่า risqué risqué [en]
 • การออกเสียงคำว่า naïvetés naïvetés [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Voltaire Voltaire [de]
 • การออกเสียงคำว่า Becquerel Becquerel [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Edouard Manet Edouard Manet [en]
 • การออกเสียงคำว่า crème fraîche crème fraîche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Elle Elle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Châteauneuf du Pape Châteauneuf du Pape [en]
 • การออกเสียงคำว่า Raimu Raimu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Maxime Lagacé Maxime Lagacé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า musette musette [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bon appétit bon appétit [en]
 • การออกเสียงคำว่า roquette roquette [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Michel Foucault Michel Foucault [fr]
 • การออกเสียงคำว่า habitué habitué [fr]
 • การออกเสียงคำว่า François Rabelais François Rabelais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Vivendi Vivendi [fr]
 • การออกเสียงคำว่า grippe grippe [de]
 • การออกเสียงคำว่า chiffonier chiffonier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า concierge concierge [en]
 • การออกเสียงคำว่า Milou Milou [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Bizet Bizet [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Monique Monique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Francês Francês [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Niçoise Niçoise [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fromage frais fromage frais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า beaucoup beaucoup [fr]
 • การออกเสียงคำว่า baguettes baguettes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Bernard Buffet Bernard Buffet [fr]