หมวดหมู่:

french

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfrench

 • การออกเสียง : escalopes escalopes [fr]
 • บันทึกการออกเสียง : Chabouté Chabouté [fr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Lucky Luke Lucky Luke [de]
 • การออกเสียง : Yvette Yvette [en]
 • การออกเสียง : Alexandre Roumat Alexandre Roumat [fr]
 • บันทึกการออกเสียง : Thomas Domingo Thomas Domingo [fr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Jacq Jacq [fr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : comment comment [fr]
 • การออกเสียง : pour encourager les autres pour encourager les autres [fr]
 • การออกเสียง : Murat Murat [fr]
 • การออกเสียง : mademoiselle mademoiselle [fr]
 • การออกเสียง : philosophe philosophe [fr]
 • การออกเสียง : Angélique Paulet Angélique Paulet [fr]
 • การออกเสียง : François de Bassompierre François de Bassompierre [fr]
 • การออกเสียง : Auguste Maquet Auguste Maquet [fr]
 • การออกเสียง : Charles Samaran Charles Samaran [fr]
 • การออกเสียง : Marie Tudor Marie Tudor [fr]
 • การออกเสียง : Jean-Henri d'Anglebert Jean-Henri d'Anglebert [fr]
 • การออกเสียง : Samuel Sorbiére Samuel Sorbiére [fr]
 • การออกเสียง : Thibault Thibault [fr]
 • การออกเสียง : après-ski après-ski [fr]
 • การออกเสียง : Lutte Lutte [fr]
 • การออกเสียง : majoritairement majoritairement [fr]
 • บันทึกการออกเสียง : de Beauroyre de Beauroyre [fr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : mimolette mimolette [fr]
 • การออกเสียง : la Tunisie la Tunisie [fr]
 • บันทึกการออกเสียง : Pluport Pluport [fr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : manquerais manquerais [fr]
 • การออกเสียง : Pierre Ballester Pierre Ballester [fr]
 • การออกเสียง : Rouillie Rouillie [fr]
 • การออกเสียง : Antonin Magne Antonin Magne [fr]
 • การออกเสียง : Bernard Thévenet Bernard Thévenet [fr]
 • การออกเสียง : Jean de Gribaldy Jean de Gribaldy [fr]
 • การออกเสียง : Jean Robic Jean Robic [fr]
 • บันทึกการออกเสียง : dijonnaise dijonnaise [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Jean Malléjac Jean Malléjac [fr]
 • การออกเสียง : André Darrigade André Darrigade [fr]
 • การออกเสียง : Pierre Matignon Pierre Matignon [fr]
 • การออกเสียง : Roger Godeau Roger Godeau [fr]
 • การออกเสียง : Raphaël Géminiani Raphaël Géminiani [fr]
 • การออกเสียง : Voir Voir [fr]
 • การออกเสียง : avoir avoir [fr]
 • การออกเสียง : Amédée Fournier Amédée Fournier [fr]
 • การออกเสียง : Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartre [fr]
 • การออกเสียง : Joseph Groussard Joseph Groussard [fr]
 • การออกเสียง : Jacky Durand Jacky Durand [fr]
 • การออกเสียง : Maurice Archambaud Maurice Archambaud [fr]
 • การออกเสียง : René Vietto René Vietto [fr]
 • การออกเสียง : Bryan Bouffier Bryan Bouffier [fr]
 • การออกเสียง : Philippe Gaumont Philippe Gaumont [fr]
 • การออกเสียง : André Gide André Gide [fr]
 • การออกเสียง : Albert Camus Albert Camus [fr]
 • การออกเสียง : Marc Madiot Marc Madiot [fr]
 • การออกเสียง : Félix Lévitan Félix Lévitan [fr]
 • การออกเสียง : Jacques Goddet Jacques Goddet [fr]
 • การออกเสียง : Jean-François Pescheux Jean-François Pescheux [fr]
 • การออกเสียง : Henri Alavoine Henri Alavoine [fr]
 • การออกเสียง : Alfred Guidez Alfred Guidez [fr]
 • การออกเสียง : Paul Duboc Paul Duboc [fr]
 • การออกเสียง : Jean Alavoine Jean Alavoine [fr]
 • การออกเสียง : Géo Lefèvre Géo Lefèvre [fr]
 • การออกเสียง : Jules Nempon Jules Nempon [fr]
 • การออกเสียง : Francis Pélissier Francis Pélissier [fr]
 • การออกเสียง : gavage gavage [fr]
 • บันทึกการออกเสียง : Quiquendone Quiquendone [fr] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : noir noir [fr]
 • การออกเสียง : Jean-Paul Gaultier Jean-Paul Gaultier [fr]
 • การออกเสียง : Benjamin Millepied Benjamin Millepied [fr]
 • การออกเสียง : cœur cœur [fr]
 • การออกเสียง : dacquoise dacquoise [fr]
 • การออกเสียง : Cancoillote Cancoillote [fr]
 • การออกเสียง : Jean Calvin Jean Calvin [fr]
 • การออกเสียง : Entr'acte Entr'acte [fr]
 • การออกเสียง : au naturel au naturel [fr]
 • การออกเสียง : Louis XV Louis XV [fr]
 • การออกเสียง : straight straight [en]
 • การออกเสียง : Cézanne Cézanne [fr]
 • การออกเสียง : Auguste Comte Auguste Comte [fr]
 • การออกเสียง : centime centime [fr]
 • การออกเสียง : Henri Becquerel Henri Becquerel [fr]
 • การออกเสียง : compotes compotes [fr]
 • การออกเสียง : Negligé Negligé [de]
 • การออกเสียง : aimer aimer [fr]
 • การออกเสียง : adorer adorer [fr]
 • การออกเสียง : gauche gauche [fr]
 • การออกเสียง : droite droite [fr]
 • การออกเสียง : Alain Delon Alain Delon [en]
 • การออกเสียง : Trémolat Trémolat [fr]
 • การออกเสียง : arrondissements arrondissements [fr]
 • การออกเสียง : c'est injuste c'est injuste [fr]
 • บันทึกการออกเสียง : soucouyant soucouyant [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : coiffeuse coiffeuse [fr]
 • การออกเสียง : aubergines aubergines [fr]
 • การออกเสียง : Palme d'Or Palme d'Or [fr]
 • การออกเสียง : Dom Perignon Dom Perignon [fr]
 • การออกเสียง : almond financier almond financier [en]
 • การออกเสียง : tu parles français ? tu parles français ? [fr]
 • การออกเสียง : Leconte de Lisle Leconte de Lisle [fr]
 • การออกเสียง : girondist girondist [en]
 • การออกเสียง : Denis Diderot Denis Diderot [fr]