หมวดหมู่:

filosofo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfilosofo

 • การออกเสียง : Giulio Camillo Delminio Giulio Camillo Delminio [it]
 • การออกเสียง : Gersonide Gersonide [it]
 • การออกเสียง : Girolamo Fracastoro Girolamo Fracastoro [it]
 • การออกเสียง : Giorgio Colli Giorgio Colli [it]
 • การออกเสียง : Slomkowski Slomkowski [pt]
 • การออกเสียง : Giovanni Vilati Giovanni Vilati [it]
 • การออกเสียง : Egesia di Cirene Egesia di Cirene [it]
 • การออกเสียง : Andrea Angiulli Andrea Angiulli [it]
 • การออกเสียง : Dario Antiseri Dario Antiseri [it]
 • การออกเสียง : Gaio Musonio Rufo Gaio Musonio Rufo [it]
 • การออกเสียง : Parmenide Parmenide [it]
 • การออกเสียง : Crizia Crizia [it]
 • การออกเสียง : Augusto Del Noce Augusto Del Noce [it]
 • การออกเสียง : Giansenio Giansenio [it]
 • การออกเสียง : Pietro Abelardo Pietro Abelardo [it]
 • การออกเสียง : Guido Terrena Guido Terrena [it]
 • การออกเสียง : Vincenzo Gioberti Vincenzo Gioberti [it]
 • การออกเสียง : Eusebio di Cesarea Eusebio di Cesarea [it]
 • การออกเสียง : Marco Terenzio Varrone Marco Terenzio Varrone [it]
 • การออกเสียง : Pareyson Pareyson [it]
 • การออกเสียง : Giovanni Botero Giovanni Botero [it]
 • การออกเสียง : Francesco Bacone Francesco Bacone [it]
 • การออกเสียง : Piero Martinetti Piero Martinetti [it]
 • การออกเสียง : Platão Platão [pt]
 • การออกเสียง : Sergio Quinzio Sergio Quinzio [it]
 • การออกเสียง : Ippocrate Ippocrate [it]
 • การออกเสียง : Lattanzio Lattanzio [it]
 • การออกเสียง : Damascio Damascio [it]
 • การออกเสียง : Boezio Boezio [it]
 • การออกเสียง : San Bonaventura San Bonaventura [it]
 • การออกเสียง : Evandro Agazzi Evandro Agazzi [it]
 • การออกเสียง : Pantaleo Carabellese Pantaleo Carabellese [it]
 • การออกเสียง : Aurelio Marco Aurelio Marco [it]
 • การออกเสียง : Senocrate Senocrate [it]
 • การออกเสียง : Bifo Bifo [it]
 • การออกเสียง : Franco Berardi Franco Berardi [it]