หมวดหมู่:

figlio

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfiglio

  • การออกเสียง : fillu
    fillu [sc]
  • การออกเสียง : fiòło
    fiòło [vec]