หมวดหมู่:

figlio

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfiglio

  • การออกเสียง : fiòło fiòło [vec]
  • การออกเสียง : fillu fillu [sc]