หมวดหมู่:

England

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEngland

 • การออกเสียง : London
  London [en]
 • การออกเสียง : Manchester
  Manchester [en]
 • การออกเสียง : Norfolk
  Norfolk [en]
 • การออกเสียง : Worcestershire
  Worcestershire [en]
 • การออกเสียง : Liverpool
  Liverpool [en]
 • การออกเสียง : Leicester
  Leicester [en]
 • การออกเสียง : Plymouth
  Plymouth [en]
 • การออกเสียง : Yorkshire
  Yorkshire [en]
 • การออกเสียง : Winchester
  Winchester [en]
 • การออกเสียง : Sigmund Freud
  Sigmund Freud [en]
 • การออกเสียง : Canterbury
  Canterbury [en]
 • การออกเสียง : Gloucester
  Gloucester [en]
 • การออกเสียง : Worcester
  Worcester [en]
 • การออกเสียง : Bournemouth
  Bournemouth [en]
 • การออกเสียง : Nottingham
  Nottingham [en]
 • การออกเสียง : rugby
  rugby [en]
 • การออกเสียง : Rochester
  Rochester [en]
 • การออกเสียง : Shrewsbury
  Shrewsbury [en]
 • การออกเสียง : 英国
  英国 [zh]
 • การออกเสียง : Launceston
  Launceston [en]
 • การออกเสียง : York
  York [en]
 • การออกเสียง : Chester
  Chester [en]
 • การออกเสียง : Bristol
  Bristol [en]
 • การออกเสียง : Somerset
  Somerset [en]
 • การออกเสียง : Birmingham
  Birmingham [en]
 • การออกเสียง : Reading (town)
  Reading (town) [en]
 • การออกเสียง : somersby
  somersby [en]
 • การออกเสียง : Gloucestershire
  Gloucestershire [en]
 • การออกเสียง : Wittgenstein
  Wittgenstein [de]
 • การออกเสียง : Westminster
  Westminster [en]
 • การออกเสียง : Lincoln
  Lincoln [en]
 • การออกเสียง : Cornwall
  Cornwall [en]
 • การออกเสียง : Devonshire
  Devonshire [en]
 • การออกเสียง : Elizabeth II
  Elizabeth II [en]
 • การออกเสียง : Warwick
  Warwick [en]
 • การออกเสียง : Albion
  Albion [en]
 • การออกเสียง : Bodleian Library
  Bodleian Library [en]
 • การออกเสียง : Holborn
  Holborn [en]
 • การออกเสียง : 영국
  영국 [ko]
 • การออกเสียง : Wessex
  Wessex [en]
 • การออกเสียง : Magna Carta
  Magna Carta [en]
 • การออกเสียง : Isis
  Isis [en]
 • การออกเสียง : Tintagel
  Tintagel [en]
 • การออกเสียง : Wiltshire
  Wiltshire [en]
 • การออกเสียง : Berkshire
  Berkshire [en]
 • การออกเสียง : Surrey
  Surrey [en]
 • การออกเสียง : Cotswolds
  Cotswolds [en]
 • การออกเสียง : Elizabethan
  Elizabethan [en]
 • การออกเสียง : Dartmoor
  Dartmoor [en]
 • การออกเสียง : Westminster Abbey
  Westminster Abbey [en]
 • การออกเสียง : Northumberland
  Northumberland [en]
 • การออกเสียง : River Thames
  River Thames [en]
 • การออกเสียง : Football Association
  Football Association [en]
 • การออกเสียง : Pembroke
  Pembroke [en]
 • การออกเสียง : Dover
  Dover [en]
 • การออกเสียง : Roos
  Roos [nl]
 • การออกเสียง : Alnmouth
  Alnmouth [en]
 • การออกเสียง : Middlesbrough
  Middlesbrough [en]
 • การออกเสียง : Bunbury
  Bunbury [en]
 • การออกเสียง : Leicester City
  Leicester City [en]
 • การออกเสียง : Spaghetti Junction
  Spaghetti Junction [en]
 • การออกเสียง : Anglophile
  Anglophile [en]
 • การออกเสียง : Glastonbury
  Glastonbury [en]
 • การออกเสียง : Alex Oxlade-Chamberlain
  Alex Oxlade-Chamberlain [en]
 • การออกเสียง : thane
  thane [en]
 • การออกเสียง : Leigh-on-Sea
  Leigh-on-Sea [en]
 • การออกเสียง : Steven Gerrard
  Steven Gerrard [en]
 • การออกเสียง : English Channel
  English Channel [en]
 • การออกเสียง : Jack Wilshere
  Jack Wilshere [en]
 • การออกเสียง : Elizabeth I
  Elizabeth I [en]
 • การออกเสียง : St George
  St George [en]
 • การออกเสียง : Cumberland
  Cumberland [en]
 • การออกเสียง : Salford Crescent
  Salford Crescent [en]
 • การออกเสียง : Whittard of Chelsea
  Whittard of Chelsea [en]
 • การออกเสียง : Little Gidding
  Little Gidding [en]
 • การออกเสียง : Stansted
  Stansted [en]
 • การออกเสียง : King George V
  King George V [en]
 • การออกเสียง : Eton
  Eton [en]
 • การออกเสียง : Cirencester
  Cirencester [en]
 • การออกเสียง : Toad-in-the-Hole
  Toad-in-the-Hole [en]
 • การออกเสียง : 英国人
  英国人 [zh]
 • การออกเสียง : Leighton Buzzard
  Leighton Buzzard [en]
 • การออกเสียง : Shepherd's Pie
  Shepherd's Pie [en]
 • การออกเสียง : Anglican
  Anglican [en]
 • การออกเสียง : Glyndebourne
  Glyndebourne [en]
 • การออกเสียง : Wembley Stadium
  Wembley Stadium [en]
 • การออกเสียง : Borough Market
  Borough Market [en]
 • การออกเสียง : Fotheringhay Castle
  Fotheringhay Castle [en]
 • การออกเสียง : Cumbria
  Cumbria [en]
 • การออกเสียง : Haworth
  Haworth [en]
 • การออกเสียง : Craven Cottage
  Craven Cottage [en]
 • การออกเสียง : Bures
  Bures [en]
 • การออกเสียง : Stourbridge
  Stourbridge [en]
 • การออกเสียง : Hurlingham
  Hurlingham [en]
 • การออกเสียง : Tories
  Tories [en]
 • การออกเสียง : Battle of Waterloo
  Battle of Waterloo [en]
 • การออกเสียง : anglophone
  anglophone [en]
 • การออกเสียง : Tate Modern
  Tate Modern [en]
 • การออกเสียง : Berwick
  Berwick [en]
 • การออกเสียง : Shrewsbury School
  Shrewsbury School [en]