คำ: Wiltshire

ใน:
Wiltshireการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈwɪltʃə(r)

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงWiltshireในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: WikipediacomputeraIrelandone