หมวดหมู่:

energy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงenergy

 • การออกเสียง : nuclear nuclear [en]
 • การออกเสียง : power power [en]
 • การออกเสียง : active active [en]
 • การออกเสียง : renewable renewable [en]
 • การออกเสียง : Tritium Tritium [en]
 • การออกเสียง : glucose glucose [en]
 • การออกเสียง : Feist Feist [en]
 • การออกเสียง : hydrogen highway hydrogen highway [en]
 • การออกเสียง : landfill landfill [en]
 • การออกเสียง : forage forage [en]
 • การออกเสียง : chikara chikara [hi]
 • การออกเสียง : concentrator concentrator [en]
 • การออกเสียง : E=mc² E=mc² [en]
 • การออกเสียง : hadron hadron [en]
 • การออกเสียง : bentonite bentonite [fr]
 • การออกเสียง : anaerobic digestion anaerobic digestion [en]
 • การออกเสียง : non-renewable non-renewable [en]
 • การออกเสียง : uranium 235 uranium 235 [en]
 • การออกเสียง : fission fission [en]
 • การออกเสียง : natural gas natural gas [en]
 • การออกเสียง : Hess's law Hess's law [en]
 • การออกเสียง : biofuel biofuel [en]
 • การออกเสียง : kilowatt kilowatt [it]
 • การออกเสียง : kilowatt-hour kilowatt-hour [en]
 • การออกเสียง : Derrick Derrick [en]
 • การออกเสียง : offshore offshore [en]
 • การออกเสียง : zest zest [en]
 • การออกเสียง : ball of fire ball of fire [en]
 • การออกเสียง : światło światło [pl]
 • การออกเสียง : monocrystalline monocrystalline [en]
 • การออกเสียง : piezoelectricity piezoelectricity [en]
 • การออกเสียง : fusion nucléaire fusion nucléaire [fr]
 • การออกเสียง : biooil biooil [en]
 • การออกเสียง : bionomic bionomic [en]
 • การออกเสียง : démantèlement démantèlement [fr]
 • การออกเสียง : pent-up pent-up [en]
 • การออกเสียง : plasma-arc gasification plasma-arc gasification [en]
 • การออกเสียง : photovoltaics photovoltaics [en]
 • การออกเสียง : cuvelage cuvelage [fr]
 • การออกเสียง : coal-fired coal-fired [en]
 • การออกเสียง : flywheel flywheel [en]
 • การออกเสียง : exergonic exergonic [en]
 • การออกเสียง : renewables renewables [en]
 • การออกเสียง : cœur du réacteur cœur du réacteur [fr]
 • การออกเสียง : 霊気 霊気 [ja]
 • การออกเสียง : Comed Comed [cy]
 • การออกเสียง : Dungeness Dungeness [en]
 • การออกเสียง : superconductivity superconductivity [en]
 • การออกเสียง : gasification gasification [en]
 • การออกเสียง : 馬力 馬力 [zh]
 • การออกเสียง : covoiturage covoiturage [fr]
 • การออกเสียง : nuage contaminé nuage contaminé [fr]
 • การออกเสียง : buzzing buzzing [en]
 • การออกเสียง : catastrophe de Tchernobyl catastrophe de Tchernobyl [fr]
 • การออกเสียง : Or noir Or noir [fr]
 • การออกเสียง : אנרגיה אנרגיה [he]
 • การออกเสียง : le tout-nucléaire le tout-nucléaire [fr]
 • การออกเสียง : excursion nucléaire excursion nucléaire [fr]
 • การออกเสียง : le prix du baril le prix du baril [fr]
 • การออกเสียง : réaction en chaine réaction en chaine [fr]
 • การออกเสียง : uranium enrichi uranium enrichi [fr]
 • การออกเสียง : 精力 精力 [zh]
 • การออกเสียง : stockage par enfouissement stockage par enfouissement [fr]
 • การออกเสียง : low-carbon low-carbon [en]
 • การออกเสียง : matière fissile matière fissile [fr]
 • การออกเสียง : réacteur à eau pressurisée réacteur à eau pressurisée [fr]
 • การออกเสียง : hadronic hadronic [en]
 • การออกเสียง : EROEI EROEI [en]
 • การออกเสียง : contaminer contaminer [fr]
 • การออกเสียง : pyrolysis pyrolysis [en]
 • การออกเสียง : puits de pétrole puits de pétrole [fr]
 • การออกเสียง : usine de la Hague usine de la Hague [fr]
 • การออกเสียง : well-head well-head [en]
 • การออกเสียง : tige de forage tige de forage [fr]
 • การออกเสียง : plate-forme de forage plate-forme de forage [fr]
 • การออกเสียง : tour aéroréfrigérante tour aéroréfrigérante [fr]
 • การออกเสียง : sortir du nucléaire sortir du nucléaire [fr]
 • การออกเสียง : gas-fired gas-fired [en]
 • การออกเสียง : कुंडलिनी कुंडलिनी [hi]
 • การออกเสียง : tranche nucléaire tranche nucléaire [fr]
 • การออกเสียง : thermalisation des neutrons thermalisation des neutrons [fr]
 • การออกเสียง : filière graphite-gaz filière graphite-gaz [fr]
 • การออกเสียง : barres de contrôle barres de contrôle [fr]
 • การออกเสียง : combustible nucléaire combustible nucléaire [fr]
 • การออกเสียง : vitrification vitrification [en]
 • การออกเสียง : ատոմակայան ատոմակայան [hy]
 • การออกเสียง : British thermal units British thermal units [en]
 • การออกเสียง : watogodzina watogodzina [pl]
 • การออกเสียง : エネ エネ [ja]
 • การออกเสียง : modérateur modérateur [fr]
 • การออกเสียง : Comverge Comverge [en]
 • การออกเสียง : cuveler cuveler [fr]
 • การออกเสียง : trépan trépan [fr]
 • การออกเสียง : 精力的 精力的 [ja]
 • การออกเสียง : decatherm decatherm [en]
 • การออกเสียง : déchets radioactifs déchets radioactifs [fr]
 • การออกเสียง : retraitement retraitement [fr]
 • การออกเสียง : tour de forage tour de forage [fr]
 • การออกเสียง : électronucléaire électronucléaire [fr]
 • การออกเสียง : insolation insolation [fr]