หมวดหมู่:

energy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงenergy

 • การออกเสียง : nishati nishati [sw]
 • การออกเสียง : Rodney Allam Rodney Allam [en]
 • การออกเสียง : combustibles fossiles combustibles fossiles [fr]
 • การออกเสียง : توانائی توانائی [ur]
 • การออกเสียง : 원자력발전소 원자력발전소 [ko]
 • การออกเสียง : insolation insolation [fr]
 • การออกเสียง : gelastic gelastic [en]
 • การออกเสียง : 힘이 넘치다 힘이 넘치다 [ko]
 • การออกเสียง : nuclear nuclear [en]
 • การออกเสียง : power power [en]
 • การออกเสียง : hadron hadron [en]
 • การออกเสียง : decatherm decatherm [en]
 • การออกเสียง : Dungeness Dungeness [en]
 • การออกเสียง : vitrification vitrification [en]
 • การออกเสียง : piezoelectricity piezoelectricity [en]
 • การออกเสียง : エネ エネ [ja]
 • การออกเสียง : 精力 精力 [zh]
 • การออกเสียง : 精力的 精力的 [ja]
 • การออกเสียง : 馬力 馬力 [zh]
 • การออกเสียง : 霊気 霊気 [ja]
 • การออกเสียง : watogodzina watogodzina [pl]
 • การออกเสียง : solcell solcell [sv]
 • การออกเสียง : Comverge Comverge [en]
 • การออกเสียง : force field force field [en]
 • การออกเสียง : revitalising revitalising [en]
 • การออกเสียง : concentrator concentrator [en]
 • การออกเสียง : thermoelectric thermoelectric [en]
 • การออกเสียง : E=mc² E=mc² [en]
 • การออกเสียง : ball of fire ball of fire [en]
 • การออกเสียง : natural gas natural gas [en]
 • การออกเสียง : Feist Feist [en]
 • การออกเสียง : gas-fired gas-fired [en]
 • การออกเสียง : coal-fired coal-fired [en]
 • การออกเสียง : kilowatt-hour kilowatt-hour [en]
 • การออกเสียง : Comed Comed [cy]
 • การออกเสียง : Hess's law Hess's law [en]
 • การออกเสียง : אנרגיה אנרגיה [he]
 • การออกเสียง : pent-up pent-up [en]
 • การออกเสียง : active active [en]
 • การออกเสียง : hadronic hadronic [en]
 • การออกเสียง : kilowatt kilowatt [it]
 • การออกเสียง : ատոմակայան ատոմակայան [hy]
 • การออกเสียง : Seajacks International Seajacks International [en]
 • การออกเสียง : photovoltaics photovoltaics [en]
 • การออกเสียง : monocrystalline monocrystalline [en]
 • การออกเสียง : glucose glucose [en]
 • การออกเสียง : orgone orgone [en]
 • การออกเสียง : cœur du réacteur cœur du réacteur [fr]
 • การออกเสียง : dosha dosha [en]
 • การออกเสียง : EROEI EROEI [en]
 • การออกเสียง : net energy net energy [en]
 • การออกเสียง : Peak Oil Peak Oil [en]
 • การออกเสียง : Tritium Tritium [en]
 • การออกเสียง : कुंडलिनी कुंडलिनी [hi]
 • การออกเสียง : Fernwärme Fernwärme [de]
 • การออกเสียง : κιλοβατώρα κιλοβατώρα [el]
 • การออกเสียง : exergonic exergonic [en]
 • การออกเสียง : zest zest [en]
 • การออกเสียง : esterification esterification [en]
 • การออกเสียง : biofuel biofuel [en]
 • การออกเสียง : bionomic bionomic [en]
 • การออกเสียง : biohydrogen biohydrogen [en]
 • การออกเสียง : landfill landfill [en]
 • การออกเสียง : non-renewable non-renewable [en]
 • การออกเสียง : renewable renewable [en]
 • การออกเสียง : renewables renewables [en]
 • การออกเสียง : syngas syngas [en]
 • การออกเสียง : anaerobic digestion anaerobic digestion [en]
 • การออกเสียง : biooil biooil [en]
 • การออกเสียง : depolymerization depolymerization [en]
 • การออกเสียง : plasma-arc gasification plasma-arc gasification [en]
 • การออกเสียง : pyrolysis pyrolysis [en]
 • การออกเสียง : gasification gasification [en]
 • การออกเสียง : flywheel flywheel [en]
 • การออกเสียง : covoiturer covoiturer [fr]
 • การออกเสียง : covoiturage covoiturage [fr]
 • การออกเสียง : ultra-centrifugeuse ultra-centrifugeuse [fr]
 • การออกเสียง : contaminer contaminer [fr]
 • การออกเสียง : déchets radioactifs déchets radioactifs [fr]
 • การออกเสียง : décontamination décontamination [fr]
 • การออกเสียง : décontaminer décontaminer [fr]
 • การออกเสียง : démantèlement démantèlement [fr]
 • การออกเสียง : démanteler démanteler [fr]
 • การออกเสียง : électronucléaire électronucléaire [fr]
 • การออกเสียง : excursion nucléaire excursion nucléaire [fr]
 • การออกเสียง : fusion contrôlée fusion contrôlée [fr]
 • การออกเสียง : générateur de vapeur générateur de vapeur [fr]
 • การออกเสียง : le tout-nucléaire le tout-nucléaire [fr]
 • การออกเสียง : Malville Malville [fr]
 • การออกเสียง : modérateur modérateur [fr]
 • การออกเสียง : nuage contaminé nuage contaminé [fr]
 • การออกเสียง : plaque tubulaire plaque tubulaire [fr]
 • การออกเสียง : prolifération nucléaire prolifération nucléaire [fr]
 • การออกเสียง : radiations ionisantes radiations ionisantes [fr]
 • การออกเสียง : réacteur à eau bouillante réacteur à eau bouillante [fr]
 • การออกเสียง : réacteur à neutrons rapides réacteur à neutrons rapides [fr]
 • การออกเสียง : réacteur RBMK réacteur RBMK [fr]
 • การออกเสียง : retombées radioactives retombées radioactives [fr]
 • การออกเสียง : retraitement retraitement [fr]
 • การออกเสียง : site nucléaire site nucléaire [fr]