หมวดหมู่:

endoniemen

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงendoniemen

 • การออกเสียง : Bergen
  Bergen [no]
 • การออกเสียง : pene
  pene [it]
 • การออกเสียง : tienen
  tienen [es]
 • การออกเสียง : Galen
  Galen [sv]
 • การออกเสียง : Noordwijk
  Noordwijk [nl]
 • การออกเสียง : Cornwallis
  Cornwallis [en]
 • การออกเสียง : Kassel
  Kassel [de]
 • การออกเสียง : Stapel
  Stapel [de]
 • การออกเสียง : wilder
  wilder [nl]
 • การออกเสียง : Abele
  Abele [it]
 • การออกเสียง : Kapelle
  Kapelle [de]
 • การออกเสียง : Stokholm
  Stokholm [nl]
 • การออกเสียง : Wormhout
  Wormhout [fr]
 • การออกเสียง : schonen
  schonen [de]
 • การออกเสียง : Boeschepe
  Boeschepe [nl]
 • การออกเสียง : Moerbeke
  Moerbeke [nl]
 • การออกเสียง : Loon-Plage
  Loon-Plage [fr]
 • การออกเสียง : De Niepe-bij-Kassel
  De Niepe-bij-Kassel [nl]
 • การออกเสียง : Noord-Berkijn
  Noord-Berkijn [nl]
 • การออกเสียง : Loon-Strand
  Loon-Strand [nl]
 • การออกเสียง : Nieuw-Berkijn
  Nieuw-Berkijn [nl]
 • การออกเสียง : Vleteren
  Vleteren [nl]
 • การออกเสียง : Tijnmuiden
  Tijnmuiden [nl]
 • การออกเสียง : Morbeke
  Morbeke [nl]
 • การออกเสียง : Holke
  Holke [nl]
 • การออกเสียง : Bambeke
  Bambeke [nl]
 • การออกเสียง : Westkappel
  Westkappel [nl]
 • การออกเสียง : Nieuwerleet
  Nieuwerleet [nl]
 • การออกเสียง : Arnijke
  Arnijke [nl]
 • การออกเสียง : Kantelberg
  Kantelberg [nl]
 • การออกเสียง : Buisscheure
  Buisscheure [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Janskappel
  Sint-Janskappel [nl]
 • การออกเสียง : De Kribbe
  De Kribbe [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Momelingen
  Sint-Momelingen [nl]
 • การออกเสียง : Leffrinkhoeke
  Leffrinkhoeke [nl]
 • การออกเสียง : Bollezele
  Bollezele [nl]
 • การออกเสียง : Oudemonster
  Oudemonster [nl]
 • การออกเสียง : Kraaiwijk
  Kraaiwijk [nl]
 • การออกเสียง : Loberge
  Loberge [nl]
 • การออกเสียง : Koppenaksfoort
  Koppenaksfoort [nl]
 • การออกเสียง : Warrem
  Warrem [nl]
 • การออกเสียง : Zurkel
  Zurkel [nl]
 • การออกเสียง : Jarmuiden
  Jarmuiden [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Mariakappel
  Sint-Mariakappel [nl]
 • การออกเสียง : Blaringen
  Blaringen [nl]
 • การออกเสียง : Winnezele
  Winnezele [nl]
 • การออกเสียง : Nieuw-Koudekerke
  Nieuw-Koudekerke [nl]
 • การออกเสียง : Tetegem
  Tetegem [nl]
 • การออกเสียง : De Meulhoek
  De Meulhoek [nl]
 • การออกเสียง : Zerkel
  Zerkel [nl]
 • การออกเสียง : Moerkerke
  Moerkerke [nl]
 • การออกเสียง : Volkerinkhove
  Volkerinkhove [nl]
 • การออกเสียง : Eringem
  Eringem [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Joris
  Sint-Joris [nl]
 • การออกเสียง : De Niepe
  De Niepe [nl]
 • การออกเสียง : Broksele
  Broksele [nl]
 • การออกเสียง : Ruisscheure
  Ruisscheure [nl]
 • การออกเสียง : Steenwerk
  Steenwerk [nl]
 • การออกเสียง : Scharenburg
  Scharenburg [nl]
 • การออกเสียง : Den IJzel
  Den IJzel [nl]
 • การออกเสียง : Hondschote
  Hondschote [nl]
 • การออกเสียง : Ebblingem
  Ebblingem [nl]
 • การออกเสียง : Steenbeke
  Steenbeke [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Momelijn
  Sint-Momelijn [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Pols
  Sint-Pols [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Pols-aan-Zee
  Sint-Pols-aan-Zee [nl]
 • การออกเสียง : Armbuitskappel
  Armbuitskappel [nl]
 • การออกเสียง : Merkegem
  Merkegem [nl]
 • การออกเสียง : Houtkerke
  Houtkerke [nl]
 • การออกเสียง : Waten
  Waten [de]
 • การออกเสียง : Ledringem
  Ledringem [nl]
 • การออกเสียง : Hardenvoorde
  Hardenvoorde [nl]
 • การออกเสียง : Vaalmuiden
  Vaalmuiden [nl]
 • การออกเสียง : Zoeterstee
  Zoeterstee [nl]
 • การออกเสียง : Bavinkhove
  Bavinkhove [nl]
 • การออกเสียง : Zandwijds
  Zandwijds [nl]
 • การออกเสียง : Bieren
  Bieren [nl]
 • การออกเสียง : Den Park
  Den Park [nl]
 • การออกเสียง : Klein-Sinten
  Klein-Sinten [nl]
 • การออกเสียง : Zuid-Berkijn
  Zuid-Berkijn [nl]
 • การออกเสียง : Rozendaal
  Rozendaal [nl]
 • การออกเสียง : Groot-Filipsfort
  Groot-Filipsfort [nl]
 • การออกเสียง : Oudezele
  Oudezele [nl]
 • การออกเสียง : Daveren
  Daveren [nl]
 • การออกเสียง : Malo-aan-Zee
  Malo-aan-Zee [nl]
 • การออกเสียง : Gijvelde
  Gijvelde [nl]
 • การออกเสียง : Fort-Mardijk
  Fort-Mardijk [nl]
 • การออกเสียง : Terdegem
  Terdegem [nl]
 • การออกเสียง : Pleimuiden
  Pleimuiden [nl]
 • การออกเสียง : Orkaden
  Orkaden [nl]
 • การออกเสียง : Bolstoen
  Bolstoen [nl]
 • การออกเสียง : Boeschepeberg
  Boeschepeberg [nl]
 • การออกเสียง : Kasselberg
  Kasselberg [nl]
 • การออกเสียง : Broekkerke
  Broekkerke [nl]
 • การออกเสียง : Noordpene
  Noordpene [nl]
 • การออกเสียง : Krochte
  Krochte [nl]
 • การออกเสียง : Boezegem
  Boezegem [nl]
 • การออกเสียง : Gotenburg
  Gotenburg [nl]
 • การออกเสียง : Drooghout
  Drooghout [nl]
 • การออกเสียง : Kambrits
  Kambrits [nl]