หมวดหมู่:

endoniemen

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงendoniemen

 • การออกเสียง : wilder wilder [nl]
 • การออกเสียง : Galen Galen [sv]
 • การออกเสียง : Gotenburg Gotenburg [nl]
 • การออกเสียง : Loon-Plage Loon-Plage [fr]
 • การออกเสียง : Ruisscheure Ruisscheure [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Janskappel Sint-Janskappel [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Mariakappel Sint-Mariakappel [nl]
 • การออกเสียง : Stene Stene [nl]
 • การออกเสียง : Zurkel Zurkel [nl]
 • การออกเสียง : Waalskappel Waalskappel [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Winoksbergen Sint-Winoksbergen [nl]
 • การออกเสียง : Zermezele Zermezele [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Momelijn Sint-Momelijn [nl]
 • การออกเสียง : Winnezele Winnezele [nl]
 • การออกเสียง : Oudemonster Oudemonster [nl]
 • การออกเสียง : Zwarte Berg Zwarte Berg [nl]
 • การออกเสียง : Walskappel Walskappel [nl]
 • การออกเสียง : Soks Soks [nl]
 • การออกเสียง : Zoeterstee Zoeterstee [nl]
 • การออกเสียง : Uksem Uksem [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Momelingen Sint-Momelingen [nl]
 • การออกเสียง : Wormhout Wormhout [fr]
 • การออกเสียง : Straatzele Straatzele [nl]
 • การออกเสียง : Warrem Warrem [nl]
 • การออกเสียง : Stapel Stapel [de]
 • การออกเสียง : Zoetestede Zoetestede [nl]
 • การออกเสียง : Uwenberg Uwenberg [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Pietersbroek Sint-Pietersbroek [nl]
 • การออกเสียง : Wouwenberg Wouwenberg [nl]
 • การออกเสียง : Strazele Strazele [nl]
 • การออกเสียง : Waten Waten [de]
 • การออกเสียง : Steenbeke Steenbeke [nl]
 • การออกเสียง : Rijselberg Rijselberg [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Pols Sint-Pols [nl]
 • การออกเสียง : Wulverdinge Wulverdinge [nl]
 • การออกเสียง : Terdegem Terdegem [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Joris Sint-Joris [nl]
 • การออกเสียง : Wemaarskappel Wemaarskappel [nl]
 • การออกเสียง : Bergen Bergen [nn]
 • การออกเสียง : Steenwerk Steenwerk [nl]
 • การออกเสียง : Zuidkote Zuidkote [nl]
 • การออกเสียง : Rozendaal Rozendaal [nl]
 • การออกเสียง : Vleteren Vleteren [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Pols-aan-Zee Sint-Pols-aan-Zee [nl]
 • การออกเสียง : Tetegem Tetegem [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Joris-aan-de-A Sint-Joris-aan-de-A [nl]
 • การออกเสียง : Westkappel Westkappel [nl]
 • การออกเสียง : Stegers Stegers [nl]
 • การออกเสียง : Zuidpene Zuidpene [nl]
 • การออกเสียง : Rubroek Rubroek [nl]
 • การออกเสียง : Volkerinkhove Volkerinkhove [nl]
 • การออกเสียง : Sint-Silvesterkappel Sint-Silvesterkappel [nl]
 • การออกเสียง : Zerkel Zerkel [nl]
 • การออกเสียง : tienen tienen [es]
 • การออกเสียง : Morbeke Morbeke [nl]
 • การออกเสียง : Oud-Berkijn Oud-Berkijn [nl]
 • การออกเสียง : Mardijk Mardijk [nl]
 • การออกเสียง : Noord-Berkijn Noord-Berkijn [nl]
 • การออกเสียง : Ledringem Ledringem [nl]
 • การออกเสียง : Niepebos Niepebos [nl]
 • การออกเสียง : Meregem Meregem [nl]
 • การออกเสียง : Noordpene Noordpene [nl]
 • การออกเสียง : Leffrinkhoeke Leffrinkhoeke [nl]
 • การออกเสียง : Pradeels Pradeels [nl]
 • การออกเสียง : Niepkerke Niepkerke [nl]
 • การออกเสียง : Oudezele Oudezele [nl]
 • การออกเสียง : Merkegem Merkegem [nl]
 • การออกเสียง : Loberge Loberge [nl]
 • การออกเสียง : Rekspoede Rekspoede [nl]
 • การออกเสียง : Nieuw-Berkijn Nieuw-Berkijn [nl]
 • การออกเสียง : Outerstene Outerstene [nl]
 • การออกเสียง : Moerbeke Moerbeke [nl]
 • การออกเสียง : Okselare Okselare [nl]
 • การออกเสียง : Zuid-Berkijn Zuid-Berkijn [nl]
 • การออกเสียง : Nieuw-Koudekerke Nieuw-Koudekerke [nl]
 • การออกเสียง : Krochte Krochte [nl]
 • การออกเสียง : pene pene [es]
 • การออกเสียง : Oostkappel Oostkappel [nl]
 • การออกเสียง : Loon-Strand Loon-Strand [nl]
 • การออกเสียง : Nieuwerleet Nieuwerleet [nl]
 • การออกเสียง : Kwaadieper Kwaadieper [nl]
 • การออกเสียง : Malo-aan-Zee Malo-aan-Zee [nl]
 • การออกเสียง : Nipkerke Nipkerke [nl]
 • การออกเสียง : Lederzele Lederzele [nl]
 • การออกเสียง : De Moeren De Moeren [nl]
 • การออกเสียง : Bieren Bieren [nl]
 • การออกเสียง : Fort-Mardijk Fort-Mardijk [nl]
 • การออกเสียง : Koppenaksfoort Koppenaksfoort [nl]
 • การออกเสียง : Burburg Burburg [nl]
 • การออกเสียง : Herzele Herzele [nl]
 • การออกเสียง : Arneke Arneke [nl]
 • การออกเสียง : Drinkam Drinkam [nl]
 • การออกเสียง : Kasselberg Kasselberg [nl]
 • การออกเสียง : Groot-Sinten Groot-Sinten [nl]
 • การออกเสียง : De Niepe De Niepe [nl]
 • การออกเสียง : Kaaster Kaaster [nl]
 • การออกเสียง : Bissezele Bissezele [nl]
 • การออกเสียง : Koudekerke-Dorp Koudekerke-Dorp [nl]
 • การออกเสียง : Arnijke Arnijke [nl]
 • การออกเสียง : Drooghout Drooghout [nl]