• การออกเสียงคำว่า economics economics [en]
 • การออกเสียงคำว่า oversupply oversupply [en]
 • การออกเสียงคำว่า break-even break-even [en]
 • การออกเสียงคำว่า taper tantrum taper tantrum [en]
 • การออกเสียงคำว่า фирма фирма [ru]
 • การออกเสียงคำว่า jistina jistina [cs]
 • การออกเสียงคำว่า externalita externalita [cs]
 • การออกเสียงคำว่า deflace deflace [cs]
 • การออกเสียงคำว่า komoditní komoditní [cs]
 • การออกเสียงคำว่า bonita bonita [es]
 • การออกเสียงคำว่า keynesiánství keynesiánství [cs]
 • การออกเสียงคำว่า monetární politika monetární politika [cs]
 • การออกเสียงคำว่า fiskální politika fiskální politika [cs]
 • การออกเสียงคำว่า měnový kurz měnový kurz [cs]
 • การออกเสียงคำว่า úroková míra úroková míra [cs]
 • การออกเสียงคำว่า agregátní agregátní [cs]
 • การออกเสียงคำว่า mikroekonomie mikroekonomie [cs]
 • การออกเสียงคำว่า makroekonomie makroekonomie [cs]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า the Great Depression the Great Depression [] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า trade friction trade friction [] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 금융의 금융의 [ko] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า 豊作貧乏 豊作貧乏 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า deflactor del PIB deflactor del PIB [es]
 • การออกเสียงคำว่า PIB real PIB real [es]
 • การออกเสียงคำว่า economía recalentada economía recalentada [es]
 • การออกเสียงคำว่า índice de precios de consumo índice de precios de consumo [es]
 • การออกเสียงคำว่า precio hedónico precio hedónico [es]
 • การออกเสียงคำว่า cotización de precios cotización de precios [es]
 • การออกเสียงคำว่า PIB nominal PIB nominal [es]
 • การออกเสียงคำว่า Gran Depresion Gran Depresion [es]