หมวดหมู่:

economics

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงeconomics

 • การออกเสียงคำว่า bonita bonita [es]
 • การออกเสียงคำว่า boom boom [en]
 • การออกเสียงคำว่า deficit deficit [en]
 • การออกเสียงคำว่า illegal immigrant illegal immigrant [en]
 • การออกเสียงคำว่า маркетинг маркетинг [ru]
 • การออกเสียงคำว่า интернет интернет [ru]
 • การออกเสียงคำว่า laissez-faire laissez-faire [en]
 • การออกเสียงคำว่า economics economics [en]
 • การออกเสียงคำว่า автобус автобус [ru]
 • การออกเสียงคำว่า дефляция дефляция [tt]
 • การออกเสียงคำว่า экономика экономика [ru]
 • การออกเสียงคำว่า банк банк [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Inflation Inflation [en]
 • การออกเสียงคำว่า precariat precariat [en]
 • การออกเสียงคำว่า экономический подъём экономический подъём [ru]
 • การออกเสียงคำว่า запас запас [ru]
 • การออกเสียงคำว่า capitalismo capitalismo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า фанера фанера [ru]
 • การออกเสียงคำว่า per capita per capita [en]
 • การออกเสียงคำว่า marxista marxista [es]
 • การออกเสียงคำว่า ассоциация ассоциация [ru]
 • การออกเสียงคำว่า экономист экономист [tt]
 • การออกเสียงคำว่า валюта валюта [be]
 • การออกเสียงคำว่า fraude fraude [fr]
 • การออกเสียงคำว่า картель картель [ru]
 • การออกเสียงคำว่า фирма фирма [ru]
 • การออกเสียงคำว่า абсолютизм абсолютизм [ru]
 • การออกเสียงคำว่า reflation reflation [en]
 • การออกเสียงคำว่า Marxism Marxism [en]
 • การออกเสียงคำว่า asylum seeker asylum seeker [en]
 • การออกเสียงคำว่า Gini index Gini index [en]
 • การออกเสียงคำว่า вексель вексель [ru]
 • การออกเสียงคำว่า альтернатива альтернатива [ru]
 • การออกเสียงคำว่า duopoly duopoly [en]
 • การออกเสียงคำว่า microeconomia microeconomia [it]
 • การออกเสียงคำว่า администратор администратор [bg]
 • การออกเสียงคำว่า акционер акционер [bg]
 • การออกเสียงคำว่า оферта оферта [tt]
 • การออกเสียงคำว่า inflationism inflationism [en]
 • การออกเสียงคำว่า актив актив [ru]
 • การออกเสียงคำว่า экономический экономический [ru]
 • การออกเสียงคำว่า means of production means of production [en]
 • การออกเสียงคำว่า Stagflation Stagflation [en]
 • การออกเสียงคำว่า Walter Bagehot Walter Bagehot [en]
 • การออกเสียงคำว่า субсидия субсидия [ru]
 • การออกเสียงคำว่า корпорация корпорация [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Keynesian Keynesian [en]
 • การออกเสียงคำว่า Industrial Revolution Industrial Revolution [en]
 • การออกเสียงคำว่า банкир банкир [ru]
 • การออกเสียงคำว่า провайдер провайдер [ru]
 • การออกเสียงคำว่า GDP GDP [en]
 • การออกเสียงคำว่า Federal Reserve Board Federal Reserve Board [en]
 • การออกเสียงคำว่า endogeneity endogeneity [en]
 • การออกเสียงคำว่า адресат адресат [bg]
 • การออกเสียงคำว่า военно-экономический военно-экономический [ru]
 • การออกเสียงคำว่า территория территория [ru]
 • การออกเสียงคำว่า адвокат адвокат [ru]
 • การออกเสียงคำว่า статистика статистика [bg]
 • การออกเสียงคำว่า рекламация рекламация [ru]
 • การออกเสียงคำว่า лизинг лизинг [ru]
 • การออกเสียงคำว่า магнат магнат [ru]
 • การออกเสียงคำว่า аванс аванс [ru]
 • การออกเสียงคำว่า racjonalizacja racjonalizacja [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Kapitalismus Kapitalismus [de]
 • การออกเสียงคำว่า marginalismo marginalismo [es]
 • การออกเสียงคำว่า Disinflation Disinflation [en]
 • การออกเสียงคำว่า авиация авиация [ru]
 • การออกเสียงคำว่า авизо авизо [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Econ Econ [en]
 • การออกเสียงคำว่า oligopolie oligopolie [nl]
 • การออกเสียงคำว่า аккредитив аккредитив [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ассортимент ассортимент [tt]
 • การออกเสียงคำว่า contrarian contrarian [en]
 • การออกเสียงคำว่า мануфактура мануфактура [uk]
 • การออกเสียงคำว่า quantitative easing quantitative easing [en]
 • การออกเสียงคำว่า аккорд аккорд [ru]
 • การออกเสียงคำว่า G8 Summit G8 Summit [en]
 • การออกเสียงคำว่า ресурс ресурс [ru]
 • การออกเสียงคำว่า налог налог [ru]
 • การออกเสียงคำว่า автаркия автаркия [ru]
 • การออกเสียงคำว่า praxeology praxeology [en]
 • การออกเสียงคำว่า undercapitalise undercapitalise [en]
 • การออกเสียงคำว่า реклама реклама [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Keynesian economics Keynesian economics [en]
 • การออกเสียงคำว่า Pigovian tax Pigovian tax [en]
 • การออกเสียงคำว่า econometría econometría [es]
 • การออกเสียงคำว่า devalue devalue [en]
 • การออกเสียงคำว่า инфляция инфляция [ru]
 • การออกเสียงคำว่า discrepancy discrepancy [en]
 • การออกเสียงคำว่า мотивация мотивация [ru]
 • การออกเสียงคำว่า стимул стимул [tt]
 • การออกเสียงคำว่า базис базис [ru]
 • การออกเสียงคำว่า preu preu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า транспорт транспорт [ru]
 • การออกเสียงคำว่า CIVETS CIVETS [en]
 • การออกเสียงคำว่า ultraliberalism ultraliberalism [en]
 • การออกเสียงคำว่า чыганак чыганак [tt]
 • การออกเสียงคำว่า human capital human capital [en]
 • การออกเสียงคำว่า аналитик аналитик [ru]
 • การออกเสียงคำว่า trickle-down trickle-down [en]