หมวดหมู่:

economics

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงeconomics

 • บันทึกการออกเสียง : תיכנון תיכנון [he] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : автобус автобус [ru]
 • การออกเสียง : valorization valorization [en]
 • บันทึกการออกเสียง : job market job market [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : 비정부기구 비정부기구 [ko]
 • การออกเสียง : 아태경제협력 아태경제협력 [ko]
 • การออกเสียง : oligopsony oligopsony [en]
 • การออกเสียง : política cambiaria política cambiaria [es]
 • การออกเสียง : coste adicional coste adicional [es]
 • การออกเสียง : año base año base [es]
 • การออกเสียง : zero-rated zero-rated [en]
 • การออกเสียง : заклад заклад [ru]
 • การออกเสียง : Lael Brainard Lael Brainard [en]
 • การออกเสียง : авиация авиация [ru]
 • การออกเสียง : معاشی صورت حال معاشی صورت حال [ur]
 • การออกเสียง : futurologie futurologie [de]
 • การออกเสียง : اقتصادیات اقتصادیات [ur]
 • การออกเสียง : economics economics [en]
 • การออกเสียง : oversupply oversupply [en]
 • การออกเสียง : break-even break-even [en]
 • การออกเสียง : taper tantrum taper tantrum [en]
 • การออกเสียง : фирма фирма [ru]
 • การออกเสียง : jistina jistina [cs]
 • การออกเสียง : externalita externalita [cs]
 • การออกเสียง : deflace deflace [cs]
 • การออกเสียง : komoditní komoditní [cs]
 • การออกเสียง : bonita bonita [es]
 • การออกเสียง : keynesiánství keynesiánství [cs]
 • การออกเสียง : monetární politika monetární politika [cs]
 • การออกเสียง : fiskální politika fiskální politika [cs]
 • การออกเสียง : měnový kurz měnový kurz [cs]
 • การออกเสียง : úroková míra úroková míra [cs]
 • การออกเสียง : agregátní agregátní [cs]
 • การออกเสียง : mikroekonomie mikroekonomie [cs]
 • การออกเสียง : makroekonomie makroekonomie [cs]
 • การออกเสียง : 금융의 금융의 [ko]
 • การออกเสียง : 豊作貧乏 豊作貧乏 [ja]
 • การออกเสียง : deflactor del PIB deflactor del PIB [es]
 • การออกเสียง : PIB real PIB real [es]
 • การออกเสียง : economía recalentada economía recalentada [es]
 • การออกเสียง : índice de precios de consumo índice de precios de consumo [es]
 • การออกเสียง : precio hedónico precio hedónico [es]
 • การออกเสียง : cotización de precios cotización de precios [es]
 • การออกเสียง : PIB nominal PIB nominal [es]
 • การออกเสียง : Gran Depresion Gran Depresion [es]
 • การออกเสียง : tramos impositivos tramos impositivos [es]
 • การออกเสียง : ingresos fiscales ingresos fiscales [es]
 • การออกเสียง : empresa de origen global empresa de origen global [es]
 • การออกเสียง : inmovilizado material inmovilizado material [es]
 • การออกเสียง : renta gravable renta gravable [es]
 • การออกเสียง : superávit comercial superávit comercial [es]
 • การออกเสียง : recaudación de impuestos recaudación de impuestos [es]
 • การออกเสียง : trabajadores desanimados trabajadores desanimados [es]
 • การออกเสียง : préstamo bonificado préstamo bonificado [es]
 • การออกเสียง : abastecimiento estratégico abastecimiento estratégico [es]
 • การออกเสียง : tasa de referencia tasa de referencia [es]
 • การออกเสียง : activos no corriente activos no corriente [es]
 • การออกเสียง : contratación de préstamos contratación de préstamos [es]
 • การออกเสียง : importe efectivo importe efectivo [es]
 • การออกเสียง : coste de oportunidad coste de oportunidad [es]
 • การออกเสียง : coste marginal coste marginal [es]
 • การออกเสียง : capital invertido capital invertido [es]
 • การออกเสียง : propensión marginal a consumir propensión marginal a consumir [es]
 • การออกเสียง : eficiencia asignativa eficiencia asignativa [es]
 • การออกเสียง : el selectivo el selectivo [es]
 • การออกเสียง : tatonnement tatonnement [en]
 • การออกเสียง : 보호 무역주의자 보호 무역주의자 [ko]
 • การออกเสียง : trilemma trilemma [en]
 • การออกเสียง : merchanting merchanting [en]
 • การออกเสียง : Theory of the Leisure Class Theory of the Leisure Class [en]
 • การออกเสียง : 자유무역 자유무역 [ko]
 • การออกเสียง : 무역수지 무역수지 [ko]
 • การออกเสียง : efnahagshrunið efnahagshrunið [is]
 • การออกเสียง : тауар-акча тауар-акча [tt]
 • การออกเสียง : greenmail greenmail [en]
 • การออกเสียง : Bengt Robert Holmström Bengt Robert Holmström [fi]
 • การออกเสียง : 跨太平洋夥伴关系 跨太平洋夥伴关系 [zh]
 • การออกเสียง : flat fee flat fee [en]
 • การออกเสียง : 保险业 保险业 [zh]
 • การออกเสียง : 经济体 经济体 [zh]
 • การออกเสียง : 海外市场 海外市场 [zh]
 • การออกเสียง : underdevelopment underdevelopment [en]
 • การออกเสียง : 세력균형 세력균형 [ko]
 • การออกเสียง : source of revenue source of revenue [en]
 • การออกเสียง : tax cuts tax cuts [en]
 • การออกเสียง : ultraliberalism ultraliberalism [en]
 • การออกเสียง : 通貨緊縮 通貨緊縮 [zh]
 • การออกเสียง : 計量經濟學 計量經濟學 [zh]
 • บันทึกการออกเสียง : beylI' beylI' [tlh] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : fare-dodger fare-dodger [en]
 • การออกเสียง : tomber en faillite tomber en faillite [fr]
 • การออกเสียง : verðbólga verðbólga [is]
 • การออกเสียง : housing segregation housing segregation [en]
 • การออกเสียง : PIL pro capite PIL pro capite [it]
 • การออกเสียง : Gini coefficient Gini coefficient [en]
 • การออกเสียง : интернет интернет [ru]
 • การออกเสียง : service economy service economy [en]
 • การออกเสียง : FDI FDI [en]
 • การออกเสียง : osakemarkkinat osakemarkkinat [fi]
 • การออกเสียง : октруа октруа [tt]