หมวดหมู่:

drugs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdrugs

 • การออกเสียง : apothecary apothecary [en]
 • การออกเสียง : draught draught [en]
 • การออกเสียง : crack crack [en]
 • การออกเสียง : acetaminophen acetaminophen [en]
 • การออกเสียง : anaesthetic anaesthetic [en]
 • การออกเสียง : dope dope [en]
 • การออกเสียง : marihuana marihuana [de]
 • การออกเสียง : marijuana marijuana [en]
 • การออกเสียง : cannabis cannabis [en]
 • การออกเสียง : traffic traffic [en]
 • การออกเสียง : Antibiotics Antibiotics [en]
 • การออกเสียง : allopurinol allopurinol [en]
 • การออกเสียง : Tylenol Tylenol [en]
 • การออกเสียง : anaesthetise anaesthetise [en]
 • การออกเสียง : clonidine clonidine [en]
 • การออกเสียง : hallucinogen hallucinogen [en]
 • การออกเสียง : isotretinoin isotretinoin [en]
 • การออกเสียง : hydroxychloroquine hydroxychloroquine [en]
 • การออกเสียง : cyclobenzaprine cyclobenzaprine [en]
 • การออกเสียง : crystal meth crystal meth [en]
 • การออกเสียง : farmaceuta farmaceuta [pt]
 • การออกเสียง : bong bong [en]
 • การออกเสียง : smack smack [en]
 • การออกเสียง : junkie junkie [en]
 • การออกเสียง : mota mota [es]
 • การออกเสียง : junk junk [en]
 • การออกเสียง : Maalox Maalox [en]
 • การออกเสียง : overdose overdose [en]
 • การออกเสียง : Phencyclidine Phencyclidine [en]
 • การออกเสียง : Valium Valium [it]
 • การออกเสียง : NSAID NSAID [en]
 • การออกเสียง : calcitonin calcitonin [en]
 • การออกเสียง : Seroquel Seroquel [en]
 • การออกเสียง : opium opium [en]
 • การออกเสียง : psilocybin psilocybin [en]
 • การออกเสียง : Augmentin Augmentin [fr]
 • การออกเสียง : over the counter over the counter [en]
 • การออกเสียง : theophylline theophylline [en]
 • การออกเสียง : desoximetasone desoximetasone [en]
 • การออกเสียง : steroid steroid [en]
 • การออกเสียง : sulfonylureas sulfonylureas [en]
 • การออกเสียง : Ticagrelor Ticagrelor [en]
 • การออกเสียง : dabigatran dabigatran [en]
 • การออกเสียง : fiending fiending [en]
 • การออกเสียง : lamotrigine lamotrigine [en]
 • การออกเสียง : narcotics narcotics [en]
 • การออกเสียง : ampicillin ampicillin [en]
 • การออกเสียง : kokain kokain [sr]
 • การออกเสียง : cannabinoid cannabinoid [en]
 • การออกเสียง : Phenprocoumon Phenprocoumon [de]
 • การออกเสียง : draughts draughts [en]
 • การออกเสียง : nebulizer nebulizer [en]
 • การออกเสียง : Rilpivirine Rilpivirine [en]
 • การออกเสียง : quetiapine quetiapine [en]
 • การออกเสียง : Inderal Inderal [en]
 • การออกเสียง : морфий морфий [tt]
 • การออกเสียง : pemakai pemakai [ind]
 • การออกเสียง : imiquimod imiquimod [en]
 • การออกเสียง : Voltaren Voltaren [en]
 • การออกเสียง : nystatin nystatin [en]
 • การออกเสียง : Montelukast Montelukast [en]
 • การออกเสียง : Rabeprazole (Pariet) Rabeprazole (Pariet) [en]
 • การออกเสียง : dronabinol dronabinol [en]
 • การออกเสียง : pharmacopoeia pharmacopoeia [en]
 • การออกเสียง : dramamine dramamine [en]
 • การออกเสียง : Benadryl Benadryl [en]
 • การออกเสียง : Rohypnol Rohypnol [sv]
 • การออกเสียง : desmopressin desmopressin [en]
 • การออกเสียง : σνιφάρει σνιφάρει [el]
 • การออกเสียง : donepezil donepezil [pt]
 • การออกเสียง : olanzapine olanzapine [en]
 • การออกเสียง : Vancomycin Vancomycin [de]
 • การออกเสียง : accutane accutane [en]
 • การออกเสียง : Zantac Zantac [en]
 • การออกเสียง : orthopathy orthopathy [en]
 • การออกเสียง : псилоцибин псилоцибин [ru]
 • การออกเสียง : Quaalude Quaalude [en]
 • การออกเสียง : Rivaroxaban Rivaroxaban [en]
 • การออกเสียง : trastuzumab trastuzumab [en]
 • การออกเสียง : Methamphetamin Methamphetamin [de]
 • การออกเสียง : methamphetamine methamphetamine [en]
 • การออกเสียง : Prinvil Prinvil [en]
 • การออกเสียง : reefer reefer [en]
 • การออกเสียง : infliximab infliximab [en]
 • การออกเสียง : Sugammadex Sugammadex [pt]
 • การออกเสียง : doxorubicin doxorubicin [en]
 • การออกเสียง : Rivastigmine Rivastigmine [en]
 • การออกเสียง : Cefepime Cefepime [en]
 • การออกเสียง : docetaxel docetaxel [pt]
 • การออกเสียง : amyl nitrite amyl nitrite [en]
 • การออกเสียง : Tacrolimus Tacrolimus [de]
 • การออกเสียง : bevacizumab bevacizumab [hu]
 • การออกเสียง : aripiprazole aripiprazole [fr]
 • การออกเสียง : aquaretic aquaretic [en]
 • การออกเสียง : vasodilatory vasodilatory [en]
 • การออกเสียง : опиум опиум [ru]
 • การออกเสียง : dapagliflozin dapagliflozin [en]
 • การออกเสียง : oxcarbazepine oxcarbazepine [en]
 • การออกเสียง : Ritalin Ritalin [de]
 • การออกเสียง : entecavir entecavir [en]