หมวดหมู่:

drugs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdrugs

 • การออกเสียงคำว่า apothecary apothecary [en]
 • การออกเสียงคำว่า draught draught [en]
 • การออกเสียงคำว่า crack crack [en]
 • การออกเสียงคำว่า acetaminophen acetaminophen [en]
 • การออกเสียงคำว่า anaesthetic anaesthetic [en]
 • การออกเสียงคำว่า dope dope [en]
 • การออกเสียงคำว่า marihuana marihuana [es]
 • การออกเสียงคำว่า cannabis cannabis [en]
 • การออกเสียงคำว่า marijuana marijuana [en]
 • การออกเสียงคำว่า allopurinol allopurinol [en]
 • การออกเสียงคำว่า anaesthetise anaesthetise [en]
 • การออกเสียงคำว่า Tylenol Tylenol [en]
 • การออกเสียงคำว่า clonidine clonidine [en]
 • การออกเสียงคำว่า hallucinogen hallucinogen [en]
 • การออกเสียงคำว่า isotretinoin isotretinoin [en]
 • การออกเสียงคำว่า cyclobenzaprine cyclobenzaprine [en]
 • การออกเสียงคำว่า farmaceuta farmaceuta [pt]
 • การออกเสียงคำว่า crystal meth crystal meth [en]
 • การออกเสียงคำว่า traffic traffic [en]
 • การออกเสียงคำว่า smack smack [en]
 • การออกเสียงคำว่า bong bong [en]
 • การออกเสียงคำว่า Antibiotics Antibiotics [en]
 • การออกเสียงคำว่า mota mota [pt]
 • การออกเสียงคำว่า junkie junkie [en]
 • การออกเสียงคำว่า Maalox Maalox [en]
 • การออกเสียงคำว่า Phencyclidine Phencyclidine [en]
 • การออกเสียงคำว่า Valium Valium [it]
 • การออกเสียงคำว่า calcitonin calcitonin [en]
 • การออกเสียงคำว่า junk junk [en]
 • การออกเสียงคำว่า overdose overdose [en]
 • การออกเสียงคำว่า over the counter over the counter [en]
 • การออกเสียงคำว่า hydroxychloroquine hydroxychloroquine [en]
 • การออกเสียงคำว่า desoximetasone desoximetasone [en]
 • การออกเสียงคำว่า Seroquel Seroquel [en]
 • การออกเสียงคำว่า opium opium [en]
 • การออกเสียงคำว่า narcotics narcotics [en]
 • การออกเสียงคำว่า steroid steroid [en]
 • การออกเสียงคำว่า lamotrigine lamotrigine [en]
 • การออกเสียงคำว่า kokain kokain [sr]
 • การออกเสียงคำว่า theophylline theophylline [en]
 • การออกเสียงคำว่า sulfonylureas sulfonylureas [en]
 • การออกเสียงคำว่า ampicillin ampicillin [en]
 • การออกเสียงคำว่า cannabinoid cannabinoid [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ticagrelor Ticagrelor [en]
 • การออกเสียงคำว่า dabigatran dabigatran [en]
 • การออกเสียงคำว่า NSAID NSAID [en]
 • การออกเสียงคำว่า морфий морфий [ru]
 • การออกเสียงคำว่า psilocybin psilocybin [en]
 • การออกเสียงคำว่า Rilpivirine Rilpivirine [en]
 • การออกเสียงคำว่า pemakai pemakai [ind]
 • การออกเสียงคำว่า Phenprocoumon Phenprocoumon [de]
 • การออกเสียงคำว่า Inderal Inderal [en]
 • การออกเสียงคำว่า nebulizer nebulizer [en]
 • การออกเสียงคำว่า dronabinol dronabinol [en]
 • การออกเสียงคำว่า dramamine dramamine [en]
 • การออกเสียงคำว่า nystatin nystatin [en]
 • การออกเสียงคำว่า σνιφάρει σνιφάρει [el]
 • การออกเสียงคำว่า desmopressin desmopressin [en]
 • การออกเสียงคำว่า fiending fiending [en]
 • การออกเสียงคำว่า Montelukast Montelukast [en]
 • การออกเสียงคำว่า pharmacopoeia pharmacopoeia [en]
 • การออกเสียงคำว่า imiquimod imiquimod [en]
 • การออกเสียงคำว่า draughts draughts [en]
 • การออกเสียงคำว่า Benadryl Benadryl [en]
 • การออกเสียงคำว่า Rohypnol Rohypnol [sv]
 • การออกเสียงคำว่า orthopathy orthopathy [en]
 • การออกเสียงคำว่า псилоцибин псилоцибин [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Zantac Zantac [en]
 • การออกเสียงคำว่า olanzapine olanzapine [en]
 • การออกเสียงคำว่า accutane accutane [en]
 • การออกเสียงคำว่า Prinvil Prinvil [en]
 • การออกเสียงคำว่า Quaalude Quaalude [en]
 • การออกเสียงคำว่า Vancomycin Vancomycin [de]
 • การออกเสียงคำว่า reefer reefer [en]
 • การออกเสียงคำว่า infliximab infliximab [en]
 • การออกเสียงคำว่า Augmentin Augmentin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Voltaren Voltaren [en]
 • การออกเสียงคำว่า donepezil donepezil [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Sugammadex Sugammadex [pt]
 • การออกเสียงคำว่า amyl nitrite amyl nitrite [en]
 • การออกเสียงคำว่า doxorubicin doxorubicin [en]
 • การออกเสียงคำว่า Rabeprazole (Pariet) Rabeprazole (Pariet) [en]
 • การออกเสียงคำว่า aquaretic aquaretic [en]
 • การออกเสียงคำว่า trastuzumab trastuzumab [en]
 • การออกเสียงคำว่า quetiapine quetiapine [en]
 • การออกเสียงคำว่า Rivaroxaban Rivaroxaban [en]
 • การออกเสียงคำว่า опиум опиум [ru]
 • การออกเสียงคำว่า vasodilatory vasodilatory [en]
 • การออกเสียงคำว่า docetaxel docetaxel [pt]
 • การออกเสียงคำว่า methamphetamine methamphetamine [en]
 • การออกเสียงคำว่า Rivastigmine Rivastigmine [en]
 • การออกเสียงคำว่า oxcarbazepine oxcarbazepine [en]
 • การออกเสียงคำว่า roofied roofied [en]
 • การออกเสียงคำว่า Cefepime Cefepime [en]
 • การออกเสียงคำว่า droperidol droperidol [pt]
 • การออกเสียงคำว่า псилоцин псилоцин [ru]
 • การออกเสียงคำว่า snuiven snuiven [nl]
 • การออกเสียงคำว่า itraconazole itraconazole [en]
 • การออกเสียงคำว่า Telbivudine Telbivudine [en]
 • การออกเสียงคำว่า deferiprone deferiprone [it]