หมวดหมู่:

diminutives

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdiminutives

 • การออกเสียง : киця киця [uk]
 • การออกเสียง : despacito despacito [es]
 • การออกเสียง : сонечко сонечко [uk]
 • การออกเสียง : Katje Katje [nl]
 • การออกเสียง : тихенько тихенько [uk]
 • การออกเสียง : Ollie Ollie [en]
 • การออกเสียง : дитинка дитинка [uk]
 • การออกเสียง : лисичка лисичка [ru]
 • การออกเสียง : kunstje kunstje [nl]
 • การออกเสียง : ненька ненька [uk]
 • การออกเสียง : малятко малятко [uk]
 • การออกเสียง : пташечка пташечка [uk]
 • การออกเสียง : brolly brolly [en]
 • การออกเสียง : дитятко дитятко [uk]
 • การออกเสียง : котик котик [uk]
 • การออกเสียง : ясочка ясочка [uk]
 • การออกเสียง : садочок садочок [uk]
 • การออกเสียง : ягідка ягідка [uk]
 • การออกเสียง : тихенький тихенький [uk]
 • การออกเสียง : kusje kusje [nl]
 • การออกเสียง : москалик москалик [uk]
 • การออกเสียง : україночка україночка [uk]
 • การออกเสียง : Марічка Марічка [uk]
 • การออกเสียง : florecita florecita [es]
 • การออกเสียง : руденький руденький [uk]
 • การออกเสียง : Матуся Матуся [uk]
 • การออกเสียง : tacita tacita [es]
 • การออกเสียง : пір'їночка пір'їночка [uk]
 • การออกเสียง : кицюнька кицюнька [uk]
 • การออกเสียง : ковбаска ковбаска [uk]
 • การออกเสียง : winkeltje winkeltje [nl]
 • การออกเสียง : бабусенька бабусенька [uk]
 • การออกเสียง : moedertje moedertje [nl]
 • การออกเสียง : Nochecita Nochecita [es]
 • การออกเสียง : рибонька рибонька [uk]
 • การออกเสียง : гарнесенький гарнесенький [uk]
 • การออกเสียง : бабуня бабуня [uk]
 • การออกเสียง : hondje hondje [nl]
 • การออกเสียง : banaantje banaantje [nl]
 • การออกเสียง : uiltje uiltje [nl]
 • การออกเสียง : білесенький білесенький [uk]
 • การออกเสียง : Merc Merc [en]
 • การออกเสียง : beestje beestje [nl]
 • การออกเสียง : садок садок [ru]
 • การออกเสียง : відерце відерце [uk]
 • การออกเสียง : дурнесенький дурнесенький [uk]
 • การออกเสียง : лиска лиска [uk]
 • การออกเสียง : шматочок шматочок [uk]
 • การออกเสียง : спатоньки спатоньки [uk]
 • การออกเสียง : kindje kindje [nl]
 • การออกเสียง : pececito pececito [es]
 • การออกเสียง : любка любка [ru]
 • การออกเสียง : татко татко [mk]
 • การออกเสียง : здоровенький здоровенький [ru]
 • การออกเสียง : миленький миленький [uk]
 • การออกเสียง : cadeautje cadeautje [nl]
 • การออกเสียง : дитинча дитинча [uk]
 • การออกเสียง : сестричка сестричка [ru]
 • การออกเสียง : братик братик [ru]
 • การออกเสียง : jim-jams jim-jams [en]
 • การออกเสียง : дитинонька дитинонька [uk]
 • การออกเสียง : питоньки питоньки [uk]
 • การออกเสียง : старенький старенький [ru]
 • การออกเสียง : козаченько козаченько [uk]
 • การออกเสียง : tuintje tuintje [nl]
 • การออกเสียง : голубонька голубонька [uk]
 • การออกเสียง : hombrecito hombrecito [es]
 • การออกเสียง : молоденький молоденький [ru]
 • การออกเสียง : luchtje luchtje [nl]
 • การออกเสียง : серденько серденько [uk]
 • การออกเสียง : kleedje kleedje [nl]
 • การออกเสียง : сальце сальце [uk]
 • การออกเสียง : speeltje speeltje [nl]
 • การออกเสียง : laantje laantje [nl]
 • การออกเสียง : ластівонька ластівонька [uk]
 • การออกเสียง : добренький добренький [uk]
 • การออกเสียง : зіронька зіронька [uk]
 • การออกเสียง : малюсінький малюсінький [uk]
 • การออกเสียง : гарнісінький гарнісінький [uk]
 • การออกเสียง : кицюня кицюня [uk]
 • การออกเสียง : glaasje glaasje [nl]
 • การออกเสียง : щілиночка щілиночка [uk]
 • การออกเสียง : дібровонька дібровонька [uk]
 • การออกเสียง : містечко містечко [uk]
 • การออกเสียง : худібонька худібонька [uk]
 • การออกเสียง : водиченька водиченька [uk]
 • การออกเสียง : verrekijkertje verrekijkertje [nl]
 • การออกเสียง : любонька любонька [uk]
 • การออกเสียง : бабця бабця [uk]
 • การออกเสียง : віконце віконце [uk]
 • การออกเสียง : криничка криничка [uk]
 • การออกเสียง : дурненький дурненький [uk]
 • การออกเสียง : woninkje woninkje [nl]
 • การออกเสียง : кацапчик кацапчик [uk]
 • การออกเสียง : ластівочка ластівочка [uk]
 • การออกเสียง : братунь братунь [uk]
 • การออกเสียง : любенький любенький [uk]
 • การออกเสียง : швидесенько швидесенько [uk]
 • การออกเสียง : cafecito cafecito [es]
 • การออกเสียง : torentje torentje [nl]