หมวดหมู่:

diminutives

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdiminutives

 • การออกเสียงคำว่า киця киця [uk]
 • การออกเสียงคำว่า despacito despacito [es]
 • การออกเสียงคำว่า котик котик [uk]
 • การออกเสียงคำว่า сонечко сонечко [uk]
 • การออกเสียงคำว่า тихенько тихенько [uk]
 • การออกเสียงคำว่า Katje Katje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า дитинка дитинка [uk]
 • การออกเสียงคำว่า kunstje kunstje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า ненька ненька [uk]
 • การออกเสียงคำว่า малятко малятко [uk]
 • การออกเสียงคำว่า лисичка лисичка [ru]
 • การออกเสียงคำว่า пташечка пташечка [uk]
 • การออกเสียงคำว่า brolly brolly [en]
 • การออกเสียงคำว่า дитятко дитятко [uk]
 • การออกเสียงคำว่า ясочка ясочка [uk]
 • การออกเสียงคำว่า ягідка ягідка [uk]
 • การออกเสียงคำว่า садочок садочок [uk]
 • การออกเสียงคำว่า тихенький тихенький [uk]
 • การออกเสียงคำว่า москалик москалик [uk]
 • การออกเสียงคำว่า україночка україночка [uk]
 • การออกเสียงคำว่า Марічка Марічка [uk]
 • การออกเสียงคำว่า руденький руденький [uk]
 • การออกเสียงคำว่า florecita florecita [es]
 • การออกเสียงคำว่า Матуся Матуся [uk]
 • การออกเสียงคำว่า пір'їночка пір'їночка [uk]
 • การออกเสียงคำว่า Ollie Ollie [en]
 • การออกเสียงคำว่า кицюнька кицюнька [uk]
 • การออกเสียงคำว่า tacita tacita [es]
 • การออกเสียงคำว่า ковбаска ковбаска [uk]
 • การออกเสียงคำว่า бабусенька бабусенька [uk]
 • การออกเสียงคำว่า moedertje moedertje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า kusje kusje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Nochecita Nochecita [es]
 • การออกเสียงคำว่า рибонька рибонька [uk]
 • การออกเสียงคำว่า гарнесенький гарнесенький [uk]
 • การออกเสียงคำว่า бабуня бабуня [uk]
 • การออกเสียงคำว่า banaantje banaantje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า білесенький білесенький [uk]
 • การออกเสียงคำว่า садок садок [ru]
 • การออกเสียงคำว่า відерце відерце [uk]
 • การออกเสียงคำว่า beestje beestje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า дурнесенький дурнесенький [uk]
 • การออกเสียงคำว่า лиска лиска [uk]
 • การออกเสียงคำว่า шматочок шматочок [uk]
 • การออกเสียงคำว่า спатоньки спатоньки [uk]
 • การออกเสียงคำว่า Merc Merc [en]
 • การออกเสียงคำว่า любка любка [ru]
 • การออกเสียงคำว่า здоровенький здоровенький [uk]
 • การออกเสียงคำว่า миленький миленький [uk]
 • การออกเสียงคำว่า дитинча дитинча [uk]
 • การออกเสียงคำว่า pececito pececito [es]
 • การออกเสียงคำว่า дитинонька дитинонька [uk]
 • การออกเสียงคำว่า сестричка сестричка [ru]
 • การออกเสียงคำว่า питоньки питоньки [uk]
 • การออกเสียงคำว่า братик братик [ru]
 • การออกเสียงคำว่า jim-jams jim-jams [en]
 • การออกเสียงคำว่า козаченько козаченько [uk]
 • การออกเสียงคำว่า голубонька голубонька [uk]
 • การออกเสียงคำว่า молоденький молоденький [ru]
 • การออกเสียงคำว่า tuintje tuintje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า сальце сальце [uk]
 • การออกเสียงคำว่า kindje kindje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า hondje hondje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า speeltje speeltje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า добренький добренький [uk]
 • การออกเสียงคำว่า ластівонька ластівонька [uk]
 • การออกเสียงคำว่า малюсінький малюсінький [uk]
 • การออกเสียงคำว่า серденько серденько [uk]
 • การออกเสียงคำว่า гарнісінький гарнісінький [uk]
 • การออกเสียงคำว่า laantje laantje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า luchtje luchtje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า зіронька зіронька [uk]
 • การออกเสียงคำว่า hombrecito hombrecito [es]
 • การออกเสียงคำว่า щілиночка щілиночка [uk]
 • การออกเสียงคำว่า кицюня кицюня [uk]
 • การออกเสียงคำว่า дібровонька дібровонька [uk]
 • การออกเสียงคำว่า татко татко [mk]
 • การออกเสียงคำว่า худібонька худібонька [uk]
 • การออกเสียงคำว่า водиченька водиченька [uk]
 • การออกเสียงคำว่า містечко містечко [uk]
 • การออกเสียงคำว่า любонька любонька [uk]
 • การออกเสียงคำว่า verrekijkertje verrekijkertje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า віконце віконце [uk]
 • การออกเสียงคำว่า потічок потічок [uk]
 • การออกเสียงคำว่า дурненький дурненький [uk]
 • การออกเสียงคำว่า кацапчик кацапчик [uk]
 • การออกเสียงคำว่า братунь братунь [uk]
 • การออกเสียงคำว่า бабця бабця [uk]
 • การออกเสียงคำว่า криничка криничка [uk]
 • การออกเสียงคำว่า ластівочка ластівочка [uk]
 • การออกเสียงคำว่า любенький любенький [uk]
 • การออกเสียงคำว่า швидесенько швидесенько [uk]
 • การออกเสียงคำว่า woninkje woninkje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า kleedje kleedje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า glaasje glaasje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า лишенько лишенько [uk]
 • การออกเสียงคำว่า м'ясце м'ясце [uk]
 • การออกเสียงคำว่า дівчинонька дівчинонька [uk]
 • การออกเสียงคำว่า sausje sausje [nl]
 • การออกเสียงคำว่า паляничка паляничка [uk]