หมวดหมู่:

diminutives

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdiminutives

 • การออกเสียง : torentje torentje [nl]
 • การออกเสียง : м'ясце м'ясце [uk]
 • การออกเสียง : дівчинонька дівчинонька [uk]
 • การออกเสียง : паляничка паляничка [uk]
 • การออกเสียง : пір'їнка пір'їнка [uk]
 • การออกเสียง : сестриченька сестриченька [uk]
 • การออกเสียง : краплиночка краплиночка [uk]
 • การออกเสียง : lachebekje lachebekje [nl]
 • การออกเสียง : солоденький солоденький [uk]
 • การออกเสียง : mensje mensje [nl]
 • การออกเสียง : білявенький білявенький [uk]
 • การออกเสียง : ніченька ніченька [uk]
 • การออกเสียง : милесенький милесенький [uk]
 • การออกเสียง : steegje steegje [nl]
 • การออกเสียง : щастячко щастячко [uk]
 • การออกเสียง : кільце кільце [uk]
 • การออกเสียง : пташенятко пташенятко [uk]
 • การออกเสียง : доленька доленька [uk]
 • การออกเสียง : масельце масельце [uk]
 • การออกเสียง : гарненько гарненько [uk]
 • การออกเสียง : popje popje [nl]
 • การออกเสียง : доня доня [ru]
 • การออกเสียง : beeldje beeldje [nl]
 • การออกเสียง : braciszek braciszek [pl]
 • การออกเสียง : televisietje televisietje [nl]
 • การออกเสียง : ковбасочка ковбасочка [uk]
 • การออกเสียง : поганенький поганенький [uk]
 • การออกเสียง : краплинка краплинка [uk]
 • การออกเสียง : криниченька криниченька [uk]
 • การออกเสียง : молодичка молодичка [uk]
 • การออกเสียง : камінчик камінчик [uk]
 • การออกเสียง : віконечко віконечко [uk]
 • การออกเสียง : камінець камінець [uk]
 • การออกเสียง : поганенько поганенько [uk]
 • การออกเสียง : доця доця [uk]
 • การออกเสียง : tafeltje tafeltje [nl]
 • การออกเสียง : кошенятко кошенятко [uk]
 • การออกเสียง : любчик любчик [uk]
 • การออกเสียง : пір'ячко пір'ячко [uk]
 • การออกเสียง : beeldschermpje beeldschermpje [nl]
 • การออกเสียง : мамуня мамуня [uk]
 • การออกเสียง : казочка казочка [uk]
 • การออกเสียง : trenecito trenecito [es]
 • การออกเสียง : lichtje lichtje [nl]
 • การออกเสียง : зірочка зірочка [uk]
 • การออกเสียง : їстоньки їстоньки [uk]
 • การออกเสียง : grachtje grachtje [nl]
 • การออกเสียง : straatje straatje [nl]
 • การออกเสียง : tv'tje tv'tje [nl]
 • การออกเสียง : pedacito pedacito [es]
 • การออกเสียง : молодесенький молодесенький [uk]
 • การออกเสียง : огірочок огірочок [uk]
 • การออกเสียง : puzzelboekje puzzelboekje [nl]
 • การออกเสียง : личенько личенько [uk]
 • การออกเสียง : vogeltje vogeltje [nl]
 • การออกเสียง : водиця водиця [uk]
 • การออกเสียง : крапелька крапелька [uk]
 • การออกเสียง : cabecita cabecita [es]
 • การออกเสียง : slaapje slaapje [nl]
 • การออกเสียง : landje landje [nl]
 • การออกเสียง : gesprekje gesprekje [nl]
 • การออกเสียง : донечка донечка [uk]
 • การออกเสียง : нічка нічка [uk]
 • การออกเสียง : більшенький більшенький [uk]
 • การออกเสียง : величенький величенький [uk]
 • การออกเสียง : личко личко [uk]
 • การออกเสียง : матусенька матусенька [uk]
 • การออกเสียง : boompje boompje [nl]
 • การออกเสียง : дурник дурник [uk]
 • การออกเสียง : Омелько Омелько [uk]
 • การออกเสียง : манюсінький манюсінький [uk]
 • การออกเสียง : мамця мамця [uk]
 • การออกเสียง : чоловіченько чоловіченько [uk]
 • การออกเสียง : горілочка горілочка [uk]
 • การออกเสียง : пташиночка пташиночка [uk]
 • การออกเสียง : South Ken South Ken [en]
 • การออกเสียง : slaapliedje slaapliedje [nl]
 • การออกเสียง : Ayavireñita Ayavireñita [es]
 • การออกเสียง : stoeltje stoeltje [nl]
 • การออกเสียง : гарненький гарненький [uk]
 • การออกเสียง : щілинка щілинка [uk]
 • การออกเสียง : neefje neefje [nl]
 • การออกเสียง : slangetje slangetje [nl]
 • การออกเสียง : nichtje nichtje [nl]
 • การออกเสียง : kamertje kamertje [nl]
 • การออกเสียง : потічок потічок [uk]
 • การออกเสียง : малесенький малесенький [uk]
 • การออกเสียง : laptopje laptopje [nl]
 • การออกเสียง : водичка водичка [uk]
 • การออกเสียง : bedje bedje [nl]
 • การออกเสียง : oompje oompje [nl]
 • การออกเสียง : кілечко кілечко [uk]
 • การออกเสียง : паночок паночок [uk]
 • การออกเสียง : autootje autootje [nl]
 • การออกเสียง : меншенький меншенький [uk]
 • การออกเสียง : radiootje radiootje [nl]
 • การออกเสียง : ягідочка ягідочка [uk]
 • การออกเสียง : кицька кицька [uk]
 • การออกเสียง : голубочок голубочок [uk]
 • การออกเสียง : пташина пташина [uk]