หมวดหมู่:

deregulation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงderegulation

  • การออกเสียง : Comed Comed [cy]
  • การออกเสียง : 규제개혁 규제개혁 [ko]