หมวดหมู่:

deregulation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงderegulation

  • การออกเสียง : Comed
    Comed [cy]
  • การออกเสียง : 규제개혁
    규제개혁 [ko]