หมวดหมู่:

demonstratives

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdemonstratives

  • การออกเสียง : tio tio [eo]
  • การออกเสียง : 기아 기아 [ko]