หมวดหมู่:

demonstratives

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdemonstratives

  • การออกเสียง : tio
    tio [eo]
  • การออกเสียง : 기아
    기아 [ko]