หมวดหมู่:

countries

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcountries

 • การออกเสียง : Germany Germany [en]
 • การออกเสียง : México México [es]
 • การออกเสียง : Brasil Brasil [pt]
 • การออกเสียง : Australia Australia [en]
 • การออกเสียง : Canada Canada [en]
 • การออกเสียง : France France [en]
 • การออกเสียง : world world [en]
 • การออกเสียง : Costa Rica Costa Rica [es]
 • การออกเสียง : China China [de]
 • การออกเสียง : Colombia Colombia [es]
 • การออกเสียง : turkey turkey [en]
 • การออกเสียง : 日本 日本 [ja]
 • การออกเสียง : Scotland Scotland [en]
 • การออกเสียง : India India [en]
 • การออกเสียง : Estados Unidos Estados Unidos [pt]
 • การออกเสียง : Nicaragua Nicaragua [es]
 • การออกเสียง : Paraguay Paraguay [en]
 • การออกเสียง : Georgia Georgia [en]
 • การออกเสียง : Uruguay Uruguay [fr]
 • การออกเสียง : El Salvador El Salvador [en]
 • การออกเสียง : Greece Greece [en]
 • การออกเสียง : Israel Israel [es]
 • การออกเสียง : Spain Spain [en]
 • การออกเสียง : Ecuador Ecuador [es]
 • การออกเสียง : Switzerland Switzerland [en]
 • การออกเสียง : Niger Niger [fr]
 • การออกเสียง : United States of America United States of America [en]
 • การออกเสียง : Liechtenstein Liechtenstein [de]
 • การออกเสียง : Sri Lanka Sri Lanka [es]
 • การออกเสียง : Sverige Sverige [sv]
 • การออกเสียง : Honduras Honduras [en]
 • การออกเสียง : Lebanon Lebanon [en]
 • การออกเสียง : Norge Norge [no]
 • การออกเสียง : Armenia Armenia [pl]
 • การออกเสียง : Afghanistan Afghanistan [en]
 • การออกเสียง : Hungary Hungary [en]
 • การออกเสียง : Puerto Rico Puerto Rico [es]
 • การออกเสียง : Myanmar Myanmar [en]
 • การออกเสียง : Magyarország Magyarország [hu]
 • การออกเสียง : USA USA [de]
 • การออกเสียง : Україна Україна [uk]
 • การออกเสียง : Cuba Cuba [en]
 • การออกเสียง : Macedonia Macedonia [en]
 • การออกเสียง : Deutschland Deutschland [de]
 • การออกเสียง : 한국 한국 [ko]
 • การออกเสียง : ロシア ロシア [ja]
 • การออกเสียง : 대한민국 대한민국 [ko]
 • การออกเสียง : Albania Albania [en]
 • การออกเสียง : Thailand Thailand [en]
 • การออกเสียง : Дания Дания [ru]
 • การออกเสียง : Kuwait Kuwait [en]
 • การออกเสียง : 中國 中國 [zh]
 • การออกเสียง : Croatia Croatia [en]
 • การออกเสียง : Arabia Saudita Arabia Saudita [es]
 • การออกเสียง : مصر مصر [ar]
 • การออกเสียง : Uganda Uganda [en]
 • การออกเสียง : Perú Perú [es]
 • การออกเสียง : Guyana Guyana [en]
 • การออกเสียง : Netherlands Netherlands [en]
 • การออกเสียง : Japão Japão [pt]
 • การออกเสียง : Великобритания Великобритания [bg]
 • การออกเสียง : United Arab Emirates United Arab Emirates [en]
 • การออกเสียง : Andorra Andorra [es]
 • การออกเสียง : Tunisia Tunisia [en]
 • การออกเสียง : Ukraine Ukraine [en]
 • การออกเสียง : Bangladesh Bangladesh [en]
 • การออกเสียง : Германия Германия [ru]
 • การออกเสียง : Jordan Jordan [en]
 • การออกเสียง : Barbados Barbados [en]
 • การออกเสียง : Iceland Iceland [en]
 • การออกเสียง : Guatemala Guatemala [en]
 • การออกเสียง : Iraq Iraq [en]
 • การออกเสียง : ドイツ ドイツ [ja]
 • การออกเสียง : България България [bg]
 • การออกเสียง : Luxembourg Luxembourg [en]
 • การออกเสียง : Denmark Denmark [en]
 • การออกเสียง : Malaysia Malaysia [en]
 • การออกเสียง : Peru Peru [en]
 • การออกเสียง : Panamá Panamá [es]
 • การออกเสียง : Kenya Kenya [en]
 • การออกเสียง : Monaco Monaco [de]
 • การออกเสียง : Nepal Nepal [nl]
 • การออกเสียง : Mauritius Mauritius [en]
 • การออกเสียง : Tanzania Tanzania [en]
 • การออกเสียง : Argelia Argelia [es]
 • การออกเสียง : Singapore Singapore [en]
 • การออกเสียง : Cabo Verde Cabo Verde [es]
 • การออกเสียง : Burkina Faso Burkina Faso [en]
 • การออกเสียง : Moldova Moldova [es]
 • การออกเสียง : Guinea Guinea [en]
 • การออกเสียง : Grecia Grecia [es]
 • การออกเสียง : Австрия Австрия [ru]
 • การออกเสียง : Bulgaria Bulgaria [en]
 • การออกเสียง : Romania Romania [en]
 • การออกเสียง : Cyprus Cyprus [en]
 • การออกเสียง : gabon gabon [en]
 • การออกเสียง : Seychelles Seychelles [en]
 • การออกเสียง : Austria Austria [it]
 • การออกเสียง : 国 [ja]
 • การออกเสียง : The Netherlands The Netherlands [en]