คำ: United States of America

United States of Americaการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
juˈnaɪtɪd steɪts ʌv əˈmɛrɪkə

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงUnited States of Americaในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Definition
  • Definition of United States of America

    • North American republic containing 50 states - 48 conterminous states in North America plus Alaska in northwest North America and the Hawaiian Islands in the Pacific Ocean; achieved independence in 17

สุ่มคำ: Twittersuredataliteraturesquirrel