หมวดหมู่:

computer files

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcomputer files

  • การออกเสียง : gif
    gif [en]
  • การออกเสียง : pliki
    pliki [pl]