หมวดหมู่:

computer files

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcomputer files

  • การออกเสียง : gif gif [en]
  • การออกเสียง : pliki pliki [pl]