หมวดหมู่:

Common Words

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCommon Words

 • การออกเสียง : 我 [zh]
 • การออกเสียง : 人 [zh]
 • การออกเสียง : 水 [ja]
 • การออกเสียง : 葉 [ja]
 • การออกเสียง : 你 [zh]
 • การออกเสียง : 日 [ja]
 • การออกเสียง : 花 [ja]
 • การออกเสียง : 六 [ja]
 • การออกเสียง : 三 [zh]
 • การออกเสียง : 月 [ja]
 • การออกเสียง : 白 [ja]
 • การออกเสียง : 四 [zh]
 • การออกเสียง : 五 [wuu]
 • การออกเสียง : 家 [ja]
 • การออกเสียง : 七 [ja]
 • การออกเสียง : 去 [zh]
 • การออกเสียง : 是 [zh]
 • การออกเสียง : 愛 [yue]
 • การออกเสียง : 女 [ja]
 • การออกเสียง : 吃 [zh]
 • การออกเสียง : 木 [zh]
 • การออกเสียง : 船 [ja]
 • การออกเสียง : 左 [ja]
 • การออกเสียง : 私 [ja]
 • การออกเสียง : 春 [ja]
 • การออกเสียง : 山 [ja]
 • การออกเสียง : 何 [zh]
 • การออกเสียง : 林 [zh]
 • การออกเสียง : 米 [ja]
 • การออกเสียง : 車 [ja]
 • การออกเสียง : 冷 [zh]
 • การออกเสียง : 心 [zh]
 • การออกเสียง : 石 [ja]
 • การออกเสียง : 火 [ja]
 • การออกเสียง : 大 [ja]
 • การออกเสียง : 西 西 [ja]
 • การออกเสียง : 他 [ja]
 • การออกเสียง : 力 [zh]
 • การออกเสียง : 本 [zh]
 • การออกเสียง : 行 [zh]
 • การออกเสียง : 酒 [ja]
 • การออกเสียง : 青 [ja]
 • การออกเสียง : 空 [ja]
 • การออกเสียง : 正 [yue]
 • การออกเสียง : 的 [ja]
 • การออกเสียง : 馬 [ja]
 • การออกเสียง : 好 [zh]
 • การออกเสียง : 小 [zh]
 • การออกเสียง : 海 [zh]
 • การออกเสียง : 手 [yue]
 • การออกเสียง : 上 [zh]
 • การออกเสียง : 高 [zh]
 • การออกเสียง : 年 [ja]
 • การออกเสียง : 百 [zh]
 • การออกเสียง : 口 [ja]
 • การออกเสียง : 千 [ja]
 • การออกเสียง : 足 [ja]
 • การออกเสียง : 不 [zh]
 • การออกเสียง : 魚 [ja]
 • การออกเสียง : 天 [zh]
 • การออกเสียง : 下 [zh]
 • การออกเสียง : 中 [zh]
 • การออกเสียง : 右 [zh]
 • การออกเสียง : 母 [ja]
 • การออกเสียง : 前 [ja]
 • การออกเสียง : 生 [ja]
 • การออกเสียง : 分 [ja]
 • การออกเสียง : 北 [ja]
 • การออกเสียง : 田 [ja]
 • การออกเสียง : 有 [zh]
 • การออกเสียง : 草 [zh]
 • การออกเสียง : 王 [zh]
 • การออกเสียง : 東 [ja]
 • การออกเสียง : 夜 [ja]
 • การออกเสียง : 風 [ja]
 • การออกเสียง : 包 [zh]
 • การออกเสียง : 文 [ja]
 • การออกเสียง : 請 [nan]
 • การออกเสียง : 服 [ja]
 • การออกเสียง : 想 [zh]
 • การออกเสียง : 角 [ja]
 • การออกเสียง : 能 [zh]
 • การออกเสียง : 也 [zh]
 • การออกเสียง : 方 [ja]
 • การออกเสียง : 土 [ja]
 • การออกเสียง : 秦 [zh]
 • การออกเสียง : 光 [ja]
 • การออกเสียง : 子 [ja]
 • การออกเสียง : 神 [ja]
 • การออกเสียง : 今 [ja]
 • การออกเสียง : 雲 [ja]
 • การออกเสียง : 和 [zh]
 • การออกเสียง : 幹 [zh]
 • การออกเสียง : 客 [ja]
 • การออกเสียง : 笑 [zh]
 • การออกเสียง : 死 [ja]
 • การออกเสียง : 等 [zh]
 • การออกเสียง : 元 [ja]
 • การออกเสียง : 表 [ja]
 • การออกเสียง : 次 [ja]