หมวดหมู่:

Common Words

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCommon Words

 • การออกเสียง : 摘 [yue]
 • การออกเสียง : 吸 [yue]
 • การออกเสียง : 則 [yue]
 • การออกเสียง : 基 [yue]
 • การออกเสียง : 狀 [yue]
 • การออกเสียง : 剎 [yue]
 • การออกเสียง : 兒 [yue]
 • การออกเสียง : 抗 [yue]
 • การออกเสียง : 緊 [zh]
 • การออกเสียง : 聚 [yue]
 • การออกเสียง : 增 [yue]
 • การออกเสียง : 織 [yue]
 • การออกเสียง : 了 [zh]
 • การออกเสียง : 仍 [zh]
 • การออกเสียง : 廣 [zh]
 • การออกเสียง : 采 [yue]
 • การออกเสียง : 燒 [yue]
 • การออกเสียง : 究 [yue]
 • การออกเสียง : 輕 [yue]
 • การออกเสียง : 蠟 [yue]
 • การออกเสียง : 具 [ja]
 • การออกเสียง : 難 [yue]
 • การออกเสียง : 俗 [yue]
 • การออกเสียง : 充 [yue]
 • การออกเสียง : 參 [yue]
 • การออกเสียง : 金 [zh]
 • การออกเสียง : 止 [zh]
 • การออกเสียง : 逐 [yue]
 • การออกเสียง : 層 [yue]
 • การออกเสียง : 較 [yue]
 • การออกเสียง : 防 [yue]
 • การออกเสียง : 據 [yue]
 • การออกเสียง : 均 [yue]
 • การออกเสียง : 集 [yue]
 • การออกเสียง : 廠 [zh]
 • การออกเสียง : 堅 [yue]
 • การออกเสียง : 產 [yue]
 • การออกเสียง : 礎 [yue]
 • การออกเสียง : 宣 [zh]
 • การออกเสียง : 藝 [yue]
 • การออกเสียง : 響 [zh]
 • การออกเสียง : 維 [zh]
 • การออกเสียง : 斯 [yue]
 • การออกเสียง : 推 [zh]
 • การออกเสียง : 央 [zh]
 • การออกเสียง : 徑 [yue]
 • การออกเสียง : 環 [yue]
 • การออกเสียง : 禁 [yue]
 • การออกเสียง : 遠 [yue]
 • การออกเสียง : 實 [yue]
 • การออกเสียง : 列 [ja]
 • การออกเสียง : 轉 [yue]
 • การออกเสียง : 批 [yue]
 • การออกเสียง : 材 [yue]
 • การออกเสียง : 廳 [yue]
 • การออกเสียง : 值 [yue]
 • การออกเสียง : 科 [yue]
 • การออกเสียง : 液 [yue]
 • การออกเสียง : 企 [zh]
 • การออกเสียง : 烈 [yue]
 • การออกเสียง : 固 [yue]
 • การออกเสียง : 盡 [yue]
 • การออกเสียง : 按 [yue]
 • การออกเสียง : 刑 [yue]
 • การออกเสียง : 聽 [yue]
 • การออกเสียง : 檢 [yue]
 • การออกเสียง : 積 [ja]
 • การออกเสียง : 篷 [yue]
 • การออกเสียง : 致 [yue]
 • การออกเสียง : 府 [yue]
 • การออกเสียง : 聯 [yue]
 • การออกเสียง : 寫 [yue]
 • การออกเสียง : 師 [yue]
 • การออกเสียง : 更 [zh]
 • การออกเสียง : 濟 [zh]
 • การออกเสียง : 股 [zh]
 • การออกเสียง : 改 [ja]
 • การออกเสียง : 離 [yue]
 • การออกเสียง : 豐 [yue]
 • การออกเสียง : 妒 [zh]
 • การออกเสียง : 辦 [yue]
 • การออกเสียง : 調 調 [zh]
 • การออกเสียง : 研 [yue]
 • การออกเสียง : 礦 [yue]
 • การออกเสียง : 女 [yue]
 • การออกเสียง : 飛 [yue]
 • การออกเสียง : 級 [yue]
 • การออกเสียง : 給 [yue]
 • การออกเสียง : 養 [zh]
 • การออกเสียง : 助 [yue]
 • การออกเสียง : 載 [yue]
 • การออกเสียง : 續 [yue]
 • การออกเสียง : 證 [yue]
 • การออกเสียง : 鄉 [yue]
 • การออกเสียง : 移 [yue]
 • การออกเสียง : 終 [yue]
 • การออกเสียง : 試 [yue]
 • การออกเสียง : 隨 [yue]
 • การออกเสียง : 老 [zh]
 • การออกเสียง : 繁 [yue]