หมวดหมู่:

China

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงChina

 • การออกเสียง : 中国 中国 [zh]
 • การออกเสียง : Silk Road Silk Road [en]
 • การออกเสียง : Hong Kong Hong Kong [fr]
 • การออกเสียง : 中國 中國 [zh]
 • การออกเสียง : 浙江 浙江 [zh]
 • การออกเสียง : 中国人 中国人 [zh]
 • การออกเสียง : neighbor neighbor [en]
 • การออกเสียง : Xi Jinping Xi Jinping [en]
 • การออกเสียง : 羊 [zh]
 • การออกเสียง : Shanghai Shanghai [it]
 • การออกเสียง : Ainsley Ainsley [en]
 • การออกเสียง : 大栅栏 大栅栏 [zh]
 • การออกเสียง : 竖 [zh]
 • การออกเสียง : 豆瓣 豆瓣 [hak]
 • การออกเสียง : Tibet Tibet [pt]
 • การออกเสียง : tongs tongs [en]
 • การออกเสียง : Macau Macau [en]
 • การออกเสียง : yuan yuan [en]
 • การออกเสียง : le petit Livre Rouge le petit Livre Rouge [fr]
 • การออกเสียง : Trung Quốc Trung Quốc [vi]
 • การออกเสียง : Lhasa Lhasa [en]
 • การออกเสียง : 格式 格式 [zh]
 • การออกเสียง : 司空曙 司空曙 [zh]
 • การออกเสียง : Shenzhen Shenzhen [es]
 • การออกเสียง : 雲南 雲南 [wuu]
 • การออกเสียง : 简单 简单 [zh]
 • การออกเสียง : 旅顺 旅顺 [zh]
 • การออกเสียง : 貴州 貴州 [wuu]
 • การออกเสียง : 温庭筠 温庭筠 [zh]
 • การออกเสียง : 唐湜 唐湜 [zh]
 • การออกเสียง : Chiang Kai-shek Chiang Kai-shek [en]
 • การออกเสียง : 徐凝 徐凝 [zh]
 • การออกเสียง : Macao Macao [es]
 • การออกเสียง : porcelana porcelana [es]
 • การออกเสียง : 杜牧 杜牧 [zh]
 • การออกเสียง : 譚盾 譚盾 [zh]
 • การออกเสียง : 疼痛 疼痛 [zh]
 • การออกเสียง : 凤凰城 凤凰城 [zh]
 • การออกเสียง : 新丰 新丰 [yue]
 • การออกเสียง : 李绅 李绅 [zh]
 • การออกเสียง : 白居易 白居易 [zh]
 • การออกเสียง : 东莞 东莞 [yue]
 • การออกเสียง : 张旭 张旭 [zh]
 • การออกเสียง : 常建 常建 [zh]
 • การออกเสียง : 九寨溝 九寨溝 [yue]
 • การออกเสียง : 海上 海上 [zh]
 • การออกเสียง : 海南 海南 [wuu]
 • การออกเสียง : 王昌龄 王昌龄 [zh]
 • การออกเสียง : 贺知章 贺知章 [zh]
 • การออกเสียง : 宋之问 宋之问 [zh]
 • การออกเสียง : 项斯 项斯 [zh]
 • การออกเสียง : 韦应物 韦应物 [zh]
 • การออกเสียง : Порт-Артур Порт-Артур [ru]
 • การออกเสียง : 缪氏子 缪氏子 [zh]
 • การออกเสียง : 民主歌聲獻中華 民主歌聲獻中華 [zh]
 • การออกเสียง : 金昌绪 金昌绪 [zh]
 • การออกเสียง : 刘禹锡 刘禹锡 [zh]
 • การออกเสียง : Qing dynasty Qing dynasty [en]
 • การออกเสียง : 贾岛 贾岛 [zh]
 • การออกเสียง : 李端 李端 [zh]
 • การออกเสียง : 令狐楚 令狐楚 [zh]
 • การออกเสียง : 王建 王建 [zh]
 • การออกเสียง : 薛涛 薛涛 [zh]
 • การออกเสียง : 王勃 王勃 [zh]
 • การออกเสียง : 卢纶 卢纶 [zh]
 • การออกเสียง : 王之涣 王之涣 [zh]
 • การออกเสียง : 刘驾 刘驾 [zh]
 • การออกเสียง : 王佐良 王佐良 [zh]
 • การออกเสียง : 盖平 盖平 [zh]
 • การออกเสียง : renminbi renminbi [en]
 • การออกเสียง : 康城 康城 [yue]
 • การออกเสียง : 王独清 王独清 [zh]
 • การออกเสียง : 刘采春 刘采春 [zh]
 • การออกเสียง : 张籍 张籍 [zh]
 • การออกเสียง : 凸凹 凸凹 [ja]
 • การออกเสียง : 高适 高适 [zh]
 • การออกเสียง : 西川 西川 [ja]
 • การออกเสียง : Gwongzau Gwongzau [yue]
 • การออกเสียง : 李益 李益 [zh]
 • การออกเสียง : 大石橋 大石橋 [zh]
 • การออกเสียง : 葛鸦儿 葛鸦儿 [zh]
 • การออกเสียง : Yunnan Yunnan [en]
 • การออกเสียง : 鲁迅 鲁迅 [zh]
 • การออกเสียง : 方干 方干 [zh]
 • การออกเสียง : 王湾 王湾 [zh]
 • การออกเสียง : 梁宗岱 梁宗岱 [zh]
 • การออกเสียง : 王涯 王涯 [zh]
 • การออกเสียง : 營口 營口 [zh]
 • การออกเสียง : 刘叉 刘叉 [zh]
 • การออกเสียง : 江门 江门 [yue]
 • การออกเสียง : 秦韬玉 秦韬玉 [zh]
 • การออกเสียง : 太上隐者 太上隐者 [zh]
 • การออกเสียง : 徐志摩 徐志摩 [zh]
 • การออกเสียง : 李忱 李忱 [zh]
 • การออกเสียง : 安東 安東 [zh]
 • การออกเสียง : 曹邺 曹邺 [zh]
 • การออกเสียง : 戴望舒 戴望舒 [zh]
 • การออกเสียง : 皇甫松 皇甫松 [zh]
 • การออกเสียง : 戴叔伦 戴叔伦 [zh]
 • การออกเสียง : 食指 食指 [zh]