หมวดหมู่:

China

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงChina

 • การออกเสียง : 中国
  中国 [zh]
 • การออกเสียง : Yves Saint Laurent
  Yves Saint Laurent [fr]
 • การออกเสียง : Xi Jinping
  Xi Jinping [en]
 • การออกเสียง : Hong Kong
  Hong Kong [fr]
 • การออกเสียง : Silk Road
  Silk Road [en]
 • การออกเสียง : neighbor
  neighbor [en]
 • การออกเสียง : 中國
  中國 [zh]
 • การออกเสียง : 中国人
  中国人 [ja]
 • การออกเสียง : 浙江
  浙江 [zh]
 • การออกเสียง : Shanghai
  Shanghai [en]
 • การออกเสียง : 羊
  [zh]
 • การออกเสียง : yuan
  yuan [en]
 • การออกเสียง : attached
  attached [en]
 • การออกเสียง : Ainsley
  Ainsley [en]
 • การออกเสียง : Tibet
  Tibet [pt]
 • การออกเสียง : Shenzhen
  Shenzhen [es]
 • การออกเสียง : Lhasa
  Lhasa [en]
 • การออกเสียง : Macau
  Macau [en]
 • การออกเสียง : tongs
  tongs [en]
 • การออกเสียง : 大栅栏
  大栅栏 [zh]
 • การออกเสียง : Chiang Kai-shek
  Chiang Kai-shek [en]
 • การออกเสียง : 竖
  [zh]
 • การออกเสียง : Trung Quốc
  Trung Quốc [vi]
 • การออกเสียง : 豆瓣
  豆瓣 [hak]
 • การออกเสียง : le petit Livre Rouge
  le petit Livre Rouge [fr]
 • การออกเสียง : 格式
  格式 [zh]
 • การออกเสียง : 简单
  简单 [zh]
 • การออกเสียง : Qing dynasty
  Qing dynasty [en]
 • การออกเสียง : 司空曙
  司空曙 [zh]
 • การออกเสียง : 雲南
  雲南 [wuu]
 • การออกเสียง : 旅顺
  旅顺 [zh]
 • การออกเสียง : 张旭
  张旭 [zh]
 • การออกเสียง : Wuhan
  Wuhan [en]
 • การออกเสียง : 貴州
  貴州 [wuu]
 • การออกเสียง : 温庭筠
  温庭筠 [zh]
 • การออกเสียง : 唐湜
  唐湜 [zh]
 • การออกเสียง : 徐凝
  徐凝 [zh]
 • การออกเสียง : porcelana
  porcelana [es]
 • การออกเสียง : 疼痛
  疼痛 [zh]
 • การออกเสียง : 东莞
  东莞 [yue]
 • การออกเสียง : 白居易
  白居易 [zh]
 • การออกเสียง : 杜牧
  杜牧 [zh]
 • การออกเสียง : Macao
  Macao [es]
 • การออกเสียง : 譚盾
  譚盾 [zh]
 • การออกเสียง : Erhu
  Erhu [fr]
 • การออกเสียง : 九寨溝
  九寨溝 [yue]
 • การออกเสียง : 海南
  海南 [wuu]
 • การออกเสียง : renminbi
  renminbi [en]
 • การออกเสียง : 凤凰城
  凤凰城 [zh]
 • การออกเสียง : 新丰
  新丰 [yue]
 • การออกเสียง : 李绅
  李绅 [zh]
 • การออกเสียง : Shaanxi
  Shaanxi [cjy]
 • การออกเสียง : Yunnan
  Yunnan [en]
 • การออกเสียง : 常建
  常建 [zh]
 • การออกเสียง : Chengdu
  Chengdu [en]
 • การออกเสียง : 贺知章
  贺知章 [zh]
 • การออกเสียง : 王昌龄
  王昌龄 [zh]
 • การออกเสียง : Порт-Артур
  Порт-Артур [ru]
 • การออกเสียง : 宋之问
  宋之问 [zh]
 • การออกเสียง : Pékin
  Pékin [fr]
 • การออกเสียง : 项斯
  项斯 [zh]
 • การออกเสียง : 缪氏子
  缪氏子 [zh]
 • การออกเสียง : 韦应物
  韦应物 [zh]
 • การออกเสียง : 刘禹锡
  刘禹锡 [zh]
 • การออกเสียง : 民主歌聲獻中華
  民主歌聲獻中華 [zh]
 • การออกเสียง : 金昌绪
  金昌绪 [zh]
 • การออกเสียง : 李端
  李端 [zh]
 • การออกเสียง : 令狐楚
  令狐楚 [zh]
 • การออกเสียง : 王建
  王建 [zh]
 • การออกเสียง : 薛涛
  薛涛 [zh]
 • การออกเสียง : 王勃
  王勃 [zh]
 • การออกเสียง : 卢纶
  卢纶 [zh]
 • การออกเสียง : 海上
  海上 [zh]
 • การออกเสียง : 凸凹
  凸凹 [ja]
 • การออกเสียง : 王之涣
  王之涣 [zh]
 • การออกเสียง : 刘驾
  刘驾 [zh]
 • การออกเสียง : 鲁迅
  鲁迅 [zh]
 • การออกเสียง : 王佐良
  王佐良 [zh]
 • การออกเสียง : 盖平
  盖平 [zh]
 • การออกเสียง : 康城
  康城 [yue]
 • การออกเสียง : 西川
  西川 [ja]
 • การออกเสียง : 王独清
  王独清 [zh]
 • การออกเสียง : 刘采春
  刘采春 [zh]
 • การออกเสียง : 张籍
  张籍 [zh]
 • การออกเสียง : 南京大屠杀
  南京大屠杀 [zh]
 • การออกเสียง : Silk Route
  Silk Route [en]
 • การออกเสียง : 高适
  高适 [zh]
 • การออกเสียง : Gwongzau
  Gwongzau [yue]
 • การออกเสียง : Qingdao
  Qingdao [en]
 • การออกเสียง : 李益
  李益 [zh]
 • การออกเสียง : Mao
  Mao [fr]
 • การออกเสียง : 江门
  江门 [yue]
 • การออกเสียง : 大石橋
  大石橋 [zh]
 • การออกเสียง : 葛鸦儿
  葛鸦儿 [zh]
 • การออกเสียง : 贾岛
  贾岛 [zh]
 • การออกเสียง : Chiny
  Chiny [pl]
 • การออกเสียง : 方干
  方干 [zh]
 • การออกเสียง : 王湾
  王湾 [zh]
 • การออกเสียง : 王涯
  王涯 [zh]
 • การออกเสียง : 梁宗岱
  梁宗岱 [zh]