หมวดหมู่:

China

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงChina

 • การออกเสียง : 南京大屠杀 南京大屠杀 [zh]
 • การออกเสียง : 中国 中国 [zh]
 • การออกเสียง : Kanton = Guangzhou Kanton = Guangzhou [nl]
 • การออกเสียง : volksbevrijdingsleger volksbevrijdingsleger [nl]
 • การออกเสียง : triade & triades triade & triades [nl]
 • การออกเสียง : Ruben Terlou Ruben Terlou [nl]
 • การออกเสียง : Büßermütze Büßermütze [de]
 • บันทึกการออกเสียง : HongMeng HongMeng [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : 황허 황허 [ko]
 • การออกเสียง : 易牙 易牙 [zh]
 • การออกเสียง : Erhu Erhu [fr]
 • การออกเสียง : 九黎 九黎 [zh]
 • การออกเสียง : Mao Mao [fr]
 • การออกเสียง : Meng Wanzhou Meng Wanzhou [en]
 • การออกเสียง : 六国(りっこく)(ろっこく)(りくこく) 六国(りっこく)(ろっこく)(りくこく) [ja]
 • การออกเสียง : Kitajska Kitajska [sl]
 • การออกเสียง : Gwongzau Gwongzau [yue]
 • การออกเสียง : Censorate Censorate [en]
 • การออกเสียง : Wuxi Wuxi [fr]
 • การออกเสียง : Uygurs Uygurs [en]
 • การออกเสียง : 苍溪县 苍溪县 [zh]
 • การออกเสียง : Չինաստան Չինաստան [hy]
 • การออกเสียง : Chengdu Chengdu [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Szechwan Szechwan [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Xi Jinping Xi Jinping [en]
 • การออกเสียง : Shenzhen Shenzhen [es]
 • การออกเสียง : neighbor neighbor [en]
 • การออกเสียง : 哈尔滨工业大学 哈尔滨工业大学 [zh]
 • การออกเสียง : 維權律師 維權律師 [zh]
 • การออกเสียง : 中聯辦 中聯辦 [yue]
 • การออกเสียง : 中港臺 中港臺 [yue]
 • การออกเสียง : 马公 马公 [zh]
 • การออกเสียง : 建宁 建宁 [zh]
 • การออกเสียง : Kashgar Kashgar [en]
 • การออกเสียง : 大清戶部銀行 大清戶部銀行 [zh]
 • การออกเสียง : 大清銀行 大清銀行 [yue]
 • การออกเสียง : 交通銀行 交通銀行 [nan]
 • การออกเสียง : 中國澳門 中國澳門 [zh]
 • การออกเสียง : 沙面 沙面 [yue]
 • การออกเสียง : 中國香港 中國香港 [zh]
 • การออกเสียง : 金圓券 金圓券 [zh]
 • การออกเสียง : 京族 京族 [yue]
 • การออกเสียง : 張居正 張居正 [nan]
 • การออกเสียง : Crown Derby Crown Derby [en]
 • การออกเสียง : Qing dynasty Qing dynasty [en]
 • การออกเสียง : mandaryni mandaryni [pl]
 • การออกเสียง : 潘裕昆 潘裕昆 [zh]
 • การออกเสียง : 胡素 胡素 [zh]
 • การออกเสียง : 刘炜 刘炜 [zh]
 • การออกเสียง : 衛立煌 衛立煌 [nan]
 • การออกเสียง : 邓宝珊 邓宝珊 [zh]
 • การออกเสียง : 俞大維 俞大維 [zh]
 • การออกเสียง : 朱紹良 朱紹良 [zh]
 • การออกเสียง : 龍雲 龍雲 [zh]
 • การออกเสียง : 張發奎 張發奎 [zh]
 • การออกเสียง : 羅卓英 羅卓英 [zh]
 • การออกเสียง : 陈勉吾 陈勉吾 [zh]
 • การออกเสียง : 甘丽初 甘丽初 [zh]
 • การออกเสียง : 孫立人 孫立人 [zh]
 • การออกเสียง : 薛岳 薛岳 [hak]
 • การออกเสียง : 廖耀湘 廖耀湘 [zh]
 • การออกเสียง : 余飞鹏 余飞鹏 [zh]
 • การออกเสียง : 林蔚 林蔚 [zh]
 • การออกเสียง : 賀龍 賀龍 [zh]
 • การออกเสียง : 宋哲元 宋哲元 [zh]
 • การออกเสียง : 韓復榘 韓復榘 [zh]
 • การออกเสียง : lapsang souchong lapsang souchong [en]
 • การออกเสียง : Shanghai Shanghai [it]
 • การออกเสียง : Scarborough Shoal Scarborough Shoal [en]
 • การออกเสียง : Sun Yat-Sen Sun Yat-Sen [en]
 • การออกเสียง : Chiang Kai-shek Chiang Kai-shek [en]
 • การออกเสียง : Chiny Chiny [pl]
 • การออกเสียง : Amoy Amoy [en]
 • การออกเสียง : 中國 中國 [zh]
 • การออกเสียง : Taklamakan Desert Taklamakan Desert [en]
 • การออกเสียง : Nanjing Nanjing [en]
 • การออกเสียง : 僖王 僖王 [zh]
 • การออกเสียง : 盘庚 盘庚 [zh]
 • การออกเสียง : 未央宮 未央宮 [zh]
 • การออกเสียง : 二裏頭宮 二裏頭宮 [zh]
 • การออกเสียง : 阿房宮 阿房宮 [zh]
 • การออกเสียง : 景洪 景洪 [zh]
 • การออกเสียง : 景洪市 景洪市 [zh]
 • การออกเสียง : Hong Kong Hong Kong [fr]
 • การออกเสียง : maoism maoism [en]
 • การออกเสียง : 戴叔伦 戴叔伦 [zh]
 • การออกเสียง : 胡令能 胡令能 [zh]
 • การออกเสียง : 李端 李端 [zh]
 • การออกเสียง : yuan yuan [en]
 • การออกเสียง : renminbi renminbi [en]
 • การออกเสียง : maoistka maoistka [pl]
 • การออกเสียง : maoizacja maoizacja [pl]
 • การออกเสียง : 中岛 中岛 [zh]
 • การออกเสียง : 周伟驰 周伟驰 [zh]
 • การออกเสียง : 周伦佑 周伦佑 [zh]
 • การออกเสียง : 周作人 周作人 [wuu]
 • การออกเสียง : 周公度 周公度 [zh]
 • การออกเสียง : 周梦蝶 周梦蝶 [zh]
 • การออกเสียง : 周瓒 周瓒 [zh]
 • การออกเสียง : 宗白华 宗白华 [zh]