หมวดหมู่:

Character

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCharacter

 • การออกเสียง : nature
  nature [fr]
 • การออกเสียง : Hercule Poirot
  Hercule Poirot [en]
 • การออกเสียง : Santa Claus
  Santa Claus [en]
 • การออกเสียง : Moriarty
  Moriarty [en]
 • การออกเสียง : flexible
  flexible [en]
 • การออกเสียง : Thanos
  Thanos [en]
 • การออกเสียง : Superman
  Superman [en]
 • การออกเสียง : Ganymede
  Ganymede [en]
 • การออกเสียง : docile
  docile [en]
 • การออกเสียง : Spongebob
  Spongebob [en]
 • การออกเสียง : Faust
  Faust [de]
 • การออกเสียง : physiognomy
  physiognomy [en]
 • การออกเสียง : Lord Peter Wimsey
  Lord Peter Wimsey [en]
 • การออกเสียง : puck
  puck [en]
 • การออกเสียง : Arya Stark
  Arya Stark [en]
 • การออกเสียง : persistent
  persistent [en]
 • การออกเสียง : 关羽
  关羽 [zh]
 • การออกเสียง : fixed
  fixed [en]
 • การออกเสียง : Othello
  Othello [en]
 • การออกเสียง : self
  self [en]
 • การออกเสียง : obstinate
  obstinate [en]
 • การออกเสียง : Winnie-the-Pooh
  Winnie-the-Pooh [en]
 • การออกเสียง : obdurate
  obdurate [en]
 • การออกเสียง : Lolita
  Lolita [en]
 • การออกเสียง : Bunbury
  Bunbury [en]
 • การออกเสียง : Phileas Fogg
  Phileas Fogg [en]
 • การออกเสียง : Anne of Green Gables
  Anne of Green Gables [en]
 • การออกเสียง : Uncle Scrooge
  Uncle Scrooge [en]
 • การออกเสียง : opinionated
  opinionated [en]
 • การออกเสียง : dogged
  dogged [en]
 • การออกเสียง : compliant
  compliant [en]
 • การออกเสียง : pig-headed
  pig-headed [en]
 • การออกเสียง : Yoda
  Yoda [en]
 • การออกเสียง : Pierrot
  Pierrot [es]
 • การออกเสียง : Road Runner
  Road Runner [en]
 • การออกเสียง : Faber
  Faber [la]
 • การออกเสียง : Christopher Robin
  Christopher Robin [en]
 • การออกเสียง : Irene Adler
  Irene Adler [en]
 • การออกเสียง : Wile E. Coyote
  Wile E. Coyote [en]
 • การออกเสียง : Раскольников
  Раскольников [ru]
 • การออกเสียง : contumacious
  contumacious [en]
 • การออกเสียง : Miss Marple
  Miss Marple [en]
 • การออกเสียง : dour
  dour [en]
 • การออกเสียง : self-willed
  self-willed [en]
 • การออกเสียง : Robert Baratheon
  Robert Baratheon [en]
 • การออกเสียง : Bob Belcher
  Bob Belcher [en]
 • การออกเสียง : unmanageable
  unmanageable [en]
 • การออกเสียง : Melisandre
  Melisandre [en]
 • การออกเสียง : Pee-wee Herman
  Pee-wee Herman [en]
 • การออกเสียง : tenacious
  tenacious [en]
 • การออกเสียง : Duchesse de Guermantes
  Duchesse de Guermantes [fr]
 • การออกเสียง : Mercutio
  Mercutio [en]
 • การออกเสียง : motley
  motley [en]
 • การออกเสียง : Herr Albin
  Herr Albin [de]
 • การออกเสียง : inflexible
  inflexible [en]
 • การออกเสียง : Kratos
  Kratos [es]
 • การออกเสียง : de Bourgh
  de Bourgh [en]
 • การออกเสียง : Lysander
  Lysander [de]
 • การออกเสียง : Евгений Онегин
  Евгений Онегин [ru]
 • การออกเสียง : Dr Horrible
  Dr Horrible [en]
 • การออกเสียง : marked (distinctive)
  marked (distinctive) [en]
 • การออกเสียง : Lysistrata
  Lysistrata [en]
 • การออกเสียง : Tiny Tim
  Tiny Tim [en]
 • การออกเสียง : d'Harmental
  d'Harmental [fr]
 • การออกเสียง : Le Fantôme de l'Opéra
  Le Fantôme de l'Opéra [fr]
 • การออกเสียง : Pooter
  Pooter [en]
 • การออกเสียง : pliable
  pliable [en]
 • การออกเสียง : Bristow
  Bristow [en]
 • การออกเสียง : Falstaff
  Falstaff [it]
 • การออกเสียง : Dr. Strangelove
  Dr. Strangelove [en]
 • การออกเสียง : Kate Modern
  Kate Modern [en]
 • การออกเสียง : manageable
  manageable [en]
 • การออกเสียง : Wackford Squeers
  Wackford Squeers [en]
 • การออกเสียง : Demetrius
  Demetrius [en]
 • การออกเสียง : Celie
  Celie [en]
 • การออกเสียง : yielding
  yielding [en]
 • การออกเสียง : Gerald Crich
  Gerald Crich [en]
 • การออกเสียง : Daniel Hardman
  Daniel Hardman [en]
 • การออกเสียง : Yorick
  Yorick [en]
 • การออกเสียง : Hannah Montana
  Hannah Montana [en]
 • การออกเสียง : bull-headed
  bull-headed [en]
 • การออกเสียง : unbending
  unbending [en]
 • การออกเสียง : malleable
  malleable [en]
 • การออกเสียง : elak
  elak [sv]
 • การออกเสียง : Marvin the Paranoid Android
  Marvin the Paranoid Android [en]
 • การออกเสียง : Andy Dufresne
  Andy Dufresne [en]
 • การออกเสียง : Charles Swann
  Charles Swann [fr]
 • การออกเสียง : Scrooge
  Scrooge [en]
 • การออกเสียง : iqaqa
  iqaqa [xh]
 • การออกเสียง : Dr. Mabuse
  Dr. Mabuse [en]
 • การออกเสียง : Henry Higgins
  Henry Higgins [en]
 • การออกเสียง : Tristram Shandy
  Tristram Shandy [en]
 • การออกเสียง : Kenneth Widmerpool
  Kenneth Widmerpool [en]
 • การออกเสียง : Bertholdt
  Bertholdt [de]
 • การออกเสียง : Henry Chinaski
  Henry Chinaski [en]
 • การออกเสียง : nysgjerrig
  nysgjerrig [no]
 • การออกเสียง : Miriam Margolyes
  Miriam Margolyes [en]
 • การออกเสียง : سیرت
  سیرت [fa]
 • การออกเสียง : pliant
  pliant [fr]
 • การออกเสียง : Jonathan Sidwell
  Jonathan Sidwell [en]