คำ: Charles Swann

ใน:
Charles Swannการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงCharles Swannในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle