• การออกเสียงคำว่า دکھا دوں دکھا دوں [ur]
 • การออกเสียงคำว่า molon labe molon labe [grc]
 • การออกเสียงคำว่า podważające podważające [pl]
 • การออกเสียงคำว่า wezwanie wezwanie [pl]
 • การออกเสียงคำว่า beard beard [en]
 • การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism antidisestablishmentarianism [en]
 • การออกเสียงคำว่า gauntlet gauntlet [en]
 • การออกเสียงคำว่า kwestionować kwestionować [pl]
 • การออกเสียงคำว่า adversity adversity [en]
 • การออกเสียงคำว่า wyzwanie wyzwanie [pl]
 • การออกเสียงคำว่า לאתגר לאתגר [he]
 • การออกเสียงคำว่า تحدي تحدي [ar]
 • การออกเสียงคำว่า disestablishmentarianism disestablishmentarianism [en]
 • การออกเสียงคำว่า recuse recuse [en]
 • การออกเสียงคำว่า ro'lIj HI'ang! ro'lIj HI'ang! [tlh]