คำ: ro'lIj HI'ang!

ใน:
การออกเสียงคำว่า ro'lIj HI'ang! ในภาษา คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า ro'lIj HI'ang! ในภาษาคลิงออน

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: qa' wIje'meH maSuv.Dubotchugh yIpummoH.mataHmeH maSachnISta'mey Dun, bommey Dun.Dujeychugh jagh nIv yItuHQo'.