หมวดหมู่:

cardinales

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcardinales

 • การออกเสียง : diez diez [es]
 • การออกเสียง : cero cero [es]
 • การออกเสียง : seis seis [es]
 • การออกเสียง : nueve nueve [es]
 • การออกเสียง : cinco cinco [es]
 • การออกเสียง : doce doce [es]
 • การออกเสียง : ocho ocho [es]
 • การออกเสียง : quince quince [es]
 • การออกเสียง : cuatro cuatro [es]
 • การออกเสียง : catorce catorce [es]
 • การออกเสียง : dieciséis dieciséis [es]
 • การออกเสียง : diecisiete diecisiete [es]
 • การออกเสียง : diecinueve diecinueve [es]
 • การออกเสียง : dieciocho dieciocho [es]
 • การออกเสียง : trece trece [es]
 • การออกเสียง : doscientos doscientos [es]
 • การออกเสียง : trelce trelce [ast]
 • การออกเสียง : venti mil venti mil [ast]
 • การออกเสียง : trenta y un trenta y un [ast]
 • การออกเสียง : doscientes doscientes [ast]
 • การออกเสียง : trenta mil trenta mil [ast]
 • การออกเสียง : trenta y dos trenta y dos [ast]