• การออกเสียงคำว่า venti mil venti mil [ast]
 • การออกเสียงคำว่า trece trece [es]
 • การออกเสียงคำว่า doscientes doscientes [ast]
 • การออกเสียงคำว่า diecinueve diecinueve [es]
 • การออกเสียงคำว่า trelce trelce [ast]
 • การออกเสียงคำว่า doscientos doscientos [es]
 • การออกเสียงคำว่า dieciocho dieciocho [es]
 • การออกเสียงคำว่า trenta mil trenta mil [ast]
 • การออกเสียงคำว่า nueve nueve [es]
 • การออกเสียงคำว่า dieciséis dieciséis [es]
 • การออกเสียงคำว่า trenta y dos trenta y dos [ast]
 • การออกเสียงคำว่า catorce catorce [es]
 • การออกเสียงคำว่า ocho ocho [es]
 • การออกเสียงคำว่า diecisiete diecisiete [es]
 • การออกเสียงคำว่า trenta y un trenta y un [ast]
 • การออกเสียงคำว่า quince quince [es]
 • การออกเสียงคำว่า diez diez [es]
 • การออกเสียงคำว่า doce doce [es]
 • การออกเสียงคำว่า cero cero [es]
 • การออกเสียงคำว่า cinco cinco [es]
 • การออกเสียงคำว่า seis seis [es]
 • การออกเสียงคำว่า cuatro cuatro [es]