หมวดหมู่:

canton

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcanton

 • การออกเสียง : 廣州 廣州 [yue]
 • การออกเสียง : 广州 广州 [hak]
 • การออกเสียง : Valais Valais [fr]
 • การออกเสียง : Wallis Wallis [en]
 • การออกเสียง : 粤 [yue]
 • การออกเสียง : Genf Genf [de]
 • การออกเสียง : Vaud Vaud [fr]
 • การออกเสียง : Thurgau Thurgau [de]
 • การออกเสียง : 广州市 广州市 [zh]
 • การออกเสียง : 粵 [yue]
 • การออกเสียง : 廣州市 廣州市 [yue]
 • การออกเสียง : 沙面 沙面 [yue]