คำ: 沙面

ใน:
การออกเสียงคำว่า 沙面 ในภาษา กวางตุ้ง Yue [yue]
saa1 min6*2

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 沙面 ในภาษากวางตุ้ง Yue

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

การออกเสียงคำว่า 沙面 ในภาษา จีน [zh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 沙面 ในภาษาจีน

สุ่มคำ: 好食唔同恭喜發財旺角