หมวดหมู่:

c2

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงc2

 • การออกเสียง : que que [ca]
 • การออกเสียง : quand quand [fr]
 • การออกเสียง : libre libre [fr]
 • การออกเสียง : pourquoi pourquoi [fr]
 • การออกเสียง : qui qui [fr]
 • การออกเสียง : Qu'est-ce que Qu'est-ce que [fr]
 • การออกเสียง : tous les jours tous les jours [fr]
 • การออกเสียง : chanter chanter [fr]
 • การออกเสียง : regarder regarder [fr]
 • การออกเสียง : je vais je vais [fr]
 • การออกเสียง : cinquante cinquante [fr]
 • การออกเสียง : j'aime j'aime [fr]
 • การออกเสียง : parce que parce que [fr]
 • การออกเสียง : jouer jouer [fr]
 • การออกเสียง : déjeuner déjeuner [fr]
 • การออกเสียง : sortir sortir [fr]
 • การออกเสียง : vers vers [fr]
 • การออกเสียง : quarante quarante [fr]
 • การออกเสียง : chaud chaud [fr]
 • การออกเสียง : rarement rarement [fr]
 • การออกเสียง : Soixante Soixante [fr]
 • การออกเสียง : travailler travailler [fr]
 • การออกเสียง : souvent souvent [fr]
 • การออกเสียง : riche riche [fr]
 • การออกเสียง : mieux mieux [fr]
 • การออกเสียง : Écouter Écouter [fr]
 • การออกเสียง : lire lire [fr]
 • การออกเสียง : soixante-dix soixante-dix [fr]
 • การออกเสียง : je fais je fais [fr]
 • การออกเสียง : penser penser [fr]
 • การออกเสียง : boisson boisson [fr]
 • การออกเสียง : jamais jamais [fr]
 • การออกเสียง : Commencer Commencer [fr]
 • การออกเสียง : compter compter [fr]
 • การออกเสียง : un garçon un garçon [fr]
 • การออกเสียง : Nager Nager [fr]
 • การออกเสียง : gagner gagner [fr]
 • การออกเสียง : danser danser [fr]
 • การออกเสียง : je prends je prends [fr]
 • การออกเสียง : tes tes [fr]
 • การออกเสียง : j'étudie j'étudie [fr]
 • การออกเสียง : a plus tard a plus tard [fr]
 • การออกเสียง : faire la cuisine faire la cuisine [fr]
 • การออกเสียง : par exemple par exemple [fr]
 • การออกเสียง : préparer préparer [fr]
 • การออกเสียง : Étudier Étudier [fr]
 • การออกเสียง : quelquefois quelquefois [fr]
 • การออกเสียง : sauf sauf [fr]
 • การออกเสียง : j'écris j'écris [fr]
 • การออกเสียง : presque presque [fr]
 • การออกเสียง : quarante et un quarante et un [fr]
 • การออกเสียง : passer passer [fr]
 • การออกเสียง : le matin le matin [fr]
 • การออกเสียง : mon petit ami mon petit ami [fr]
 • การออกเสียง : fermer fermer [fr]
 • การออกเสียง : rester rester [fr]
 • การออกเสียง : répéter répéter [fr]
 • การออกเสียง : rentrer rentrer [fr]
 • การออกเสียง : un euro un euro [fr]
 • การออกเสียง : aimer mieux aimer mieux [fr]
 • การออกเสียง : préférer préférer [fr]
 • การออกเสียง : demander demander [fr]
 • การออกเสียง : un parc un parc [fr]
 • การออกเสียง : je dors je dors [fr]
 • การออกเสียง : d'habitude d'habitude [fr]
 • การออกเสียง : l'argent l'argent [fr]
 • การออกเสียง : mon mari mon mari [fr]
 • การออกเสียง : un chocolat chaud un chocolat chaud [fr]
 • การออกเสียง : étranger étranger [fr]
 • การออกเสียง : prendre un verre prendre un verre [fr]
 • การออกเสียง : l'après-midi l'après-midi [fr]
 • การออกเสียง : un café un café [fr]
 • การออกเสียง : étrangère étrangère [fr]
 • การออกเสียง : ce soir ce soir [fr]
 • การออกเสียง : un demi un demi [fr]
 • การออกเสียง : cinquante et un cinquante et un [fr]
 • การออกเสียง : un thé au citron un thé au citron [fr]
 • การออกเสียง : le soir le soir [fr]
 • การออกเสียง : toute la journée toute la journée [fr]
 • การออกเสียง : un sandwich au jambon un sandwich au jambon [fr]
 • การออกเสียง : nous étudions nous étudions [fr]
 • การออกเสียง : très mal très mal [fr]
 • การออกเสียง : presque toujours presque toujours [fr]
 • การออกเสียง : typique typique [fr]
 • การออกเสียง : avec qui avec qui [fr]
 • การออกเสียง : soixante et un soixante et un [fr]
 • การออกเสียง : un jus de fruit un jus de fruit [fr]
 • การออกเสียง : au lait au lait [fr]
 • การออกเสียง : en général en général [fr]
 • การออกเสียง : ma femme ma femme [fr]
 • การออกเสียง : quel jour quel jour [fr]
 • การออกเสียง : assez mal assez mal [fr]
 • การออกเสียง : assez bien assez bien [fr]
 • การออกเสียง : pas vraiment pas vraiment [fr]
 • การออกเสียง : bricoler bricoler [fr]
 • การออกเสียง : une eau minérale une eau minérale [fr]
 • การออกเสียง : un Orangina un Orangina [fr]
 • การออกเสียง : le cinéclub le cinéclub [fr]
 • การออกเสียง : aller à l'église aller à l'église [fr]
 • การออกเสียง : passer le temps passer le temps [fr]