หมวดหมู่:

c2

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงc2

  • การออกเสียง : passer le temps passer le temps [fr]
  • การออกเสียง : vous voudriez vous voudriez [fr]
  • การออกเสียง : des frites des frites [fr]
  • การออกเสียง : aller au parc aller au parc [fr]
  • การออกเสียง : aller au lac aller au lac [fr]
  • การออกเสียง : aller à la plage aller à la plage [fr]