หมวดหมู่:

avverbio

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงavverbio

 • การออกเสียง : poco poco [es]
 • การออกเสียง : non non [fr]
 • การออกเสียง : forte forte [it]
 • การออกเสียง : Ove Ove [sv]
 • การออกเสียง : quando quando [it]
 • การออกเสียง : arbitrariamente arbitrariamente [pt]
 • การออกเสียง : circa circa [it]
 • การออกเสียง : sempre sempre [it]
 • การออกเสียง : certo certo [la]
 • การออกเสียง : specie specie [it]
 • การออกเสียง : molto molto [it]
 • การออกเสียง : più più [it]
 • การออกเสียง : dentro dentro [es]
 • การออกเสียง : principalmente principalmente [it]
 • การออกเสียง : contemporaneamente contemporaneamente [it]
 • การออกเสียง : tampoco tampoco [es]
 • การออกเสียง : realmente realmente [es]
 • การออกเสียง : sì [lmo]
 • การออกเสียง : dopo dopo [it]
 • การออกเสียง : sine die sine die [en]
 • การออกเสียง : distante distante [es]
 • การออกเสียง : oggi oggi [it]
 • การออกเสียง : abbastanza abbastanza [it]
 • การออกเสียง : verticalmente verticalmente [es]
 • การออกเสียง : anche anche [it]
 • การออกเสียง : tanto tanto [es]
 • การออกเสียง : anca anca [es]
 • การออกเสียง : massa massa [pt]
 • การออกเสียง : chiaro chiaro [it]
 • การออกเสียง : poi poi [it]
 • การออกเสียง : normalmente normalmente [pt]
 • การออกเสียง : finalmente finalmente [es]
 • การออกเสียง : davvero davvero [it]
 • การออกเสียง : solamente solamente [it]
 • การออกเสียง : lentamente lentamente [es]
 • การออกเสียง : ancora ancora [it]
 • การออกเสียง : mica mica [fr]
 • การออกเสียง : invece invece [it]
 • การออกเสียง : generalmente generalmente [es]
 • การออกเสียง : precisamente precisamente [es]
 • การออกเสียง : modo modo [la]
 • การออกเสียง : brevemente brevemente [pt]
 • การออกเสียง : cito cito [pt]
 • การออกเสียง : anteriormente anteriormente [es]
 • การออกเสียง : perfetto perfetto [it]
 • การออกเสียง : subito subito [it]
 • การออกเสียง : piuttosto piuttosto [it]
 • การออกเสียง : giusto giusto [it]
 • การออกเสียง : simultaneamente simultaneamente [pt]
 • การออกเสียง : niente niente [it]
 • การออกเสียง : tristemente tristemente [pt]
 • การออกเสียง : forse forse [it]
 • การออกเสียง : idem idem [fr]
 • การออกเสียง : adesso adesso [it]
 • การออกเสียง : già già [it]
 • การออกเสียง : totalmente totalmente [es]
 • การออกเสียง : nominalmente nominalmente [pt]
 • การออกเสียง : insieme insieme [it]
 • การออกเสียง : francamente francamente [it]
 • การออกเสียง : assolutamente assolutamente [it]
 • การออกเสียง : naturalmente naturalmente [pt]
 • การออกเสียง : però però [it]
 • การออกเสียง : originalmente originalmente [pt]
 • การออกเสียง : distintamente distintamente [pt]
 • การออกเสียง : frequentemente frequentemente [pt]
 • การออกเสียง : giù giù [it]
 • การออกเสียง : rapidamente rapidamente [pt]
 • การออกเสียง : imperativamente imperativamente [es]
 • การออกเสียง : addirittura addirittura [it]
 • การออกเสียง : cumulate cumulate [en]
 • การออกเสียง : gratuitamente gratuitamente [es]
 • การออกเสียง : sennò sennò [it]
 • การออกเสียง : dietro dietro [it]
 • การออกเสียง : spesso spesso [it]
 • การออกเสียง : obliquamente obliquamente [pt]
 • การออกเสียง : tuttavia tuttavia [it]
 • การออกเสียง : imperiosamente imperiosamente [pt]
 • การออกเสียง : raramente raramente [it]
 • การออกเสียง : completamente completamente [pt]
 • การออกเสียง : prudentemente prudentemente [pt]
 • การออกเสียง : dappertutto dappertutto [it]
 • การออกเสียง : fes fes [ca]
 • การออกเสียง : regolarmente regolarmente [it]
 • การออกเสียง : universalmente universalmente [pt]
 • การออกเสียง : meramente meramente [pt]
 • การออกเสียง : eppure eppure [it]
 • การออกเสียง : lontano lontano [it]
 • การออกเสียง : manco manco [es]
 • การออกเสียง : bravamente bravamente [pt]
 • การออกเสียง : nefastamente nefastamente [it]
 • การออกเสียง : silenziosamente silenziosamente [it]
 • การออกเสียง : abbondantemente abbondantemente [it]
 • การออกเสียง : pacíficamente pacíficamente [es]
 • การออกเสียง : oralmente oralmente [pt]
 • การออกเสียง : scortesemente scortesemente [it]
 • การออกเสียง : proprio proprio [it]
 • การออกเสียง : generosamente generosamente [es]
 • การออกเสียง : svogliatamente svogliatamente [it]
 • การออกเสียง : altrettanto altrettanto [it]
 • การออกเสียง : reciprocamente reciprocamente [pt]