หมวดหมู่:

avverbio

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงavverbio

 • การออกเสียง : mondanamente mondanamente [it]
 • การออกเสียง : impulsivamente impulsivamente [pt]
 • การออกเสียง : misantropicamente misantropicamente [it]
 • การออกเสียง : attualmente attualmente [it]
 • การออกเสียง : sanguinosamente sanguinosamente [it]
 • การออกเสียง : scorrettamente scorrettamente [it]
 • การออกเสียง : ammodo ammodo [it]
 • การออกเสียง : fermamente fermamente [it]
 • การออกเสียง : temperatamente temperatamente [it]
 • การออกเสียง : unidirezionalmente unidirezionalmente [it]
 • การออกเสียง : pitagoricamente pitagoricamente [it]
 • การออกเสียง : minimamente minimamente [pt]
 • การออกเสียง : proditoriamente proditoriamente [it]
 • การออกเสียง : fotometricamente fotometricamente [it]
 • การออกเสียง : civilmente civilmente [pt]
 • การออกเสียง : testualmente testualmente [it]
 • การออกเสียง : grossolanamente grossolanamente [it]
 • การออกเสียง : perfidamente perfidamente [it]
 • การออกเสียง : unitamente unitamente [it]
 • การออกเสียง : battericamente battericamente [it]
 • การออกเสียง : susseguentemente susseguentemente [it]
 • การออกเสียง : disparatamente disparatamente [it]
 • การออกเสียง : decorosamente decorosamente [it]
 • การออกเสียง : intangibilmente intangibilmente [it]
 • การออกเสียง : epigrammaticamente epigrammaticamente [it]
 • การออกเสียง : inmanco inmanco [vec]
 • การออกเสียง : parafrasticamente parafrasticamente [it]
 • การออกเสียง : anzi anzi [it]
 • การออกเสียง : drasticamente drasticamente [pt]
 • การออกเสียง : asocialmente asocialmente [it]
 • การออกเสียง : nemicamente nemicamente [it]
 • การออกเสียง : minormente minormente [it]
 • การออกเสียง : teneramente teneramente [it]
 • การออกเสียง : limitatamente limitatamente [it]
 • การออกเสียง : magniloquentemente magniloquentemente [it]
 • การออกเสียง : kvazi kvazi [cs]
 • การออกเสียง : oniricamente oniricamente [it]
 • การออกเสียง : celermente celermente [it]
 • การออกเสียง : compattamente compattamente [it]
 • การออกเสียง : magnificamente magnificamente [it]
 • การออกเสียง : amichevolmente amichevolmente [it]
 • การออกเสียง : premeditatamente premeditatamente [it]
 • การออกเสียง : con i fiocchi con i fiocchi [it]
 • การออกเสียง : intimamente intimamente [pt]
 • การออกเสียง : diabolicamente diabolicamente [pt]
 • การออกเสียง : contropedale contropedale [it]
 • การออกเสียง : esponenzilamente esponenzilamente [it]
 • การออกเสียง : insolubilmente insolubilmente [it]
 • การออกเสียง : sopranamente sopranamente [it]
 • การออกเสียง : straccamente straccamente [it]
 • การออกเสียง : tangenzialmente tangenzialmente [it]
 • การออกเสียง : infallibilmente infallibilmente [it]
 • การออกเสียง : disparimente disparimente [it]
 • การออกเสียง : a proravia a proravia [it]
 • การออกเสียง : fegatosamente fegatosamente [it]
 • การออกเสียง : nazionalmente nazionalmente [it]
 • การออกเสียง : encomiabilmente encomiabilmente [it]
 • การออกเสียง : dirimpetto dirimpetto [it]
 • การออกเสียง : brigantescamente brigantescamente [it]
 • การออกเสียง : disanimatamente disanimatamente [it]
 • การออกเสียง : pretenzioso pretenzioso [it]
 • การออกเสียง : sagittalmente sagittalmente [it]
 • การออกเสียง : momentaneamente momentaneamente [pt]
 • การออกเสียง : universalisticamente universalisticamente [it]
 • การออกเสียง : criminosamente criminosamente [pt]
 • การออกเสียง : deduttivamente deduttivamente [it]
 • การออกเสียง : approssimativamente approssimativamente [it]
 • การออกเสียง : a bruciapelo a bruciapelo [it]
 • การออกเสียง : fervorosamente fervorosamente [pt]
 • การออกเสียง : indebitamente indebitamente [it]
 • การออกเสียง : nebbiosamente nebbiosamente [it]
 • การออกเสียง : contrattamente contrattamente [it]
 • การออกเสียง : armoniosamente armoniosamente [it]
 • การออกเสียง : di sicuro di sicuro [it]
 • การออกเสียง : razzisticamente razzisticamente [it]
 • การออกเสียง : attivamente attivamente [it]
 • การออกเสียง : mensilmente mensilmente [it]
 • การออกเสียง : sfrenatamente sfrenatamente [it]
 • การออกเสียง : considerevolmente considerevolmente [it]
 • การออกเสียง : giuridicamente giuridicamente [it]
 • การออกเสียง : apertamente apertamente [it]
 • การออกเสียง : gelosamente gelosamente [it]
 • การออกเสียง : dissipatamente dissipatamente [it]
 • การออกเสียง : asintatticamente asintatticamente [it]
 • การออกเสียง : contrattualmente contrattualmente [it]
 • การออกเสียง : antropologicamente antropologicamente [it]
 • การออกเสียง : disattentamente disattentamente [it]
 • การออกเสียง : sovrabbondantemente sovrabbondantemente [it]
 • การออกเสียง : dissonantemente dissonantemente [it]
 • การออกเสียง : regalmente regalmente [it]
 • การออกเสียง : dichiaratamente dichiaratamente [it]
 • การออกเสียง : sottomisura sottomisura [it]
 • การออกเสียง : cautamente cautamente [it]
 • การออกเสียง : attentamente attentamente [it]
 • การออกเสียง : incoscientemente incoscientemente [it]
 • การออกเสียง : dapprima dapprima [it]
 • การออกเสียง : slealmente slealmente [it]
 • การออกเสียง : compiutamente compiutamente [it]
 • การออกเสียง : disadattamente disadattamente [it]
 • การออกเสียง : aldilà aldilà [it]