หมวดหมู่:

aviation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaviation

 • การออกเสียง : route route [en]
 • การออกเสียง : aluminium aluminium [en]
 • การออกเสียง : aluminum aluminum [en]
 • การออกเสียง : helicopter helicopter [en]
 • การออกเสียง : Embraer Embraer [pt]
 • การออกเสียง : invisible invisible [en]
 • การออกเสียง : patriot patriot [en]
 • การออกเสียง : Airbus Airbus [en]
 • การออกเสียง : spiral spiral [en]
 • การออกเสียง : turbine turbine [en]
 • การออกเสียง : velocity velocity [en]
 • การออกเสียง : dérive dérive [fr]
 • การออกเสียง : mission mission [en]
 • การออกเสียง : GPS GPS [fr]
 • การออกเสียง : blitz blitz [de]
 • การออกเสียง : airline airline [en]
 • การออกเสียง : monocoque monocoque [en]
 • การออกเสียง : boucle boucle [fr]
 • การออกเสียง : prendre une bulle prendre une bulle [fr]
 • การออกเสียง : saumon saumon [fr]
 • การออกเสียง : routes routes [nl]
 • การออกเสียง : flightworthy flightworthy [en]
 • การออกเสียง : tma tma [sk]
 • การออกเสียง : Mercator Mercator [fr]
 • การออกเสียง : Arado Arado [es]
 • การออกเสียง : bombardement bombardement [fr]
 • การออกเสียง : aeronautical aeronautical [en]
 • การออกเสียง : Lefèbvre Lefèbvre [fr]
 • การออกเสียง : Louis Paulhan Louis Paulhan [fr]
 • การออกเสียง : roulis roulis [fr]
 • การออกเสียง : volant de trim volant de trim [fr]
 • การออกเสียง : se crasher se crasher [fr]
 • การออกเสียง : boite noire boite noire [fr]
 • การออกเสียง : composites composites [fr]
 • การออกเสียง : gyroscope gyroscope [en]
 • การออกเสียง : CAVOK CAVOK [fr]
 • การออกเสียง : Trottinette Trottinette [fr]
 • การออกเสียง : jolt jolt [en]
 • การออกเสียง : takeoff takeoff [en]
 • การออกเสียง : Vol plané Vol plané [fr]
 • การออกเสียง : Wilbur Wright Wilbur Wright [en]
 • การออกเสียง : wingman wingman [en]
 • การออกเสียง : trimmer trimmer [nl]
 • การออกเสียง : Atterrissage Atterrissage [fr]
 • การออกเสียง : waas waas [en]
 • การออกเสียง : contrail contrail [en]
 • การออกเสียง : Louis Blériot Louis Blériot [fr]
 • การออกเสียง : packs de conditionnement d'air packs de conditionnement d'air [fr]
 • การออกเสียง : faire demi-tour faire demi-tour [fr]
 • การออกเสียง : aeroclub aeroclub [ca]
 • การออกเสียง : Béchereau Béchereau [fr]
 • การออกเสียง : rose des vents rose des vents [fr]
 • การออกเสียง : stuka stuka [sv]
 • การออกเสียง : Archdeacon Archdeacon [fr]
 • การออกเสียง : lacet lacet [fr]
 • การออกเสียง : Aviatik Aviatik [de]
 • การออกเสียง : Vrille Vrille [fr]
 • การออกเสียง : brouillage brouillage [fr]
 • การออกเสียง : Bréguet Bréguet [fr]
 • การออกเสียง : point d'arrêt point d'arrêt [fr]
 • การออกเสียง : Décollage Décollage [fr]
 • การออกเสียง : Georges Guynemer Georges Guynemer [fr]
 • การออกเสียง : octant octant [fr]
 • การออกเสียง : looping looping [fr]
 • การออกเสียง : Flugsteig Flugsteig [de]
 • การออกเสียง : ATIS ATIS [en]
 • การออกเสียง : Navier-Stokes Navier-Stokes [fr]
 • การออกเสียง : Le grand Cirque Le grand Cirque [fr]
 • การออกเสียง : pétéchies pétéchies [fr]
 • การออกเสียง : estime estime [fr]
 • การออกเสียง : Nungesser Nungesser [fr]
 • การออกเสียง : Jean Mermoz Jean Mermoz [fr]
 • การออกเสียง : radio-sonde radio-sonde [fr]
 • การออกเสียง : radome radome [fr]
 • การออกเสียง : élève-pilote élève-pilote [fr]
 • การออกเสียง : Profiler Profiler [de]
 • การออกเสียง : Etienne Oehmichen Etienne Oehmichen [fr]
 • การออกเสียง : dévirage dévirage [fr]
 • การออกเสียง : Gastambide et Mangin Gastambide et Mangin [fr]
 • การออกเสียง : vide-vite vide-vite [fr]
 • การออกเสียง : auvent auvent [fr]
 • การออกเสียง : Santos-Dumont Santos-Dumont [fr]
 • การออกเสียง : carénage carénage [fr]
 • การออกเสียง : cap vrai cap vrai [fr]
 • การออกเสียง : Bréguet Point-d'Interrogation Bréguet Point-d'Interrogation [fr]
 • การออกเสียง : Hans von Ohain Hans von Ohain [de]
 • การออกเสียง : chambre de combustion chambre de combustion [fr]
 • การออกเสียง : Juan Trippe Juan Trippe [en]
 • การออกเสียง : winglet winglet [en]
 • การออกเสียง : Clément Ader Clément Ader [fr]
 • การออกเสียง : le Comte Lambert le Comte Lambert [fr]
 • การออกเสียง : Claire Lee Chennault Claire Lee Chennault [en]
 • การออกเสียง : Kitty Hawk Kitty Hawk [en]
 • การออกเสียง : carburant carburant [fr]
 • การออกเสียง : premier cycle premier cycle [fr]
 • การออกเสียง : mayday mayday mayday mayday mayday mayday [fr]
 • การออกเสียง : soute soute [fr]
 • การออกเสียง : instrument gyroscopique instrument gyroscopique [fr]
 • การออกเสียง : voler à mach O.8 voler à mach O.8 [fr]
 • การออกเสียง : la bille la bille [fr]