หมวดหมู่:

aviation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaviation

 • การออกเสียง : FADEC FADEC [fr]
 • การออกเสียง : prise de vitesse prise de vitesse [fr]
 • การออกเสียง : incidencemètre incidencemètre [fr]
 • การออกเสียง : profil supercritique profil supercritique [fr]
 • การออกเสียง : Armée de l'air Armée de l'air [fr]
 • การออกเสียง : Adrienne Bolland Adrienne Bolland [fr]
 • การออกเสียง : passage dos passage dos [fr]
 • การออกเสียง : anémométrie anémométrie [fr]
 • การออกเสียง : jolter jolter [fr]
 • การออกเสียง : devis de masse devis de masse [fr]
 • การออกเสียง : zône à statut particulier zône à statut particulier [fr]
 • การออกเสียง : bosse laminaire bosse laminaire [fr]
 • การออกเสียง : hydravion Latécoère hydravion Latécoère [fr]
 • การออกเสียง : compresseur axial compresseur axial [fr]
 • การออกเสียง : examinateur examinateur [fr]
 • การออกเสียง : message de détresse message de détresse [fr]
 • การออกเสียง : injecteur injecteur [fr]
 • การออกเสียง : planche de bord planche de bord [fr]
 • การออกเสียง : imposé connu imposé connu [fr]
 • การออกเสียง : Jean Navarre Jean Navarre [fr]
 • การออกเสียง : vrillage vrillage [fr]
 • การออกเสียง : surface S surface S [fr]
 • การออกเสียง : certif du PL certif du PL [fr]
 • การออกเสียง : voile noir voile noir [fr]
 • การออกเสียง : fairing fairing [en]
 • การออกเสียง : Cirrus SR22 Cirrus SR22 [en]
 • การออกเสียง : Jacqueline Auriol Jacqueline Auriol [fr]
 • การออกเสียง : centrage centrage [fr]
 • การออกเสียง : radionavigation radionavigation [fr]
 • การออกเสียง : vérin hydraulique vérin hydraulique [fr]
 • การออกเสียง : sortie dos sortie dos [fr]
 • การออกเสียง : réchauffe réchauffe [fr]
 • การออกเสียง : métar métar [fr]
 • การออกเสียง : information de vol information de vol [fr]
 • การออกเสียง : visibilité réduite visibilité réduite [fr]
 • การออกเสียง : faire de la double faire de la double [fr]
 • การออกเสียง : winglets winglets [fr]
 • การออกเสียง : centré avant centré avant [fr]
 • การออกเสียง : anémomètre anémomètre [fr]
 • การออกเสียง : Lear jet Lear jet [en]
 • การออกเสียง : déclenché déclenché [fr]
 • การออกเสียง : facteur de base facteur de base [fr]
 • การออกเสียง : désaxe désaxe [fr]
 • การออกเสียง : retournement sous 45 retournement sous 45 [fr]
 • การออกเสียง : secrétaire de juge secrétaire de juge [fr]
 • การออกเสียง : dégivrage dégivrage [fr]
 • การออกเสียง : se brêler se brêler [fr]
 • การออกเสียง : choc droit choc droit [fr]
 • การออกเสียง : capitaine Burgeat capitaine Burgeat [fr]
 • การออกเสียง : servo-commande servo-commande [fr]
 • การออกเสียง : vent effectif vent effectif [fr]
 • การออกเสียง : compas de relèvement compas de relèvement [fr]
 • การออกเสียง : bulle laminaire bulle laminaire [fr]
 • การออกเสียง : manette des gaz manette des gaz [fr]
 • การออกเสียง : vent de travers vent de travers [fr]
 • การออกเสียง : Elise Deroche Elise Deroche [fr]
 • การออกเสียง : centrer les aiguilles centrer les aiguilles [fr]
 • การออกเสียง : reroute reroute [en]
 • การออกเสียง : certif certif [fr]
 • การออกเสียง : vol subsonique vol subsonique [fr]
 • การออกเสียง : second régime second régime [fr]
 • การออกเสียง : radada radada [fr]
 • การออกเสียง : carenatura carenatura [it]
 • การออกเสียง : pressuriser pressuriser [fr]
 • การออกเสียง : couche-limite couche-limite [fr]
 • การออกเสียง : hélice à vitesse constante hélice à vitesse constante [fr]
 • การออกเสียง : carte d'approche carte d'approche [fr]
 • การออกเสียง : circuit de piste circuit de piste [fr]
 • การออกเสียง : Charles Fontaine Charles Fontaine [fr]
 • การออกเสียง : sonde d'incidence sonde d'incidence [fr]
 • การออกเสียง : pressu pressu [fr]
 • การออกเสียง : vitesse air vitesse air [fr]
 • การออกเสียง : figure de voltige figure de voltige [fr]
 • การออกเสียง : régions inhospitalières régions inhospitalières [fr]
 • การออกเสียง : fibres de carbone fibres de carbone [fr]
 • การออกเสียง : qualif qualif [fr]
 • การออกเสียง : lomçovak lomçovak [fr]
 • การออกเสียง : Adolphe Pégoud Adolphe Pégoud [fr]
 • การออกเสียง : Comte de La Vaulx Comte de La Vaulx [fr]
 • การออกเสียง : Madeleine Charnaux Madeleine Charnaux [fr]
 • การออกเสียง : cages à poules cages à poules [fr]
 • การออกเสียง : antigivrage antigivrage [fr]
 • การออกเสียง : aéroélasticité aéroélasticité [fr]
 • การออกเสียง : Flughöhe Flughöhe [de]
 • การออกเสียง : Nutzlastverkleidung Nutzlastverkleidung [de]
 • การออกเสียง : assiette-puissance assiette-puissance [fr]
 • การออกเสียง : stabilité de route stabilité de route [fr]
 • การออกเสียง : vrille à plat vrille à plat [fr]
 • การออกเสียง : flygledning flygledning [sv]
 • การออกเสียง : pressurisation pressurisation [fr]
 • การออกเสียง : altimètre cabine altimètre cabine [fr]
 • การออกเสียง : vol ventre vol ventre [fr]
 • การออกเสียง : école de pilotage école de pilotage [fr]
 • การออกเสียง : bagagiste bagagiste [fr]
 • การออกเสียง : vol en double vol en double [fr]
 • การออกเสียง : règle semi-circulaire règle semi-circulaire [fr]
 • การออกเสียง : aérofreins aérofreins [fr]
 • การออกเสียง : navigation transocéanique et polaire navigation transocéanique et polaire [fr]
 • การออกเสียง : Jules Védrines Jules Védrines [fr]
 • การออกเสียง : couche laminaire couche laminaire [fr]