หมวดหมู่:

astronomy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงastronomy

 • การออกเสียง : sun
  sun [en]
 • การออกเสียง : Jupiter
  Jupiter [en]
 • การออกเสียง : planet
  planet [en]
 • การออกเสียง : Ariel
  Ariel [en]
 • การออกเสียง : Betelgeuse
  Betelgeuse [en]
 • การออกเสียง : meteor
  meteor [en]
 • การออกเสียง : Tycho Brahe
  Tycho Brahe [de]
 • การออกเสียง : epoch
  epoch [en]
 • การออกเสียง : Neptune
  Neptune [en]
 • การออกเสียง : io
  io [ia]
 • การออกเสียง : stella
  stella [it]
 • การออกเสียง : Orion
  Orion [en]
 • การออกเสียง : Christian Huygens
  Christian Huygens [en]
 • การออกเสียง : satellite
  satellite [en]
 • การออกเสียง : Prometeo
  Prometeo [it]
 • การออกเสียง : comet
  comet [en]
 • การออกเสียง : asteroid
  asteroid [en]
 • การออกเสียง : Saturno
  Saturno [es]
 • การออกเสียง : anti-gravity
  anti-gravity [en]
 • การออกเสียง : Sagittarius
  Sagittarius [en]
 • การออกเสียง : Ganymede
  Ganymede [en]
 • การออกเสียง : gealach
  gealach [gd]
 • การออกเสียง : жираф
  жираф [ru]
 • การออกเสียง : Caelum
  Caelum [la]
 • การออกเสียง : Pisces
  Pisces [en]
 • การออกเสียง : Charon
  Charon [de]
 • การออกเสียง : interstellar
  interstellar [en]
 • การออกเสียง : Urano
  Urano [es]
 • การออกเสียง : spiral
  spiral [en]
 • การออกเสียง : Ceres
  Ceres [en]
 • การออกเสียง : equinox
  equinox [en]
 • การออกเสียง : event horizon
  event horizon [en]
 • การออกเสียง : spéir
  spéir [ga]
 • การออกเสียง : castor
  castor [es]
 • การออกเสียง : Milky Way
  Milky Way [en]
 • การออกเสียง : saturnine
  saturnine [en]
 • การออกเสียง : Kuiper belt
  Kuiper belt [en]
 • การออกเสียง : Kuiper
  Kuiper [en]
 • การออกเสียง : قنطورس
  قنطورس [fa]
 • การออกเสียง : Lyra
  Lyra [en]
 • การออกเสียง : Cassiopeia
  Cassiopeia [en]
 • การออกเสียง : Rigel
  Rigel [es]
 • การออกเสียง : Елена
  Елена [ru]
 • การออกเสียง : penumbra
  penumbra [en]
 • การออกเสียง : Gaussian
  Gaussian [en]
 • การออกเสียง : black hole
  black hole [en]
 • การออกเสียง : cometa
  cometa [es]
 • การออกเสียง : syzygy
  syzygy [en]
 • การออกเสียง : Mikołaj Kopernik
  Mikołaj Kopernik [pl]
 • การออกเสียง : magnetosphere
  magnetosphere [en]
 • การออกเสียง : планета
  планета [ru]
 • การออกเสียง : albedo
  albedo [en]
 • การออกเสียง : Alpha Centauri
  Alpha Centauri [en]
 • การออกเสียง : Европа
  Европа [ru]
 • การออกเสียง : Ophiuchus
  Ophiuchus [en]
 • การออกเสียง : галактика
  галактика [ru]
 • การออกเสียง : libra
  libra [es]
 • การออกเสียง : Titania
  Titania [en]
 • การออกเสียง : Vega
  Vega [es]
 • การออกเสียง : quasar
  quasar [en]
 • การออกเสียง : M83
  M83 [fr]
 • การออกเสียง : Neptuno
  Neptuno [es]
 • การออกเสียง : Уран
  Уран [kk]
 • การออกเสียง : stars
  stars [en]
 • การออกเสียง : dark energy
  dark energy [en]
 • การออกเสียง : Йолдыз
  Йолдыз [tt]
 • การออกเสียง : Hubble
  Hubble [en]
 • การออกเสียง : teleskop
  teleskop [hr]
 • การออกเสียง : máni
  máni [is]
 • การออกเสียง : zodiacal
  zodiacal [en]
 • การออกเสียง : réalta
  réalta [ga]
 • การออกเสียง : ansa
  ansa [fi]
 • การออกเสียง : астероид
  астероид [ru]
 • การออกเสียง : титан
  титан [ru]
 • การออกเสียง : 星星
  星星 [zh]
 • การออกเสียง : auriga
  auriga [la]
 • การออกเสียง : eclipsed
  eclipsed [en]
 • การออกเสียง : Кояш
  Кояш [tt]
 • การออกเสียง : Makemake
  Makemake [it]
 • การออกเสียง : solar system
  solar system [en]
 • การออกเสียง : Ай
  Ай [tt]
 • การออกเสียง : nova
  nova [eo]
 • การออกเสียง : Edwin Hubble
  Edwin Hubble [en]
 • การออกเสียง : Quadrant
  Quadrant [en]
 • การออกเสียง : Hecate
  Hecate [en]
 • การออกเสียง : лира
  лира [ru]
 • การออกเสียง : astronomia
  astronomia [it]
 • การออกเสียง : Triton
  Triton [en]
 • การออกเสียง : индеец
  индеец [ru]
 • การออกเสียง : galaxies
  galaxies [en]
 • การออกเสียง : Атлас
  Атлас [tt]
 • การออกเสียง : калкан
  калкан [tt]
 • การออกเสียง : Nettuno
  Nettuno [it]
 • การออกเสียง : zenit
  zenit [ca]
 • การออกเสียง : asteroide
  asteroide [es]
 • การออกเสียง : Haumea
  Haumea [en]
 • การออกเสียง : Dioscuri
  Dioscuri [it]
 • การออกเสียง : bolide
  bolide [de]
 • การออกเสียง : light year
  light year [en]
 • การออกเสียง : astrolabe
  astrolabe [en]