หมวดหมู่:

astronomy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงastronomy

 • การออกเสียง : Thái Bạch Thái Bạch [vi]
 • การออกเสียง : vesta vesta [pt]
 • การออกเสียง : Neptunus Neptunus [sv]
 • การออกเสียง : Saturnus Saturnus [sv]
 • การออกเสียง : Атлас Атлас [ru]
 • การออกเสียง : Нереида Нереида [ru]
 • การออกเสียง : Сириус Сириус [ru]
 • การออกเสียง : Альтаир Альтаир [ru]
 • การออกเสียง : Денеб Денеб [tt]
 • การออกเสียง : Charon Charon [de]
 • การออกเสียง : Himmelsscheibe Himmelsscheibe [de]
 • การออกเสียง : meteor meteor [en]
 • การออกเสียง : гало гало [ru]
 • การออกเสียง : sun sun [en]
 • การออกเสียง : Marso Marso [eo]
 • การออกเสียง : heliocentryczna heliocentryczna [pl]
 • การออกเสียง : geocentryczna geocentryczna [pl]
 • การออกเสียง : helioskop helioskop [pl]
 • การออกเสียง : heliometr heliometr [pl]
 • การออกเสียง : gamma-ray burst gamma-ray burst [en]
 • การออกเสียง : دبران دبران [fa]
 • การออกเสียง : shooting star shooting star [en]
 • การออกเสียง : heksaedryt heksaedryt [pl]
 • การออกเสียง : galaktyka galaktyka [pl]
 • การออกเสียง : тимерказык тимерказык [tt]
 • การออกเสียง : Ganymede Ganymede [en]
 • การออกเสียง : meteorit meteorit [de]
 • การออกเสียง : heliocentric heliocentric [en]
 • การออกเสียง : Celestial Mechanics Celestial Mechanics [en]
 • การออกเสียง : astrolab astrolab [sl]
 • การออกเสียง : sidereal time sidereal time [en]
 • การออกเสียง : micrometeoroid micrometeoroid [en]
 • การออกเสียง : prograde prograde [en]
 • การออกเสียง : teleskop teleskop [hr]
 • การออกเสียง : Sao Sao [vi]
 • การออกเสียง : Әлтаһир Әлтаһир [tt]
 • การออกเสียง : supercluster supercluster [en]
 • การออกเสียง : supervoid supervoid [en]
 • การออกเสียง : Сәратан Сәратан [tt]
 • การออกเสียง : ดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์ [th]
 • การออกเสียง : Cepheus Cepheus [en]
 • การออกเสียง : days of the week days of the week [en]
 • การออกเสียง : коронография коронография [tt]
 • การออกเสียง : коронограф коронограф [tt]
 • การออกเสียง : interstellar interstellar [en]
 • การออกเสียง : Sagittarius Sagittarius [en]
 • การออกเสียง : βιοαστρονομία βιοαστρονομία [el]
 • การออกเสียง : Nebelfleck Nebelfleck [de]
 • การออกเสียง : Na Saighneáin Na Saighneáin [ga]
 • การออกเสียง : Iúpatar Iúpatar [ga]
 • การออกเสียง : Solarmax Solarmax [de]
 • การออกเสียง : gwiazdozbiór gwiazdozbiór [pl]
 • การออกเสียง : koziorożec koziorożec [pl]
 • การออกเสียง : obserwatorium obserwatorium [pl]
 • การออกเสียง : protogwiazda protogwiazda [pl]
 • การออกเสียง : Спика Спика [tt]
 • การออกเสียง : Edwin Hubble Edwin Hubble [en]
 • การออกเสียง : M83 M83 [fr]
 • การออกเสียง : alidade alidade [pt]
 • การออกเสียง : spectroheliokinematograph spectroheliokinematograph [en]
 • การออกเสียง : Alan Guth Alan Guth [en]
 • การออกเสียง : Mikołaj Kopernik Mikołaj Kopernik [pl]
 • การออกเสียง : ursa minor ursa minor [en]
 • การออกเสียง : Planisphärum Planisphärum [de]
 • การออกเสียง : Methansee Methansee [de]
 • การออกเสียง : Pleiades Pleiades [en]
 • การออกเสียง : periastron periastron [en]
 • การออกเสียง : semi-major semi-major [en]
 • การออกเสียง : solar radius solar radius [en]
 • การออกเสียง : regmaglypt regmaglypt [en]
 • การออกเสียง : circumstellar circumstellar [en]
 • การออกเสียง : albedos albedos [en]
 • การออกเสียง : Երևակ Երևակ [hy]
 • การออกเสียง : Gravitationsleine Gravitationsleine [de]
 • การออกเสียง : starekunde starekunde [li]
 • การออกเสียง : Антониади Антониади [tt]
 • การออกเสียง : Магеллан Магеллан [tt]
 • การออกเสียง : Альмагест Альмагест [tt]
 • การออกเสียง : Фама Фама [tt]
 • การออกเสียง : астродинамика астродинамика [ru]
 • การออกเสียง : Мороно Мороно [tt]
 • การออกเสียง : Ахернар Ахернар [tt]
 • การออกเสียง : Икар Икар [tt]
 • การออกเสียง : Гардинг Гардинг [tt]
 • การออกเสียง : астроспектроскопия астроспектроскопия [tt]
 • การออกเสียง : Лаплас Лаплас [tt]
 • การออกเสียง : Лейбниц Лейбниц [tt]
 • การออกเสียง : Эндимион Эндимион [tt]
 • การออกเสียง : Центавр Центавр [ru]
 • การออกเสียง : астроклимат астроклимат [ru]
 • การออกเสียง : Еврозина Еврозина [tt]
 • การออกเสียง : Кассини Кассини [tt]
 • การออกเสียง : Алиот Алиот [tt]
 • การออกเสียง : Беллатрикс Беллатрикс [tt]
 • การออกเสียง : Гиперион Гиперион [tt]
 • การออกเสียง : Саян Саян [ru]
 • การออกเสียง : Мюллер Мюллер [tt]
 • การออกเสียง : астроботаника астроботаника [ru]
 • การออกเสียง : Бетельгейзе Бетельгейзе [tt]
 • การออกเสียง : Арктур Арктур [ru]