หมวดหมู่:

araldica

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaraldica

 • การออกเสียง : luna luna [es]
 • การออกเสียง : Rosa Rosa [it]
 • การออกเสียง : libro libro [es]
 • การออกเสียง : elefante elefante [it]
 • การออกเสียง : pero pero [es]
 • การออกเสียง : mano mano [es]
 • การออกเสียง : tigre tigre [fr]
 • การออกเสียง : cane cane [it]
 • การออกเสียง : sole sole [en]
 • การออกเสียง : mosca mosca [es]
 • การออกเสียง : pesce pesce [it]
 • การออกเสียง : cipolla cipolla [it]
 • การออกเสียง : salamandra salamandra [es]
 • การออกเสียง : stella stella [it]
 • การออกเสียง : chimera chimera [en]
 • การออกเสียง : porta porta [it]
 • การออกเสียง : allegro allegro [it]
 • การออกเสียง : serpente serpente [it]
 • การออกเสียง : toro toro [it]
 • การออกเสียง : Angelo Angelo [it]
 • การออกเสียง : dado dado [es]
 • การออกเสียง : coniglio coniglio [it]
 • การออกเสียง : ape ape [en]
 • การออกเสียง : aquila aquila [it]
 • การออกเสียง : farfalla farfalla [it]
 • การออกเสียง : uva uva [es]
 • การออกเสียง : vento vento [it]
 • การออกเสียง : torre torre [it]
 • การออกเสียง : cuore cuore [it]
 • การออกเสียง : dolce dolce [it]
 • การออกเสียง : tartaruga tartaruga [it]
 • การออกเสียง : monte monte [it]
 • การออกเสียง : Mercurio Mercurio [es]
 • การออกเสียง : albero albero [it]
 • การออกเสียง : acceso acceso [it]
 • การออกเสียง : coccodrillo coccodrillo [it]
 • การออกเสียง : rana rana [it]
 • การออกเสียง : Anguilla Anguilla [it]
 • การออกเสียง : topo topo [it]
 • การออกเสียง : Palma Palma [it]
 • การออกเสียง : vite vite [fr]
 • การออกเสียง : acero acero [es]
 • การออกเสียง : campana campana [es]
 • การออกเสียง : cavallo cavallo [it]
 • การออกเสียง : cantante cantante [es]
 • การออกเสียง : Erica Erica [en]
 • การออกเสียง : anello anello [it]
 • การออกเสียง : braccio braccio [it]
 • การออกเสียง : gatto gatto [it]
 • การออกเสียง : castello castello [it]
 • การออกเสียง : cometa cometa [es]
 • การออกเสียง : arcobaleno arcobaleno [it]
 • การออกเสียง : zappa zappa [it]
 • การออกเสียง : nave nave [it]
 • การออกเสียง : chiocciola chiocciola [it]
 • การออกเสียง : ontano ontano [it]
 • การออกเสียง : fiume fiume [it]
 • การออกเสียง : pernice pernice [it]
 • การออกเสียง : cedro cedro [pt]
 • การออกเสียง : chiave chiave [it]
 • การออกเสียง : zucca zucca [it]
 • การออกเสียง : Vulcano Vulcano [it]
 • การออกเสียง : mitra mitra [de]
 • การออกเสียง : cornucopia cornucopia [en]
 • การออกเสียง : Colonna Colonna [it]
 • การออกเสียง : cavaliere cavaliere [it]
 • การออกเสียง : fragola fragola [it]
 • การออกเสียง : formica formica [it]
 • การออกเสียง : tonno tonno [it]
 • การออกเสียง : fulmine fulmine [it]
 • การออกเสียง : furioso furioso [pt]
 • การออกเสียง : corvo corvo [it]
 • การออกเสียง : barbuto barbuto [it]
 • การออกเสียง : Trinacria Trinacria [it]
 • การออกเสียง : sirena sirena [it]
 • การออกเสียง : catena catena [it]
 • การออกเสียง : caduceo caduceo [it]
 • การออกเสียง : Sega Sega [it]
 • การออกเสียง : freccia freccia [it]
 • การออกเสียง : mezzaluna mezzaluna [it]
 • การออกเสียง : donnola donnola [it]
 • การออกเสียง : arpa arpa [tt]
 • การออกเสียง : stambecco stambecco [it]
 • การออกเสียง : quercia quercia [it]
 • การออกเสียง : ret ret [da]
 • การออกเสียง : ragno ragno [it]
 • การออกเสียง : cervo cervo [it]
 • การออกเสียง : giglio giglio [it]
 • การออกเสียง : scoiattolo scoiattolo [it]
 • การออกเสียง : palco palco [it]
 • การออกเสียง : pecora pecora [it]
 • การออกเสียง : Scorpione Scorpione [it]
 • การออกเสียง : fede fede [it]
 • การออกเสียง : asino asino [it]
 • การออกเสียง : palla palla [it]
 • การออกเสียง : forbici forbici [it]
 • การออกเสียง : mola mola [la]
 • การออกเสียง : scoglio scoglio [it]
 • การออกเสียง : Elmo Elmo [it]
 • การออกเสียง : chiuso chiuso [it]