หมวดหมู่:

araldica

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaraldica

 • การออกเสียง : upupa upupa [la]
 • การออกเสียง : animato animato [it]
 • การออกเสียง : ferro d'ancoraggio ferro d'ancoraggio [it]
 • การออกเสียง : porta porta [it]
 • การออกเสียง : Sega Sega [it]
 • การออกเสียง : Rosario Rosario [es]
 • การออกเสียง : levriere levriere [it]
 • การออกเสียง : pesce pesce [it]
 • การออกเสียง : drakkar drakkar [pl]
 • การออกเสียง : libro libro [es]
 • การออกเสียง : sole sole [en]
 • การออกเสียง : pero pero [es]
 • การออกเสียง : aperto aperto [it]
 • การออกเสียง : torre torre [it]
 • การออกเสียง : croce avellana croce avellana [it]
 • การออกเสียง : ret ret [da]
 • การออกเสียง : sirena sirena [it]
 • การออกเสียง : zafferano zafferano [it]
 • การออกเสียง : luna luna [es]
 • การออกเสียง : stella stella [it]
 • การออกเสียง : ape ape [en]
 • การออกเสียง : cornucopia cornucopia [en]
 • การออกเสียง : cervo cervo [it]
 • การออกเสียง : Punta di diamante Punta di diamante [it]
 • การออกเสียง : Paternostro Paternostro [it]
 • การออกเสียง : Moscatura Moscatura [it]
 • การออกเสียง : Occhio della Provvidenza Occhio della Provvidenza [it]
 • การออกเสียง : Pino d'Italia Pino d'Italia [it]
 • การออกเสียง : Ruota da molino Ruota da molino [it]
 • การออกเสียง : merla merla [ca]
 • การออกเสียง : Ombra di sole Ombra di sole [it]
 • การออกเสียง : Nodo di Salomone Nodo di Salomone [it]
 • การออกเสียง : Redorte Redorte [it]
 • การออกเสียง : Ruota di Magonza Ruota di Magonza [it]
 • การออกเสียง : Raggio di carbonchio Raggio di carbonchio [it]
 • การออกเสียง : Nodo di Savoia Nodo di Savoia [it]
 • การออกเสียง : Ruota di Santa Caterina Ruota di Santa Caterina [it]
 • การออกเสียง : rupe rupe [it]
 • การออกเสียง : Mela granata Mela granata [it]
 • การออกเสียง : Ramo di cervo Ramo di cervo [it]
 • การออกเสียง : Giglio dal piè nodrito Giglio dal piè nodrito [it]
 • การออกเสียง : Guidone Guidone [it]
 • การออกเสียง : Giglio di giardino Giglio di giardino [it]
 • การออกเสียง : Leoncino Leoncino [it]
 • การออกเสียง : Ferro da calzolaio Ferro da calzolaio [it]
 • การออกเสียง : Ferro da fucile Ferro da fucile [it]
 • การออกเสียง : Leone di Giuda Leone di Giuda [it]
 • การออกเสียง : Idra Idra [it]
 • การออกเสียง : Ferro da mulino Ferro da mulino [it]
 • การออกเสียง : Lucioperca Lucioperca [it]
 • การออกเสียง : Fiore di lino Fiore di lino [it]
 • การออกเสียง : Mazza d'armi Mazza d'armi [it]
 • การออกเสียง : Fiore di patata Fiore di patata [it]
 • การออกเสียง : Mano d'aquila Mano d'aquila [it]
 • การออกเสียง : Giglio bottonato Giglio bottonato [it]
 • การออกเสียง : Ferro di lancia Ferro di lancia [it]
 • การออกเสียง : Feone Feone [it]
 • การออกเสียง : Falco pescatore Falco pescatore [it]
 • การออกเสียง : viverna viverna [it]
 • การออกเสียง : volpe volpe [it]
 • การออกเสียง : uva uva [es]
 • การออกเสียง : Vulcano Vulcano [it]
 • การออกเสียง : vento vento [it]
 • การออกเสียง : vetta vetta [it]
 • การออกเสียง : zappa zappa [it]
 • การออกเสียง : vigilanza vigilanza [it]
 • การออกเสียง : zucca zucca [it]
 • การออกเสียง : vite vite [fr]
 • การออกเสียง : unicorno unicorno [it]
 • การออกเสียง : pernice pernice [it]
 • การออกเสียง : Rovere Rovere [it]
 • การออกเสียง : storione storione [it]
 • การออกเสียง : oca oca [it]
 • การออกเสียง : scoglio scoglio [it]
 • การออกเสียง : tridente tridente [pt]
 • การออกเสียง : riviera riviera [ia]
 • การออกเสียง : sparviero sparviero [it]
 • การออกเสียง : piccione piccione [it]
 • การออกเสียง : salamandra salamandra [pt]
 • การออกเสียง : tonno tonno [it]
 • การออกเสียง : palco palco [it]
 • การออกเสียง : rana rana [it]
 • การออกเสียง : serafino serafino [it]
 • การออกเสียง : ruota ruota [it]
 • การออกเสียง : struzzo struzzo [it]
 • การออกเสียง : puntale puntale [it]
 • การออกเสียง : scoiattolo scoiattolo [it]
 • การออกเสียง : trifoglio trifoglio [it]
 • การออกเสียง : pavone pavone [it]
 • การออกเสียง : Rocco Rocco [it]
 • การออกเสียง : sperone sperone [it]
 • การออกเสียง : salice salice [it]
 • การออกเสียง : topo topo [it]
 • การออกเสียง : palla palla [it]
 • การออกเสียง : rapa rapa [it]
 • การออกเสียง : serpente serpente [it]
 • การออกเสียง : persico persico [it]
 • การออกเสียง : susino susino [pt]
 • การออกเสียง : olivo olivo [eo]
 • การออกเสียง : quadrifoglio quadrifoglio [it]