หมวดหมู่:

anatomie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanatomie

 • การออกเสียง : tête tête [fr]
 • การออกเสียง : esophagus esophagus [en]
 • การออกเสียง : rectum rectum [en]
 • การออกเสียง : atrium atrium [en]
 • การออกเสียง : bouche bouche [fr]
 • การออกเสียง : dent dent [fr]
 • การออกเสียง : thorax thorax [en]
 • การออกเสียง : tronc tronc [fr]
 • การออกเสียง : vertex vertex [en]
 • การออกเสียง : foie foie [fr]
 • การออกเสียง : pancréas pancréas [fr]
 • การออกเสียง : annulaire annulaire [fr]
 • การออกเสียง : biceps biceps [en]
 • การออกเสียง : pupille pupille [fr]
 • การออกเสียง : arcade arcade [en]
 • การออกเสียง : pelvis pelvis [en]
 • การออกเสียง : quadriceps quadriceps [en]
 • การออกเสียง : costal costal [es]
 • การออกเสียง : pigment pigment [en]
 • การออกเสียง : sublingual sublingual [en]
 • การออกเสียง : membrane membrane [en]
 • การออกเสียง : tympan tympan [fr]
 • การออกเสียง : membraan membraan [nl]
 • การออกเสียง : Auris Auris [la]
 • การออกเสียง : meiose meiose [pt]
 • การออกเสียง : chromosoom chromosoom [nl]
 • การออกเสียง : poumon poumon [fr]
 • การออกเสียง : cortex cortex [en]
 • การออกเสียง : œuf œuf [fr]
 • การออกเสียง : aqueduc aqueduc [fr]
 • การออกเสียง : occiput occiput [en]
 • การออกเสียง : mitose mitose [pt]
 • การออกเสียง : paume paume [fr]
 • การออกเสียง : somatomotor somatomotor [en]
 • การออกเสียง : anastomose anastomose [en]
 • การออกเสียง : unguis unguis [la]
 • การออกเสียง : cochlée cochlée [fr]
 • การออกเสียง : mitochondrium mitochondrium [nl]
 • การออกเสียง : gros intestin gros intestin [fr]
 • การออกเสียง : abdo abdo [la]
 • การออกเสียง : cytoplasma cytoplasma [nl]
 • การออกเสียง : tonsille tonsille [it]
 • การออกเสียง : moignon moignon [fr]
 • การออกเสียง : gros orteil gros orteil [fr]
 • การออกเสียง : squelette squelette [fr]
 • การออกเสียง : phagocyte phagocyte [en]
 • การออกเสียง : atrial atrial [en]
 • การออกเสียง : paupière paupière [fr]
 • การออกเสียง : Handwurzelknochen Handwurzelknochen [de]
 • การออกเสียง : papille papille [de]
 • การออกเสียง : cisterna chyli cisterna chyli [en]
 • การออกเสียง : thrombocyte thrombocyte [en]
 • การออกเสียง : endochondral endochondral [en]
 • การออกเสียง : doigt de pied doigt de pied [fr]
 • การออกเสียง : ginglyme ginglyme [fr]
 • การออกเสียง : Douglas-Raum Douglas-Raum [de]
 • การออกเสียง : Peronaeus Peronaeus [de]
 • การออกเสียง : bulbe bulbe [yi]
 • การออกเสียง : gosses gosses [fr]
 • การออกเสียง : tissulaire tissulaire [fr]
 • การออกเสียง : basilique basilique [fr]
 • การออกเสียง : vulve vulve [fr]
 • การออกเสียง : deltoideus deltoideus [nl]
 • การออกเสียง : anastomoser anastomoser [fr]
 • การออกเสียง : parenchymateux parenchymateux [fr]
 • การออกเสียง : кътници кътници [bg]
 • การออกเสียง : tunique tunique [fr]
 • การออกเสียง : X-chromosoom X-chromosoom [nl]
 • การออกเสียง : celmembraan celmembraan [nl]
 • การออกเสียง : stroma stroma [en]
 • การออกเสียง : sous-dural sous-dural [fr]
 • การออกเสียง : alvéolaire alvéolaire [fr]
 • การออกเสียง : halswervel halswervel [nl]
 • การออกเสียง : zenuw zenuw [nl]
 • การออกเสียง : mésocôlon mésocôlon [fr]
 • การออกเสียง : tibias tibias [fr]
 • การออกเสียง : utérus utérus [fr]
 • การออกเสียง : celwand celwand [nl]
 • การออกเสียง : Hals-Nasen-Ohren-Ärztin Hals-Nasen-Ohren-Ärztin [de]
 • การออกเสียง : système limbique système limbique [fr]
 • การออกเสียง : plasties plasties [fr]
 • การออกเสียง : anaglyphe anaglyphe [fr]
 • การออกเสียง : schaamlip schaamlip [nl]
 • การออกเสียง : tarsien tarsien [fr]
 • การออกเสียง : tympanotomie tympanotomie [fr]
 • การออกเสียง : geslachtschromosoom geslachtschromosoom [nl]
 • การออกเสียง : phagocytaire phagocytaire [fr]
 • การออกเสียง : linkerkuitspier linkerkuitspier [nl]
 • การออกเสียง : adduction adduction [en]
 • การออกเสียง : celkernvocht celkernvocht [nl]
 • การออกเสียง : artère stomo-gastrique artère stomo-gastrique [fr]
 • การออกเสียง : amnios amnios [gl]
 • การออกเสียง : binoculaire binoculaire [fr]
 • การออกเสียง : chromosomenformule chromosomenformule [nl]
 • การออกเสียง : Centriolen Centriolen [nl]
 • การออกเสียง : amphibranchie amphibranchie [fr]
 • การออกเสียง : organel organel [nl]
 • การออกเสียง : membranule membranule [fr]
 • การออกเสียง : tympanoplastie tympanoplastie [fr]
 • การออกเสียง : acromiale acromiale [nl]