• การออกเสียงคำว่า abdo abdo [la]
 • การออกเสียงคำว่า acromiaal acromiaal [nl]
 • การออกเสียงคำว่า acromiale acromiale [nl]
 • การออกเสียงคำว่า adduction adduction [en]
 • การออกเสียงคำว่า adipeux adipeux [fr]
 • การออกเสียงคำว่า alvéolaire alvéolaire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ambulacre ambulacre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า amnios amnios [gl]
 • การออกเสียงคำว่า amphiblestroïde amphiblestroïde [fr]
 • การออกเสียงคำว่า amphibranchie amphibranchie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า anaglyphe anaglyphe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า anastomose anastomose [en]
 • การออกเสียงคำว่า anastomoser anastomoser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า anastomotique anastomotique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ankylomérisme ankylomérisme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า annulaire annulaire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า antibrachial antibrachial [fr]
 • การออกเสียงคำว่า aqueduc aqueduc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า arcade arcade [en]
 • การออกเสียงคำว่า artère stomo-gastrique artère stomo-gastrique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า atrial atrial [en]
 • การออกเสียงคำว่า atrium atrium [en]
 • การออกเสียงคำว่า Auris Auris [la]
 • การออกเสียงคำว่า basilique basilique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Bauchaorta Bauchaorta [de]
 • การออกเสียงคำว่า biceps biceps [en]
 • การออกเสียงคำว่า bijbal bijbal [nl]
 • การออกเสียงคำว่า bilspleet bilspleet [nl]
 • การออกเสียงคำว่า binoculaire binoculaire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bloedcel bloedcel [nl]