หมวดหมู่:

anatomía

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanatomía

 • การออกเสียง : boca boca [es]
 • การออกเสียง : pecho pecho [es]
 • การออกเสียง : dente dente [pt]
 • การออกเสียง : bocca bocca [it]
 • การออกเสียง : medio medio [es]
 • การออกเสียง : piede piede [it]
 • การออกเสียง : muñeca muñeca [es]
 • การออกเสียง : lingua lingua [it]
 • การออกเสียง : maxilar maxilar [pt]
 • การออกเสียง : pulmón pulmón [es]
 • การออกเสียง : liquor liquor [en]
 • การออกเสียง : hueso hueso [es]
 • การออกเสียง : occhio occhio [it]
 • การออกเสียง : schiena schiena [it]
 • การออกเสียง : Pelle Pelle [it]
 • การออกเสียง : arteria arteria [es]
 • การออกเสียง : uretere uretere [it]
 • การออกเสียง : ascella ascella [it]
 • การออกเสียง : unghia unghia [it]
 • การออกเสียง : naso naso [it]
 • การออกเสียง : riñón riñón [es]
 • การออกเสียง : braccio braccio [it]
 • การออกเสียง : poronga poronga [es]
 • การออกเสียง : arteriola arteriola [es]
 • การออกเสียง : nuca nuca [it]
 • การออกเสียง : anca anca [es]
 • การออกเสียง : gomito gomito [it]
 • การออกเสียง : gengiva gengiva [pt]
 • การออกเสียง : faringe faringe [pt]
 • การออกเสียง : calcáneo calcáneo [es]
 • การออกเสียง : pollice pollice [it]
 • การออกเสียง : ginocchio ginocchio [it]
 • การออกเสียง : cervello cervello [it]
 • การออกเสียง : caviglia caviglia [it]
 • การออกเสียง : sfintere sfintere [it]
 • การออกเสียง : narina narina [pt]
 • การออกเสียง : coclea coclea [it]
 • การออกเสียง : ulna ulna [en]
 • การออกเสียง : ileo ileo [it]
 • การออกเสียง : guancia guancia [it]
 • การออกเสียง : hígado hígado [es]
 • การออกเสียง : mento mento [it]
 • การออกเสียง : addome addome [it]
 • การออกเสียง : laringe laringe [it]
 • การออกเสียง : bíceps bíceps [es]
 • การออกเสียง : fronte fronte [it]
 • การออกเสียง : labbro labbro [it]
 • การออกเสียง : trocantere trocantere [it]
 • การออกเสียง : intestino intestino [es]
 • การออกเสียง : coscia coscia [it]
 • การออกเสียง : palpebra palpebra [it]
 • การออกเสียง : aneurisma aneurisma [es]
 • การออกเสียง : músculo músculo [pt]
 • การออกเสียง : spalla spalla [it]
 • การออกเสียง : clavícula clavícula [pt]
 • การออกเสียง : vago vago [es]
 • การออกเสียง : coxis coxis [ca]
 • การออกเสียง : Prostata Prostata [cs]
 • การออกเสียง : massetere massetere [it]
 • การออกเสียง : páncreas páncreas [es]
 • การออกเสียง : sutura sutura [pt]
 • การออกเสียง : cérvix cérvix [es]
 • การออกเสียง : dedos dedos [es]
 • การออกเสียง : calavera calavera [es]
 • การออกเสียง : acromion acromion [fr]
 • การออกเสียง : epiglottide epiglottide [it]
 • การออกเสียง : inguine inguine [it]
 • การออกเสียง : perineo perineo [it]
 • การออกเสียง : uretra uretra [es]
 • การออกเสียง : epitelio epitelio [it]
 • การออกเสียง : fegato fegato [it]
 • การออกเสียง : astragalo astragalo [eo]
 • การออกเสียง : cuello uterino cuello uterino [es]
 • การออกเสียง : soleo soleo [it]
 • การออกเสียง : mandibola mandibola [it]
 • การออกเสียง : ombelico ombelico [it]
 • การออกเสียง : coana coana [ca]
 • การออกเสียง : plica plica [es]
 • การออกเสียง : sacrale sacrale [it]
 • การออกเสียง : sigma sigma [fr]
 • การออกเสียง : rótula rótula [es]
 • การออกเสียง : anastomosi anastomosi [it]
 • การออกเสียง : sinartrosi sinartrosi [it]
 • การออกเสียง : lamina lamina [en]
 • การออกเสียง : utero utero [eo]
 • การออกเสียง : metatarso metatarso [es]
 • การออกเสียง : polso polso [vec]
 • การออกเสียง : nódulo nódulo [es]
 • การออกเสียง : menisco menisco [es]
 • การออกเสียง : sternocleidomastoideo sternocleidomastoideo [it]
 • การออกเสียง : fontanela fontanela [es]
 • การออกเสียง : glándula tiroides glándula tiroides [es]
 • การออกเสียง : húmero húmero [es]
 • การออกเสียง : coxal coxal [ro]
 • การออกเสียง : mesentere mesentere [it]
 • การออกเสียง : popliteo popliteo [it]
 • การออกเสียง : alluce alluce [it]
 • การออกเสียง : grávida grávida [es]
 • การออกเสียง : lunula lunula [en]
 • การออกเสียง : palato palato [pt]