• บันทึกการออกเสียงคำว่า ivola ivola [fj | pms] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า pterion pterion [it]
 • การออกเสียงคำว่า oskrzeliki oskrzeliki [pl]
 • การออกเสียงคำว่า labios menores labios menores [es]
 • การออกเสียงคำว่า el cuello del útero el cuello del útero [es]
 • การออกเสียงคำว่า pedículo pedículo [es]
 • การออกเสียงคำว่า plica plica [es]
 • การออกเสียงคำว่า chiasma chiasma [en]
 • การออกเสียงคำว่า lonkkanivel lonkkanivel [fi]
 • การออกเสียงคำว่า senos paranasales senos paranasales [es]
 • การออกเสียงคำว่า braccio braccio [it]
 • การออกเสียงคำว่า eclosionar eclosionar [es]
 • การออกเสียงคำว่า pampiniforme pampiniforme [pt]
 • การออกเสียงคำว่า quijal quijal [es]
 • การออกเสียงคำว่า Brazuelo Brazuelo [es]
 • การออกเสียงคำว่า ollar ollar [gl]
 • การออกเสียงคำว่า narina narina [pt]
 • การออกเสียงคำว่า coana coana [ca]
 • การออกเสียงคำว่า bragadura bragadura [pt]
 • การออกเสียงคำว่า bragada bragada [pt]
 • การออกเสียงคำว่า huesecillo huesecillo [es]
 • การออกเสียงคำว่า sotabarba sotabarba [es]
 • การออกเสียงคำว่า predorsal predorsal [es]
 • การออกเสียงคำว่า tiróide tiróide [pt]
 • การออกเสียงคำว่า cigomático cigomático [es]
 • การออกเสียงคำว่า bezo bezo [es]
 • การออกเสียงคำว่า quiasmo quiasmo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า quilífero quilífero [es]
 • การออกเสียงคำว่า cricoides cricoides [es]
 • การออกเสียงคำว่า osteología osteología [es]