หมวดหมู่:

anatomía

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanatomía

 • การออกเสียง : colecisti colecisti [it]
 • การออกเสียง : epimisio epimisio [it]
 • การออกเสียง : scapola scapola [it]
 • การออกเสียง : Infundibuliforme Infundibuliforme [fr]
 • การออกเสียง : pilorico pilorico [it]
 • การออกเสียง : splenico splenico [it]
 • การออกเสียง : bezo bezo [es]
 • การออกเสียง : midollo allungato midollo allungato [it]
 • การออกเสียง : sottolinguale sottolinguale [it]
 • การออกเสียง : bicipite bicipite [it]
 • การออกเสียง : arterioso arterioso [it]
 • การออกเสียง : intrapleurico intrapleurico [it]
 • การออกเสียง : trapezio trapezio [it]
 • การออกเสียง : parasimpatico parasimpatico [it]
 • การออกเสียง : cervelli cervelli [it]
 • การออกเสียง : esfenoides esfenoides [es]
 • การออกเสียง : cistico cistico [it]
 • การออกเสียง : interventricolare interventricolare [it]
 • การออกเสียง : uretrale uretrale [it]
 • การออกเสียง : duramadre duramadre [es]
 • การออกเสียง : osso pubico osso pubico [it]
 • การออกเสียง : paratiroide paratiroide [it]
 • การออกเสียง : tromba di Falloppio tromba di Falloppio [it]
 • การออกเสียง : endocardio endocardio [it]
 • การออกเสียง : spazio interscalenico spazio interscalenico [it]
 • การออกเสียง : otricolo otricolo [it]
 • การออกเสียง : pneumotassico pneumotassico [it]
 • การออกเสียง : pubico pubico [it]
 • การออกเสียง : vasomotore vasomotore [it]
 • การออกเสียง : infracostale infracostale [it]
 • การออกเสียง : epidimio epidimio [it]
 • การออกเสียง : epicranio epicranio [it]
 • การออกเสียง : dotto di Aranzio dotto di Aranzio [it]
 • การออกเสียง : predorsal predorsal [es]
 • การออกเสียง : senos paranasales senos paranasales [es]
 • การออกเสียง : ollar ollar [gl]
 • การออกเสียง : vescicola vescicola [it]
 • การออกเสียง : tube di Falloppio tube di Falloppio [it]
 • การออกเสียง : congiuntivale congiuntivale [it]
 • การออกเสียง : ipofaringe ipofaringe [it]
 • การออกเสียง : settico settico [it]
 • การออกเสียง : perimisio perimisio [it]
 • การออกเสียง : nodo seno-atriale nodo seno-atriale [it]
 • การออกเสียง : linfoghiandola linfoghiandola [it]
 • การออกเสียง : epicardio epicardio [it]
 • การออกเสียง : omerale omerale [it]
 • การออกเสียง : quadricipite quadricipite [it]
 • การออกเสียง : malleolare malleolare [it]
 • การออกเสียง : calotta cranica calotta cranica [it]
 • การออกเสียง : muscolatura muscolatura [it]
 • การออกเสียง : faringolaringe faringolaringe [it]
 • การออกเสียง : sfenoidale sfenoidale [it]
 • การออกเสียง : bronquiolo bronquiolo [es]
 • การออกเสียง : ventricolo ventricolo [it]
 • การออกเสียง : sinusoide sinusoide [it]
 • การออกเสียง : diverticolo diverticolo [it]
 • การออกเสียง : cilindrasse cilindrasse [it]
 • การออกเสียง : gastroepiploico gastroepiploico [it]
 • การออกเสียง : corpuscolo corpuscolo [it]
 • การออกเสียง : monórquido monórquido [pt]
 • การออกเสียง : interatriale interatriale [it]
 • การออกเสียง : scafoide scafoide [it]
 • การออกเสียง : Diaframma Diaframma [it]
 • การออกเสียง : cavità pielica cavità pielica [it]
 • การออกเสียง : miometrio miometrio [it]
 • การออกเสียง : ioide ioide [it]
 • การออกเสียง : bacinetto renale bacinetto renale [it]
 • การออกเสียง : intestino tenue intestino tenue [it]
 • การออกเสียง : pressocettore pressocettore [it]
 • การออกเสียง : oskrzeliki oskrzeliki [pl]
 • การออกเสียง : pedículo pedículo [es]
 • การออกเสียง : sottomandibolare sottomandibolare [it]
 • การออกเสียง : el cuello del útero el cuello del útero [es]
 • การออกเสียง : giugulare giugulare [it]
 • การออกเสียง : labios menores labios menores [es]
 • การออกเสียง : triangular del esternón triangular del esternón [es]
 • การออกเสียง : ivola ivola [pms]
 • การออกเสียง : ombelicale ombelicale [it]